WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання договору підряду - Курсова робота

Правове регулювання договору підряду - Курсова робота

роботи, але він повинен оплатити підрядникові частину встановленої ціни роботи пропорційно роботі, фактично виконаній до повідомлення про відмову від договору, та відшкодувавши йому витрати, здійснені до цього моменту з метою виконання договору, якщо вони не входять до частини ціни роботи, яка підлягає сплаті. Замовник має право відмовитися незалежно від її підстав, що є виключенням із загального правила про неприпустимість односторонньої відмови від виконання зобов'язань. Однак слід мати на увазі, що правом відмови замовник може скористатися лише стосовно роботи, що не завершена підрядником. Якщо ж робота вже виконана, то замовник не може відмовитися від прийняття її результату, незважаючи на те, що він втратив інтерес до нього. Все виконане за договором побутового підряду до припинення (відмови) залишається у сторін і ніхто з них не може вимагати повернення, якщо інше не передбачене законом або договором. Таким чином, частина роботи, що виконана підрядникомдо відмови замовника від договору, залишається у замовника. Будь-яке обмеження права замовника на відмову від договору побутового підряду не допускається. Якщо договір буде містити умови, що позбавляють замовника цього права, то вони є нікчемними.
Стаття 868 ЦК встановлює обов'язок підрядника й тим самим право замовника на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про роботи (послуги), що забезпечує можливість їх свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана замовнику до укладення ним договору побутового підряду чи замовлення роботи (послуги). Так необхідні відомості, що повинні бути повідомлені замовнику, мають містити інформацію про запропоновані роботи, їх види та особливості, про ціну(тариф), форму оплати роботи, умови та правила виконання робіт (надання послуг), нормативні документи, вимогам яких повинні відповідати роботи, гарантійні зобов'язання підрядника, тощо.
Відповідно до статті 870 робота за договором побутового підряду може бути виконана підрядником як із власних матеріалів, так і з матеріалів замовника. Підрядник не вправі наполягати на передачі йому матеріалу замовником. Види, кількість і якість матеріалів, необхідних для надання послуг, визначаються підрядником відповідно до нормативно-технічних документів за погодженням із замовником [2].
Якщо підрядник надав матеріали для виконання замовлення, то він несе відповідальність за їх якість. Так, при виконанні підрядником роботи зі СВОЕО матеріалу, його оплата повинна здійснюватися замовником частково або в повному обсязі, за погодженням сторін, з остаточним розрахунком при одержанні замовником виконаної підрядником роботи. У разі відсутності матеріалів або неможливості під час оформлення замовлення визначити необхідний для надання побутової послуги обсяг матеріалів, використання їх попередньо погоджується із замовником, а вартість оплачується ним після виконання послуг за цінами, що діяли на день надходження матеріалів.
Договір побутового підряду може містити умови, за якими підрядник може надати замовнику матеріали в кредит (із розстроченням платежу). Порядок надання кредиту на матеріал, термін і порядок його погашення визначаються договором побутового підряду або додатковою угодою сторін.
Зміна ціни на матеріали підрядника, зазначеної в договорі побутового підряду, не допускається. Тому подальша зміна ціни наданого в кредит матеріалу не призводить до перерахунку, якщо інше не встановлено договором.
Стаття 871 ЦК спрямована на захист прав замовника у разі виконання роботи з його матеріалу, тому в квитанції або іншому документі, що видається підрядником при укладенні договору побутового підряду, вказуються точне найменування матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням сторін.
Вартість речей і матеріалів замовника визначається та оформлюється документально за погодженням сторін або на основі поданих документів, що засвідчують їх ціну.
У разі невідповідності ціни матеріалу дійсності, замовник має право оспорити проведену оцінку матеріалу.
Якщо підрядник під час прийому матеріалів виявить неналежну якість або непридатність матеріалів для виконання роботи чи інші недоліки, він повинен повідомити про це замовника, що зніме з підрядника відповідальність за наслідки втрати чи пошкодження матеріалів на вказаній підставі.
Підрядник несе відповідальність за збереження та правильне використання наданих йому замовником матеріалів. Якщо з вини підрядника матеріали були втрачені чи пошкоджені, підрядник повинен при погодженні з замовником замінити матеріали на аналогічні та виконати роботу з цього матеріалу в розумний строк.
2.2 Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду
На випадок якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, такі як порушення строків виконання замовлення, втрата чи пошкодження матеріалів, результат роботи не відповідає якості, в роботі є певні недоліки чи інше, стаття, що коментується, передбачає право замовника вимагати від підрядника: 1) виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості; 2) розірвання договору та відшкодування збитків. Гроші, сплачені за роботу провертаються замовникові у день розірвання договору, а у разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший термін за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів.
За кожний день усунення недоліків понад установлений строк (14 днів) замовникові виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості результату робіт.
Розмір плати за договором побутового підряду.
Вартість робіт, виконаних за договором побутового підряду, визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачено у встановленому порядку прейскурантами (цінниками), тарифами тощо.
Робота оплачується замовником після її остаточного передання підрядникові. За згодою замовника робота може бути ним оплачена при укладенні договору побутового підряду шляхом видачі авансу або у повному обсязі.
Стаття, що коментується, надає право сторонам договору побутового підряду визначати вартість виконаних робіт самостійно за своїм погодженням, окрім випадків якщо інше не передбачено у встановленому порядку прейскурантами (цінниками), тарифами тощо. Таким чином, за договором підряду можуть застосовуються вільні ціни і тарифи, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи. У випадку регулювання вартості конкретної роботи державними тарифами, вона не може перевищувати встановлені державою тарифи [8].
Як правило, робота оплачується замовником після її остаточного передання підрядником. Але ця вимога не є безумовною. Так, за бажанням сторін замовник може виплатити аванс підряднику чи оплатити роботи повністю при укладенні договору. Підрядник не має права

 
 

Цікаве

Загрузка...