WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тлумачення норм права - Курсова робота

Тлумачення норм права - Курсова робота

зниження юридичної чинності: роз'яснення конституційних законів, звичайних поточних законів, підзаконні нормативні акти.
9.3 Класифікація за часом дії.
Класифікуючи акти офіційного тлумачення за часом дії можна сказати, що більшість актів розрахована на невизначений термін, що визначається періодом дії норми, що роз'ясняється, також існують акти, розраховані на визначений період дії. Є акти, що можуть змінюватися в ході визначеного часу.
9.4 Класифікація по структурних елементах правових норм.
По структурних елементах норми права, що роз'ясняються, акти поділяються на:
- акти тлумачення гіпотези норми права;
- акти тлумачення диспозиції норми права;
- акти тлумачення санкції норми права;
- комплексні акти тлумачення, у яких роз'ясняється зміст декількох структурних елементів;
9.5 Класифікація по сфері дії.
По сфері дії акти тлумачення підрозділяються на:
- нормативні - це роз'яснення, що діють на території всієї держави;
- казуальні - це роз'яснення, що діє в конкретно-визначених випадках.
10. Акти тлумачення органів державної влади.
На Україні тлумачення правових норм дається як законодавчими так і виконавчими органами державної влади, що мають повноваження здійснювати тлумачення діючого законодавства. Ними є: Конституційний Суд України, уряд України, міністерства, відомства, державні комітети, Верховний Суд України, Генеральний прокурор України, Вищий Арбітражний Суд України. Але відповідно до Конституції України, офіційне тлумачення Конституції та законів України дає Конституційний Суд України.1 Акти тлумачення вищих органів
1 Стаття 147 Конституції України від 28 червня 1996. N 254к/96 Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 )
обов'язкові для виконання всіма органами державної влади. СРСР припинив своє існування, але акти тлумачення, видані його органами, юридична практика на їхній основі продовжують визначати правозастосовчу практику. Це укази і постанови президії Верховної Ради, керуюче роз'яснення пленуму Верховного Суду СРСР. Якщо нормативний акт розходиться з актом відомчого характеру, то перемагає акт із вищою юридичною силою. Розрізняють акти, що встановлюють нові правові норми, і акти, у яких витлумачується зміст раніше встановлених правових норм. Зараз найбільше акти тлумачення виконуються у виді постанов.
Аналіз правових норм, що містяться в актах тлумачення вищих органів державної влади, дає висновок, що вони носять підзаконний характер і не суперечать чинному законодавству. Більшість з них встановлюється на основі уточнення, розвитку і деталізації норм законів. Тому органи, що мають право нормотворчості, використовують тлумачення, як засіб уточнення думки в законодавчому акті. Велике місце в актах тлумачення вищих органів державної влади займають положення, що встановлюють порядок застосування правових норм, шляхом деталізації самого правозастосовчого процесу. Також вони дають вказівки по відношенні сфери діяльності законодавчого акта.
Процес створення акта тлумачення можна умовно розділити на п'ять стадій:
- правороз'яснювальна ініціатива;
- перевірка в необхідності дачі роз'яснень;
- вироблення проекту роз'яснення;
- прийняття чи утвердження роз'яснення;
- його опублікування;
Публікації здійснюються на основі відповідних нормативних актів. Опублікування (оприлюднення) закону означає доведення закону до загального відома шляхом надрукування його у визначеному виданні. Розрізняють офіційне і неофіційне опублікування закону. Офіційне опублікування закону - це самостійна стадія процесу, яка необхідна для створення дублікатів офіційного тексту прийнятого закону і визначення часу вступу його в силу. Воно має формально-юридичне значення й укладається в нормативно врегульованому оголошенні від імені правотворчого органа для доведення його до загального відома повного і точного тексту прийнятого закону шляхом його поміщення в передбачений законодавством офіційному виданні. Як наслідок на це видання можна буде послатися на скликаннях і зборах законодавства, в актах застосування норм права, друкованих працях. Нажаль Українське законодавство не передбачає процедури офіційної о публікації в нормативних актах.
При неофіційному опублікуванні закону, повідомлення про видання нормативного акта чи виклад його змісту, здійснюються видавництвами, відомчими органами, науковими установами і приватними укладачами. Публікація в спеціальних юридичних виданнях сприяє більш повному знайомству з діючим правом.
11. Акти тлумачення органів державного
управління.
У систему органів державного управління входять міністерства, державні комітети, головні управління та інші відомства. Акти з питань суспільного характеру, що має нормативне значення, оформляються у вигляді постанов, а акти індивідуального значення - у вигляді розпоряджень. Конкретизація і деталізація законодавства здійснювана вищими виконавчими і законодавчими органами можлива тільки після пізнання справжнього змісту правової норми. Отже, акти тлумачення органів державного управління в процесі конкретизації і деталізації спірних норм, виражаються в з'ясуванні й інтерпретації змісту, вкладеного в нормі, що підлягає подальшому розвитку.
Слід зазначити, що значення тлумачення в діяльності органів державного управління збільшується. Міністерства і відомства, що виконують функції галузевого керування, дають обов'язкові вказівки підлеглим органам, розсилають розпорядження, інструктивні листи, записки. Міністерства і відомства постійно зіштовхуються з проблемою тлумачення норм права. Це обумовлюється підзаконним характером правової діяльності міністерств і відомств і необхідністю відповідності галузевих правових актів законам і указам президента й уряду.
За формою акти тлумачення міністерств і відомств різні. Це можуть бути інструкції, роз'яснення, вказівки, листи. Вони видаються для внутрішньовідомчої практики. Аналізуючи зміст актів тлумачення норм права, видаваних міністерствами і відомствами можна виділити в них:
- інструктивні положення;
- вказівки, зв'язані з конкретизацією правових норм;
- положення, що роз'ясняють міжвідомчі правові відносини;
У більшості випадків відомчі роз'яснення мають нормативний характер.
Акти тлумачення органів місцевогосамоврядування. Діяльність органів місцевого самоврядування виражається у виді таких правових актів, як рішення, розпорядження. Більше всього актів видають відділи соціального забезпечення, це можуть бути інструктивні й оглядові листи.
12. Акти тлумачення органів Держарбітражу.
Органи Держарбітражу видають наступні акти тлумачення: інструктивні листи, огляди, роз'яснення, інструкції, мотивувальну частину правозастосовчого акта. Зміст актів тлумачення Держарбітражу показує наявність наступних положень:
- нагадуючих про діюче законодавство;
- конкретизуючих і деталізуючих окремі правові норми і порядок їхньої реалізації;
- роз'ясняючих суть права;
- що служить подоланню пробілів, у правовому

 
 

Цікаве

Загрузка...