WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тлумачення норм права - Курсова робота

Тлумачення норм права - Курсова робота

твердженню слід зазначити ту обставину, що тлумачна норма права і після цього акта існує як основна, а роз'яснення носить допоміжний характер.
Суб'єктами такого тлумачення можуть бути всі правотворчі органи державної влади. Наприклад, закони як правило, роз'яснюються парламентом. Однак Верховна Рада України не має права на офіційне тлумачення нею же ухвалених законів. Відповідно до Конституції України, офіційне тлумачення Конституції України та законів України дає Конституційний Суд України1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим роз'яснює порядок застосування нормативно-правових актів, нею виданих.
5.2.2 Акти делегованого (легального) тлумачення.
Це загальнообов'язкове тлумачення змісту норми органом, який цю норму не встановлював, але уповноважений законом або за дорученням тлумачити її постійно чи одноразово. Право на таке тлумачення мають Конституційний Суд Україні, Верховний Суд, Вищій арбітражний суд України (наприклад,
1 Стаття 147 Конституції України від 28 червня 1996. N 254к/96 Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 )
роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 6 серпня 1997 р. № 02-5/276 "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про підприємництво"). Таке тлумачення є обов'язковим для суб'єктів, які підпадають під юрисдикцію органу, що дає тлумачення.
5.2.3 Акти казуального тлумачення.
Акти казуального (індивідуального) тлумачення - це роз'яснення змісту правової норми, яке здійснюється компетентними органами (судовими) стосовно до конкретних обставин, при розгляді окремої юридичної справи. Вони мають обов'язкове значення тільки для даного випадку, і мають разове значення. Але зроблені по принципових справах (особливо в умовах пробілу в праві) здобувають значення прецеденту тлумачення. Прецедент тлумачення - це вироблений правозастосовчою практикою зразок необхідного розуміння і застосування правових норм, сформульований при розгляді конкретної юридичної справи і визнаний у юридичній практиці (публікується в спеціальних юридичних журналах).1 Казуальне тлумачення використовується в правозастосовчій діяльності, сприяє вірному і законному рішенні справи.
Значенням актів офіційного казуального характеру полягає в тому, що вони є зразками найбільш правильного застосування правових норм. Повторюючись, вони створюють стійкі правила і служать прообразом майбутніх нормативних розпоряджень.
6. Форми актів офіційного тлумачення.
Форма акта офіційного тлумачення - це спосіб викладу державної волі, що міститься в правовій нормі. Форма може бути внутрішньою і зовнішньою.
6.1 Внутрішня форма.
Внутрішня форма - це сукупність прийомів і способів, використовуваних інтерпретатором у процесі пізнання і пояснення, та виклади змісту тлумачених
Общая теория права. Курс лекций. /Под редакцией проф. В.К.Бабаева. - Н.Новгород 1993 г.
правових норм. Внутрішня форма піддає аналізу структурі інтерпретаційного акта і правового положення, що міститься в ньому, встановлює їхній зв'язок між собою і нормою, що роз'ясняється. Внутрішня форма визначає побудову акта тлумачення, його композицію. Від несуперечності роз'яснення залежить переконливість акта й ефективність впливу на юридичну практику.
6.2 Зовнішня форма.
Зовнішня форма - це спосіб вираження актів тлумачення у визначених письмових документах. Ознаками зовнішньої форми актів тлумачення є їхні реквізити:
- найменування органа, що видав акт;
- найменування акта;
- порядковий номер;
- дата;
- зміст самого роз'яснення і підпис керівника органа;
Усна ж форма визначається нормами етики і юридичної культури.
Акт тлумачення - це юридичний документ. Існують два різновиди актів тлумачення: акти тлумачення загального характеру та акти казуального тлумачення.
Акти тлумачення загального характеру мають установлену законом форму, аналогічну формі нормо встановлених документів. Назва документів не узаконена, у результаті чого з'являються накази, записки, розпорядження, інструктивні листи. Усе це вносить труднощі в практику їхньої реалізації.
Акти казуального тлумачення містять роз'яснення змісту правових норм для конкретних обставин і визначених осіб, є мотивувальною частиною. Акти казуального тлумачення поміщають у Бюлетень Верховного Суду,. Вони
К.С.Самощенко Основные черты нормативных актов социалистического государства. Советское государство и право 1968, N4, с.30
можуть бути в чистому вигляді, як роз'яснення, які адресовані конкретним особам.
7. Необхідність актів тлумачення.
Необхідність актів тлумачення укладається в загальних умовах необхідності тлумачення норм права і конкретними обставинами, що викликають появу актів тлумачення.
До загальних умов відносяться:
1. відносна самостійність права, що може впливати на базис суспільства. Самостійність виражається в конкретній формі. Відносність укладається в тім, що право може відставати від розвитку суспільних відносин або випереджати хід розвитку. У суспільній практиці протиріччя між юридичним і фактичним незначні або удавані. Вони можуть бути усунуті засобами офіційного тлумачення компетентними органами.
2. Наявність суспільних протиріч, що створюють труднощі в реалізації права. Вони можуть бути усунуті за допомогою актів тлумачення (історія практики регулювання шлюбно-сімейних відносин; судова практика по трудових справах).
3. Загальні умови викликаються потребами юридичної практики. Юридична практика - це діяльність по впровадженню права в громадське життя. Змістом юридичної практики є створення і реалізація правових норм, виходячи з вимоги однакового розуміння і застосування діючого законодавства.
Окремі випадки необхідності актів тлумачення:
- недостатня чіткість вираження думки законодавця;
- недосконалість правових норм через недосконалість законодавчої техніки;
- специфіка юридичної термінології;
Проаналізувавши діяльність Верховної Ради України, багатьма вченими юристами, то більшість з низ виділили наступні випадки виникнення необхідності актів тлумачення:
- стикування міжвідомчої практики застосування одних правових норм (наприклад, при розгляді трудових суперечок);
- неясність змісту закону;
- виникнення конкуренції законів, що зіставляються;
З точки зору Н.Н.Вопленка, то він виділяє ще кілька випадків виникнення необхідності у виданні актів тлумачення:
1. Невірний шлях практики в реалізації деяких правових норм:
- незастосування закону, що підлягає застосуванню в даних обставинах;
- застосування закону, що не повинний бути застосований до зазначених суспільних відносин;
- неправильне тлумачення змісту закону;
- протиставлення законності і доцільності при реалізації права;
- порушення встановлених процесуальним законом порядку реалізації правових норм судом:
1) вирок винесений незаконним складом суду;
2) справа розглянута під час відсутності підсудного в тих випадках, коли за законом його присутність

 
 

Цікаве

Загрузка...