WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тлумачення норм права - Курсова робота

Тлумачення норм права - Курсова робота

регулюванні;
Відомчий арбітраж дозволяє переддоговірні і майнові суперечки між підприємствами, що входять в одне відомство. Його акти тлумачення виходять у формі конструктивних листів і узагальнення практики по розгляду господарських спорів.
13. Акти тлумачення судових органів.
Акти тлумачення судових органів відіграють значну роль у судовій практиці. Їх можна класифікувати за предметами правового регулювання: роз'яснення в області карного права, цивільного, трудового, сімейного і т. ін. По структурних елементах правових норм, що роз'ясняються: акти тлумачення гіпотези, диспозиції, санкції. По юридичній чинності: обов'язкові і рекомендаційні. По сфері дії - локальні і ті, що діють тільки на юридичну судову систему, на усіх судів даної держави, що мають загальні завдання, зв'язаних між собою відносинами по здійсненню правосуддя.
13.1 Акти тлумачення міських і районних судів.
Діяльність по тлумаченню норм права здійснюється районними і міськими судами у виді актів судової юрисдикції, у вигляді визначень, рішень і вироків. Тлумачення має підлеглий характер, тому що дається в межах даної справи і виражається у формі мотивувальної частини правозастосовчого акта.
Акти тлумачення є обов'язковими для нижчестоящих судів. Указівки, дані вищестоящими судами у формі тлумачення, і є обов'язковими для суду, якому вони адресовані
Юридична аргументація адвоката по конкретній справі і прокурори, майже завжди, містить у собі аналіз раніше розглянутих вищестоящими судами аналогічних справ. Це сприяє стабільності провозастосовчої діяльності. Казуальне тлумачення складних справ враховується при узагальненні судової практики і використовується при виробленні керівних постанов пленуму Верховних Судів.
13.2 Огляди судової практики.
До основних рис оглядів судової практики по цивільних і кримінальних справах можна віднести те, що:
- Вони носять внутрішньовідомчий характер, і їхня сфера діяльності обмежена компетенцією суду.
- Вони мають характер управлінських актів. Нижнім судам ставиться в обов'язок чи рекомендується провести заходи щодо усунення недоліків, зазначених в оглядах судової практики.
- Тому що огляди є узагальненням, вони носять загальний характер. Вони містять у собі зміст, прикладів невірно розглянутих справ, аналіз помилок, нагадування про чинне законодавство, коментар правових норм.
- Огляди носять строго підзаконний характер.
Огляди спрямовуються для відома вищим органом судової системи. Значення в питанні дотримання законності грає прокурорський нагляд. Прокурорський нагляд - це:
- нагляд, здійснюваний органами прокуратури за виконанням законів України міністерствами і відомствами, представницькими, законодавчими і виконавчими органами, органами місцевого самоврядування, органами військового керування, контролю, їхніми посадовими особами, а також за відповідністю законам України видаваних ними правових актів;
- нагляд за дотриманням прав і свобод людини і громадянина державними міністерствами і відомствами, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами, органами місцевого самоврядування, органами військового керування, органами контролю, їхніми посадовими особами, а також органами керування і керівниками комерційних і некомерційних організацій;
- нагляд за виконанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство;
- нагляд за виконанням законів адміністраціями органів і установ, що виконують покарання і застосовують призначувані судом міри покарань примусового характеру;
Судово-прокурорські нагляди видаються і підписуються головою обласного, крайового, республіканського суду. Але на них посилатися не можна, тому що вони не є джерелом права. Основними видами джерел права в сучасних правових системах є акти, судові прецеденти, а також міжнародні договори і внутрішньодержавні договори (договори нормативного змісту). Нормативно-правові акти звичайно підрозділяються на закони, нормативні акти виконавчої влади, нормативні акти органів контролю, парламентські регламенти і постанови, акти органів місцевого самоврядування.. Їхнє значення по юридичній силі впливає на відношення між актом казуального тлумачення і керівними постановами пленумів Верховного Суду України. Пленум Верховного Суду України тлумачить законодавство тільки для судів. А Президія Верховної Ради України здійснює тлумачення обов'язкове для всіх суб'єктів правовідносин. Вищі органи судової системи не вправі видавати норми матеріального права, але організаційно-допоміжні правила мають нормативний характер. Вони обов'язкові для будь-якої судової системи і поширюються на широке коло суспільних відносин. Зміст керівних постанов містить у собі:
- Роз'яснення діючого законодавства. У результаті формуються логічні висновки, що випливають з його;
- Подолання пробілів з використанням аналогії чи закону права;
- Доповнюють правила організаційно-допоміжного характеру, що регулюють процесуальну діяльність;
- Інструктивні вказівки;
Подолання пробілів у законодавстві створює елементи різнобою і протиріч у судовій практиці. Вони усуваються виданням керівних роз'яснень. Нормативні положення, що містяться в постановах пленумів Верховного Суду України, концентрують у собі найбільш істотне із судової практики для удосконалювання законодавства.
Положення організаційно-допоміжного характеру регулюють питання підвідомчості і підсудності. Вони встановлюють послідовність процесуальних дій. Велика група правил нормативного характеру міститься в постановах пленумів Верховного Суду України. Їх складають вказівки, що визначають основні напрямки судової політики. Вказівками нормативного характеру, також є нагадування нижчестоящим судам про ті юридичні норми і законодавчі акти, що у силу юридичних причин не використовуються в юридичній практиці. Такі нагадування мають на меті правильної кваліфікації суспільних відносин, що є предметом судового розгляду.
Таким чином, що містяться в керівних роз'ясненнях пленумів Верховного Суду вказівки можна розділити на:
- Вказівки нормативного характеру. Це організаційно-допоміжні правила загального характеру, створені пленумом Верховного Суду, які мають обов'язкове значеннядля нижчестоящим суб'єктам;
- Указівки, що не володіють властивостями нормативних положень, вони мають значення авторитетних рекомендацій;
14. Акти тлумачення органі1в прокуратури.
Прокуратура України - єдина державна централізована система органів, що здійснюють від імені держави нагляд за виконанням діючих на її території законів, органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Прокуратура України виконує й інші функції, установлені законом України.1
Основні риси актів тлумачення органів прокуратури аналогічні рисам тлумачення судових органів. Генеральна

 
 

Цікаве

Загрузка...