WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тлумачення норм права - Курсова робота

Тлумачення норм права - Курсова робота

прокуратура видає накази й інструкції, обов'язкові для всіх органів прокуратури. Також Генеральна прокуратура видає вказівки, інформаційні листи і постанови, огляди практики прокурорського нагляду.
Вказівки - це юридичний документ, у якому містяться роз'яснення змісту правових норм і практика їхньої реалізації в діяльності органів прокуратури. Вказівки стосуються окремих питань прокурорського нагляду.
Накази Генеральної прокуратури України доводять до працівників прокуратури найбільш важливі нормативні акти вищих органів державної влади.
Інформаційні листи аналогічні вказівкам. Вони служать для доведення до працівників прокуратури помилок і недоліків їхньої діяльності. У змісті інформаційних листів входять: опис окремих казусів з юридичної практики; висновки, оцінки і пропозиції по удосконалюванню прокурорського нагляду.
У правових актах Генеральної прокуратури містяться наступні роз'яснення:
- тлумачення змісту діючих правових норм шляхом їхнього логічного розвитку, уточнення і пояснення;
- конкретизація правових розпоряджень і деталізація їхнього застосування;
- застосування за аналогією права або закону (подолання пробілів);
- нагадування про чинне законодавство;
Акти тлумачення Генеральної прокуратури по змісту аналогічні постановам пленуму Верховного Суду України. Діяльність прокуратури складається ще в повсякденній роботі зі здійснення нагляду за дотриманням законності всіма громадянами, посадовими особами, органами держави і суспільних органів.
Акти тлумачення органів прокуратури, що даються в зв'язку з наглядом за розслідуванням у процесі розслідування кримінальних справ. Дані акти мають риси актів казуального тлумачення й управлінських актів. Вказівки прокуратури по кримінальних справах є обов'язковими для слідчих. Самі акти тлумачення права, здійснювані прокуратурою й органами нагляду в процесі розслідування кримінальної справи, у кінцевому рахунку перевіряються судом при розгляді справи. Усе сказане відноситься і до органів нижчого підпорядкування прокуратури.
15. Акти тлумачення громадських організацій.
15.1 Специфіка актів тлумачення громадських організацій.
Специфіка актів тлумачення громадськими організаціями укладається в особливостях правового положення громадських організацій. Тому характер тлумачення права може бути офіційним і неофіційним. Офіційне тлумачення здійснюється організаціями тоді, коли мається спеціальне доручення з боку органів держави. Існує кілька напрямків, по яких громадські організації здійснюють офіційне тлумачення правових норм:
- участь громадських організацій разом з органами держави в розробці і виданні актів офіційного тлумачення;
- офіційне тлумачення правових норм на підставі попередньої чи наступної санкції органів держави;
Акти тлумачення можуть бути з питань внутрішньовідомчої компетенції так і міжвідомчих відносин. Обов'язковість таких тлумачень поширюється тільки на підлеглих даної організації. Їхня юридична чинність менша ніж у роз'яснень органів держави.
15.2 Акти тлумачення профспілкових органів.
До актів тлумачення громадських організацій відносяться акти тлумачення профспілкових органів, що відрізняються своєю численністю і мають як нормативний, так і казуальний характер. До компетенції профспілок входить:
- участь у встановленні умов праці;
- участь у застосуванні законодавства про працю;
- контроль за дотриманням трудового законодавства;
- участь у розгляді трудових спорів;
15.3 Тлумачення в діяльності споживчої кооперації.
Споживча кооперація поєднує частину сільського населення, здійснює торгове і побутове обслуговування на селі. Акти тлумачення видаються у вигляді постанов, інструкцій, інформаційних і консультативних листів. Зі змісту актів тлумачення споживчої кооперації можна виділити:
- нагадування про чинне законодавство, його коментування;
- інструктивні вказівки з питань законності дій виробничого характеру;
- аналіз існуючої практики застосування правових норм;
Значну роботу з тлумачення в споживчої кооперації здійснює юридичний відділ, він дає консультації, видає листа, що мають внутрішньовідомче значення.
По громадських організаціях і їхніх актах тлумачення можна зробити наступні висновки:
1. Акти мають в основному відомче значення й обов'язкові для членів відповідної організації.
2. Окремі громадські організації самостійно видають нормативні роз'яснення, якщо державні органи надають їм правомочності.
3. Акти тлумачення норм права в діяльності громадських організацій є методичним керівництвом для нижчестоящих ланок.
Висновок
Мета моєї курсової роботи проаналізувати різні аспекти проблеми тлумачення, виявити його необхідність в забезпеченні законності та виконання норм права, дослідити способи й суб'єкта тлумачення.
Тлумачення нормативних актів надзвичайно важливе для застосування правових норм до конкретних фактів суспільного життя, для здійснення справедливого правосуддя. Від вірного, усестороннього и глибокого тлумачення нормативних актів залежить укріплення законності, охорона прав і законних інтересів громадян.
Зі сказаного в курсовій роботі можна зробити висновок про те, що теорія тлумачення права, як сукупність наукових знань про техніку, способи, види і знань про юридичні властивості інтерпретаційних актів, складає сферу професійно необхідної для юриста інформації, які представлені у виді навичок і умінь. Ці досвідчення складають своєрідне мистецтво, що дає смогу професійно, грамотно і вміло пізнавати, інтерпретувати і використовувати чинне законодавство для здійснення задач юридичної діяльності.
В ході використання, юридично важливо не тільки точно інтерпретувати, те чи інше формально закріплене правове положення, а й витлумачувати право в цілому - його думку, принципи, соціально-політичний зміст і т.п. Лиш таке (найбільш глибоке) тлумачення права може слугувати найбільш високому розвитку правозастосовчій діяльності.
Проблема тлумачення ще мало досліджувалась і потребує подальшого, більш широкого розгляду. Всеобсягно дослідити її в рамках курсової роботи неможливо, однак необхідність її вивчення очевидна.
Список літератури.
1. Общая теория права. Курс лекций /Под ред. профессора В.К. Бабаева - Н.Новд горо1993.
2. Общая теория права и государства /Под ред. В.В.Лазарева - М.: Юрист 1994.
3. Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. - М.: Юридическая литература 1976.
4. Пиголкин А.С. Нормы Советского права и их толковане. - Л. 1962.
5. Черданцев А.Ф. Вопросы толкования советского права. - Свердловск 1979.
6. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. - Х.: 2001
7. Конституції України від 28 червня 1996. N 254к/96 Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141
8. Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16листопада 1996 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N 46.
9. Алексеев С.С. Обшар теорія права, т. 2. - М.: 1982.

 
 

Цікаве

Загрузка...