WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання договору підряду - Курсова робота

Правове регулювання договору підряду - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
з правознавства
на тему: "Правове регулювання договору підряду"
ЗМІСТ
Вступ.........................................................................................................................3
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ.
1.1. Поняття договору підряду …………………………………………….........5
1.2. Права та обов'язки сторін………………………..........................................11
1.3. Кошторис…………………………………………………..............................23
1.4. Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду............25
РОЗДІЛ ІІ. ДОГОВІР ПОБУТОВОГО ПІДРЯДУ.
2.1 Поняття договору побутового підряду ……………………….......................31
2.2 Права замовника у разі істотного порушення підрядником
договору побутового підряду ................................................................................36
РОЗДІЛ ІІІ. ДОГОВІР БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ.
3.1. Поняття договору будівельного підряду...........................................................38
3.2. Проектно-кошторисна документація.................................................................41
3.3. Відповідальність підрядника..............................................................................45
3.4. Відповідальність замовника...............................................................................47
Висновки....................................................................................................................48
Список використаних джерел................................................................................51
ВСТУП
Актуальність даної теми полягає в тому, що саме тепер, коли бурними темпами розвиваються ринкові умови, розширюється приватний сектор, постала необхідність чіткого законодавчого врегулювання договору підряду, адже більшість компаній виступають підрядчиками в тих чи інших відносинах.
Метою написання роботи є дослідження всіх правових аспектів, що стосуються поняття договору підряду, змісту та інших юридичних умов.
Для того, щоб визначити всі аспекти, які стосуються договору підряду, необхідно перш за все з'ясувати, що ж взагалі таке поняття "договір".
Отже, відповідно до цивільного законодавства України, будь-який договір - це певна угода між суб'єктами певної діяльності, про надання певних послуг, купівлю-продаж певних речей, майна, транспорту, передання в користування, тощо.
Розпочинаючи розгляд курсової роботи, я хотіла би підкреслити, що договір підряду, регламентований цивільним кодексом України, є традиційним цивільно-правовим договором, регулювання якого за останній час не зазнало істотних змін.
Потрібно звернути увагу на істотну новелу нового ЦК України, що полягає у виділенні окремого виду договорів на надання послуг, які раніше охоплювалися нормами договору підряду. Слід зазначити, що традиційно договір підряду розглядався як договір, спрямований на досягнення (виготовлення, перетворення, відновлення, навіть знищення та ін.) конкретного матеріалізованого результату (об'єкта), однак за відсутності окремого виду договору відносини з виконання робіт і надання послуг (туристичних, медичних, аудиторських тощо), навіть якщо вони і не мали на меті створення матеріалізованого об'єкта, регулювалися нормами договору підряду.
Процес обміну матеріальними цінностями у цивільному обігу опосередковується з правової точки зору двома групами угод:
1) обмін речами незалежно від того, діяльністю кого вони створені, - такі угоди опосередковуються зобов'язаннями з оплатної реалізації майна (договори купівлі-продажу, міни, поставки тощо);
2) обмін результатів праці - такі відносини опосередковуються окремим видом зобов'язань - з проведення робіт, до яких і належить договір підряду.
Характерні ознаки договору підряду та його розмежування з іншими видами договорів. За договором підряду відповідно до ст. 837 ЦК України підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Законодавство та підприємницька практика розрізняють декілька різновидів договору підряду. До них, зокрема, належить як власне підряд, так і побутове замовлення, підряд на капітальне будівництво, підряд на виконання проектних та пошукових робіт, підряд на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт тощо. Доречно підкреслити, що договір на виконання науково-дослідних чи дослідно-конструкторських та технологічних робіт має певні особливості, пов'язані з необхідністю обумовлення питань надання прав на використання результатів робіт, авторськими правами виконавців, подальшим наданням ліцензій, а також з можливою конфіденційністю результатів тощо.
До підрядних договорів можна віднести і виготовлення майнових цінностей за толлінговими схемами (з давальницької сировини), регулювання яких, особливо в галузі зовнішньоекономічних відносин, здійснюється спеціальним законодавством. Серед норм такого законодавства основним є Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15 вересня 1995 p., згідно з яким до операцій з давальницькою сировиною належать операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі її переробки складає на менше 20 відсотків загальної вартості продукції.
Договір підряду, враховуючи його характерні ознаки (підрядник виконує обумовлену сторонами роботу для замовника), має певні схожі риси з іншими договорами, зокрема трудовим договором та договором купівлі-продажу.
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ
1.1. Поняття договору підряду
Регулюванню відносин у сфері виконання робіт присвячено главу 61 ЦК (статті 837-891), що складається з чотирьох параграфів, перший з яких (статті 837 -864 ЦК) містить загальні положення про підряд, а наступні - положення про окремі його види, такі, як: договір побутового підряду; договір будівельного підряду; договір підряду на проектні та пошукові роботи.
Загальні положення застосовуються до окремих видів договору підряду, якщо інше не встановлено нормами ЦК про ці види договорів. Тобто норми, що складають загальні положення про підряд, застосовуються в субсидіарному порядку, співвідносячись з нормами, присвяченими окремим видам договору підряду, за правилами співвідношення загальних та спеціальних норм. Наявність спеціальної норми, яка регулює конкретний вид договору підряду, є перешкодою для застосування до цього виду відповідної норми, що міститься в загальних положеннях про підряд.
В основу поділу підрядних договорів на певні види покладено два критерії - предмет договору та суб'єктний склад учасників договору. Так, за договором побутового підряду виконується робота, яка призначена для задоволення побутових та інших особистих потреб замовника, що не пов'язані з здійсненням ним

 
 

Цікаве

Загрузка...