WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тлумачення норм права - Курсова робота

Тлумачення норм права - Курсова робота

діяльності, після використання всіх прийомів тлумачення.
Засоби тлумачення виявляють справжню волю законодавця, установлюють наявність пробілів у праві. Пиголкін бачить у конкретизації розвиток і доповнення закону, уточнення і пояснення сформульованих правових норм.1
5. Юридична природа актів офіційного тлумачення.
5.1 Основні ознаки актів офіційного тлумачення.
Акти офіційного тлумачення можна виділити в групи роз'яснень, видаваних різними компетентними органами. З цього розподілу можна
А.С.Пиголкин Толкование нормативных актов в СССР, с.141
визначити ступінь обов'язковості, форму і порядок доведення до свідомості суб'єктів права. Тому акти тлумачення можна підрозділити на:
- акти тлумачення органів державної влади;
- акти тлумачення органів державного управління;
- акти тлумачення органів суду, прокуратури, МВС, арбітражу;
- акти тлумачення громадських організацій;
Багаторівневий характер системи актів офіційного тлумачення визначається иєрархічністью і складним складом органів, що здійснюють роз'яснення змісту правових норм. Існують наступні рівні актів:
- рівень керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України;
- роз'яснення судових колегій Верховного Суду України;
- роз'яснення президій Верховних судів Автономної Республіки Крим, обласних, міських і районних судів;
При цьому пріоритет тлумачення здійснюється по юридичній чинності.
Проаналізувавши різні офіційні роз'яснення, видно, що вони являють собою об'єктивне вираження з'ясування і роз'яснення структурних елементів правових норм. Змістом акта тлумачення виступають роз'яснення, уточнення або конкретизація обставин, що відносяться до гіпотези, диспозиції або санкції тлумаченої норми права.1
Цілісність системи актів офіційного тлумачення заснована на єдності їхнього юридичного змісту, і підтверджується наступними ознаками:
1. Акти офіційного тлумачення мають державну обов'язковість, тому що це одна з форм юридичної діяльності компетентних органів. Ця обов'язковість підтверджується конкретно-наглядовими повноваженнями вищих органів. Ігнорування офіційних роз'яснень у процесі реалізації правових норм призводить до скасування правозастосовчих актів;
2. Акти офіційного тлумачення діють разом з тим нормативно-правовим актом, у якому містяться норми права, що тлумачаться, залежить від них і, як правило, поділяє їх долю;
Нетбайло П.Е. Применение советских правовых норм. -М.: Госюриздат 1960, с.488-493
3. Акти офіційного тлумачення не виходить за межі норми, що тлумачиться, являє собою уточнююче судження про норму, а не нове нормативне розпорядження;
4. Акти офіційного тлумачення приймаються лише правотворчими або спеціально уповноваженими органами;
5. Акти офіційного тлумачення мають форму аналогічну іншим правовим актам. Вони бувають у виді постанов, указів, наказів, розпорядження, у вигляді інструкцій органів галузевого керування, акти нагляду органів суду, прокуратури й ін;
6. Ієрархічність актів офіційного тлумачення. Для них характерна ознака співпідпорядкованості. На чолі системи Конституційні закони, закони і підзаконні акти..., тобто та ж послідовність, що й у нормативних актів. Тому на чолі ми маємо роз'яснення конституційних законів і далі
роз'яснення законів і підзаконних актів.
Загальна риса актів офіційного тлумачення укладається в тім, що вони не ставлять завдання для створення нових правових норм. Їхнім завданням є логічний розвиток, уточнення і конкретизація діючого права з метою ефективної реалізації. Зі вище сказаного стає відома відповідь на питання: Офіційне роз'яснення - це самостійна правова норма чи це складова частина нормативних актів, що роз'ясняються? Відповідь: Це складова частина.
П.Е.Нетбайло і А.В.Міцкевич вважають, що невід'ємна частина не може виходити за рамки тлумаченого закону, доповнюючи його новими правовими положеннями. Таке визнання може привести до довільних дій у процесі здійснення норм права. Автор вважає, що роз'яснення є частиною тлумачених норм права, і їх варто розглядати, як акти правотворчості. Але законодавство розглядає тлумачення як правотворчість і як самостійні форми юридичної діяльності. Самостійність тлумачення має межі, тому що воно не може підмінювати собою правову норму. Акти - це джерела права. Акти тлумачення не можуть застосовуватися самостійно і діють до терміну дії тлумачених норм права. Ще однією відмінністю тлумачення від правотворчості є внутрішня структура офіційного роз'яснення (правила розуміння і реалізації права). Про допоміжний характер актів тлумачення говорить відсутність в інтерпретаційних правилах внутрішньої логічної структури, аналогічній структурі норми права. Якщо ж тлумачення містить у собі принципово нові положення, що мають нормативне значення, то акт тлумачення розглядають, як модифікацію правової норми.
Зі сказаного випливає висновок про те, що акти офіційного тлумачення являють собою перейняту внутрішньою єдністю ієрархічну систему допоміжних правових актів. Вони служать важливим засобом правильної й ефективної реалізації права шляхом встановлених організаційно-допоміжних правил розуміння і застосування діючого законодавства.1
5.2 Основні властивості актів нормативного і казуального
тлумачення.
Нормативність актів офіційного тлумачення містить у собі:
- нормативність роз'яснень, видаваних органами, уповноваженими на правотворчу діяльність. Це органи державної влади і управління.
- нормативність роз'яснень, видаваних органами котрі не мають права на встановлення правових норм. Такі акти адресовані широкому колу об'єктів, їхнє значення не вичерпується разовим виконанням.
Нормативність правових актів і актів тлумачення виявляється в їхній здатності вносити порядок в правові відносини. З цього випливають юридичні властивості нормативних роз'яснень:
1. Акт нормативного тлумачення - роз'яснення, що поширюється на широке коло суспільних відносин, тому вони мають загальний характер.
2. Нормативні роз'яснення мають велику (чим інші види актів тлумачення) ступінь державної обов'язковості.
3. Відмітна ознака - це їхня специфічна форма письмового юридичного документа, але можуть бути й усні форми.
А.Ф.Черданцев Вопросы толкования советского права, С.46
4. Спрямованість актів тлумачення на здійснення правового регулювання і підвищення ефективності. Вони можуть впливати на сформовану юридичну практику, уточнювати мету і засоби правового регулювання, тобто забезпечувати ефективність правових норм.
Усерединігрупи актів офіційного тлумачення, що мають нормативний характер, варто виділити групу актів автентичного тлумачення і легального (делегованого тлумачення).
5.2.1 Автентичне тлумачення.
Це тлумачення змісту норми органом, що її встановив, тобто автором норми, що роз'ясняються. Такі акти мають підвищений ступінь обов'язковості. Їх можна розглядати як акти правотворчості, яким додана зворотна сила. Але на противагу цьому

 
 

Цікаве

Загрузка...