WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тлумачення норм права - Курсова робота

Тлумачення норм права - Курсова робота

обов'язкова;
3) справа розглянута без участі захисника в тих випадках, коли за законом його участь обов'язкова;
4) порушена таємниця наради суддів при постанові вироку;
5) вирок не підписаний ким-небудь із суддів;
6) у справі відсутній протокол судового засідання;
Рішення підлягає скасуванню у випадку:
1) якщо справа розглянута судом у незаконному складі;
2) якщо справа розглянута судом під час відсутності кого-небудь з осіб, що беруть участь у справі, не сповіщених про час і місце судового засідання;
3) якщо при розгляді справи були порушені правила про мову, на якому ведеться судочинство;
4) якщо суд розв'язав питання про права й обов'язки осіб, не притягнутих до участі в справі;
5) якщо при винесенні рішення були порушені правила про таємницю наради суддів;
6) якщо рішення не підписане ким-небудь з суддів якщо рішення підписане не тими суддями, що зазначені в рішенні;
7) якщо рішення винесене не тими суддями, що входили до складу суду, що розглядав справу;
8) якщо в справі відсутній протокол судового засідання.
2. Вимоги мотивованого роз'яснення юридичних справ. Суб'єкти в правозастосовчій діяльності, здійснюючи застосування правових норм до конкретних фактів, здійснюють тлумачення норм права (об'єктивізація в правозастосовчому акті). Це виявляється в діяльності судових органів. Особливу роль акти тлумачення норм права грають у діяльності касаційних і наглядових інстанцій (своєю діяльністю вони показують нижчестоящим судам, як правильно застосовувати правові норми).
Необхідність видання актів офіційного тлумачення обумовлена сукупністю об'єктивних і суб'єктивних факторів. У юридичній практиці це сприяє здійсненню керівництва і процесів реалізації права в суспільному житті.
8. Місце і роль актів офіційного тлумачення
у системі правових актів.
Акти офіційного тлумачення видаються уповноваженими органами держави. Схожість інтерпретаційних актів з іншими правовими актами укладається в тім, що вони:
- є продуктом вольової свідомої діяльності і охороняються державою;
- мають цільовий характер;
- існують у строго визначеній правовій формі;
- є юридичною основою і гарантією здійснення законності;
У юридичній практиці правові акти підрозділяються на нормативні (джерела права) і індивідуальні. Нормативні правові акти у свою чергу поділяються на основні і допоміжні.
До основного відносяться закони, укази, постанови, накази й ін., ті первісні норми права.
Допоміжні правові акти мають на меті уточнення, зміна, твердження і роз'яснення змісту правових норм. До них відносяться:
- акта-доручення іншим органам про видання правових норм;
- акти, у яких викладаються норми, установлені вищими органами;
- акти, у яких повідомляється про часткову чи повну зміну окремих правових актів;
- акти конкретизації і роз'яснення того, як варто розуміти і застосовувати раніше видані правові норми;
- акти контролю і нагляду, що забезпечують ефективну реалізацію права (дотримання норм права, виконання норм права, використання норм права і застосування норм права);
Дія допоміжних правових актів постійна, а суб'єкт їхнього застосування індивідуально не визначений.
Індивідуальні правові акти, засновані на персоніфікації по відношенні до конкретної ситуації, поділяються на акти застосування, дотримання і використання казуального тлумачення права.
П.Е.Нетбайло відзначає, що крім нормативних і індивідуальних актів тлумачення, є ще інтерпретаційні акти тлумачення. Вони конкретних правовідносин не викликають, але і нових правових норм у собі не містять.1
И.С.Самощенко вважає, що інтерпретаційні акти не містять нових правових положень, але самі ув'язнені в собі роз'яснювати закони які в свою
П.Е.Нетбайло Указанное сочинение, с.488
чергу можуть бути як загальними (нормативними), так і конкретними (індивідуальними), тому що роз'яснення наділяються в ту ж форму, що й інші акти.1
На думку С.С.Алексєєва по змісту інтерпретаційні акти є особливим видом правових актів.2 Акти тлумачення здійснюють функцію контролю і нагляду, а значення актів офіційного тлумачення в суспільному житті обумовлено багатогранністю виконуваних ними функцій. Основна функція укладається в тім, що інтерпретаційний акт є різновидом допоміжних правових актів, що забезпечують єдність правового регулювання, єдність впливу держави на суспільні відносини за допомогою юридичних норм (права).
Акти тлумачення включаються до різних ланок механізму правового регулювання і виконують функції обслуговування, впливаючи на ефективність діючих правових норм. Інтерпретаційні акти можуть бути розглянуті з різних сторін:
- як одна з правових форм здійснення державою своїх функцій;
- як засіб зміцнення законності в діяльності правозастосовчих органів;
- як форма правової пропаганди;
- як метод підвищення ефективності правового регулювання;
Формулюючи в загальнодоступній формі акти офіційного тлумачення сприяють виробленню в громадян стійкої правосвідомості, що служить зміцненню законності і правопорядку.
9. Види актів офіційного тлумачення і підстави
для їхньої класифікації.
Класифікація актів тлумачення норм права являє собою розподіл їх по групах за обліком і за їхніми юридичними властивостями. Класифікація
Теоретические вопросы систематизации советского законодательства. /Под редакцией С.Н.Братуся, И.С.Самощенко с.82-83
2 С.С.Алексеев Механизм правового регулирования в социалистическом государстве, с.130
проводиться по різних підставах: за формою, за найменуванню, по юридичній чинності, за часом дії, по структурних елементах норм, що роз'ясняються, по сфері дії, по обсязі тлумачення, по суб'єктах тлумачення.
Існує два види актів тлумачення: акта-дії й акти-документи. Під актом-дії розуміється уяснення і роз'яснення права. Акти-документи - це джерела, що містять результати інтелектуально-вольової діяльності по роз'ясненню і з'ясуванню змісту правових норм. Не всяке письмове тлумачення є нормативним документом, це можуть бути інструктивні листи, роз'яснення, наукова література на правові теми.
Юридичним документом є такий акт тлумачення, що виданий уповноваженим на це органом і має значення для юридичної практики. Звідси і відбувається розподіл актів на роз'яснення і юридичні документи. Існують ще усні актитлумачення. Це можуть бути відповіді на питання громадян, що даються на особистих прийомах, проведених представниками органів влади. Їхньою перевагою є оперативність і вільна форма викладу.
9.1 Класифікація по найменуванню.
Класифікуючи акти офіційного тлумачення по найменуванню, варто виділити укази, постанови, розпорядження, інструкції, листи.
9.2 Класифікація по юридичній чинності.
По юридичній чинності вище стоять вищі органи державної влади, нижче центральні органи державного управління, потім йдуть органи галузевого управління суду, прокуратури, МВС. Тому ми маємо наступний ряд документів у порядку

 
 

Цікаве

Загрузка...