WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Органи внутрішніх справ та служби безпеки України - Реферат

Органи внутрішніх справ та служби безпеки України - Реферат

своєї компетенції Центральне управління СБУ вносить Президенту України пропозиції про видання актів з питань збереження державної таємниці, обов'язкових для виконання органами державного управління, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
Керівництво всією діяльністю СБУ здійснює Голова СБУ. Він несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на СБУ. Голова СБУ призначається на посаду ВРУ за поданням Президента України.
У СБУ створюється колегіальний дорадчий орган - колегія, яка визначає шляхи виконання завдань СБУ, приймає рішення з основних питань і проблем оперативно-службової діяльності та роботи з кадрами ( ст14 Закону " Про СБУ")
Кадри СБУ становлять: співробітники-військовослужбовці, працівники, які працюють за трудовим договором, а також військовослужбовці строкової військової служби
До органів СБУ приймаються на конкурсній, добровільній і договірній основі громадяни України, здатні за діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я ефективно виконувати службові обов'язки.
Повноваження СБУ - це передбачені законом " Про СБУ" її права та обов'язки ( ст. ст. 24, 25 Закону).
VI. Вступ України до Інтерполу - міжнародної організації кримінальної міліції відбувся на підставі Постанови Кабінету Міністрів України " Про вступ України до Інтерполу " від 30.09.1992 року № 555, шляхом подачі відповідної заявки від імені Уряду України про її вступ до цієї організації.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України " Про Національне центральне бюро Інтерполу" від 25.03.1993 МВС виступає як Національне центральне бюро Інтерполу ( Укрбюро Інтерполу). Укрбюро Інтерполу представляє Україну в Міжнародній організації кримінальної поліції Інтерполі та є центром координації взаємодії правоохоронних органів країни з компетентними органами зарубіжних держав щодо ведення боротьби із злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за межі країни.
Основні завдання Укрбюро Інтерполу:
- координація діяльності правоохоронних органів країни у боротьбі із злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за межі країни; забезпечення взаємодії з Генеральним секретаріатом та відповідними органами держав - членів Інтерполу в боротьбі із злочинністю; оцінка рівня поширення в Україні злочинності, що має транснаціональний характер, і загрози злочинної діяльності громадян України за кордоном.
Повноваження Укрбюро Інтерполу:
- забезпечує обмін офіційною та конфіденційною ( оперативно - розшуковою) інформацією у межах Інтерполу та правоохоронних органів України з питань боротьби із злочинністю;
- надсилає до Генерального секретаріату і національних центральних бюро держав - членів Інтерполу запити та відомості правоохоронних органів країни, пов'язані з інформацією про злочини і злочинців, розшукуваних осіб, предмети, документи, здійснення нагляду за особами, які підозрюються у скоєнні злочину тощо.
- у разі необхідності подає до Генерального секретаріату і до національних центральних бюро держав - членів Інтерполу зведену інформацію про злочини, скоєні іноземними громадянами на території України, а також іноземних громадян, яких затримано в Україні за підозрою у вчиненні злочинів, притягнуто до кримінальної відповідальності або засуджено;
- приймає і контролює реалізацію запитів та інформацій генерального секретаріату і національних центральних бюро держав - членів Інтерполу;
- сприяє представникам компетентних органів зарубіжних держав, які прибули в Україну для здійснення оперативно-розшукових та інших заходів, пов'язаних боротьбою із злочинністю;
- терміново інформує національні центральні бюро держав - членів Інтерполу про випадки безпосереднього звернення до їх компетентних органів правоохоронних органів країни;
- організовує участь представників України у зустрічах і конференціях, що проводяться Інтерполом;
- складає на підставі інформації, що надходить від правоохоронних органів країни, звіти, передбачені Інтерполом, і надсилає їх до генерального секретаріату;
- готує аналітичні огляди, звіти та узагальнення за матеріалами Інтерполу з проблем боротьби зі злочинністю;
- формує на підставі інформації, одержаної у ході своєїдіяльності, банк даних про злочини і злочинців, розшукуваних осіб, предмети і документи;
- бере участь у розробці проектів законодавчих і нормативних актів, що регламентують роботу, спрямовану на боротьбу зі злочинністю;
- контролює в межах своєї компетенції додержання міжнародних договорів України щодо боротьби зі злочинністю
- видає інформаційний бюлетень, тощо.
Укрбюро Інтерполу при виконанні своїх завдань взаємодіє з всіма правоохоронними органами України, центральними і місцевими органами державної влади України, керівними органами і підрозділами Інтерполу, правоохоронними органами зарубіжних держав. З проблем, що виникають у роботі Укрбюро Інтерполу, воно може звертатися до радників, які виконують консультативні функції на договірних засадах.
Робочий апарат Укрбюро Інтерполу є самостійним структурним підрозділом центрального апарату МВС, його очолює керівник, який призначається наказом МВС. Структура і штати робочого апарату Укрбюро Інтерполу затверджуються Міністром внутрішніх справ.
Джерела курсу "Судові та інші правоохоронні органи"
І. Законодавство:
1. Конституція України від 28.06.1996 року
2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31.
3. Закон України " про державний захист працівників суду і правоохоронних органів " від 23 грудня 1993 року № 3781 - ХІІ
4. Закон України " Про судоустрій" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003.
5. Закон України " Про Конституційний Суд України " від 16 жовтня 1996 р.
№ 422/96 - ВР.
6. Закон України " Про Вищу Раду юстиції " від 15 січня 1998 року № 22/98 - ВР.
7. Закон України " Про статус суддів " від 15 грудня 1992 року № 2862-ХІІ.
8. Закон України " Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів від 29 листопада 2001 р. №2860-ІІІ.
9. Закон України " Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві " від 23 грудня 1993 р. № 3782-ХІІ.
10. Кримінально - процесуальний кодекс України. - К.: Юрінком Інтер, 2002.
11. Цивільно - процесуальний кодекс України. - К.: Атіка. - 2002.
12. Господарсько - процесуальний кодекс України. - К.: Атіка. - 2002.
ІІ. Література:
1. Адвокатура в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики. - 2000. - №4.
2. Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено // Право України. - 1998, №1. -с. 38-41.
3. Ануфрієв М. І. та ін. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ України. - Харків.: Видавництво Університету внутрішніх справ, 2000.
4. Афанасьєв В. Щодо регулювання виконавчого провадження // Право України. - 1994. №9. - с. 10.
5. Бондаренко І. Судова система України та її реформування в сучасних умовах // Право України. - 2002. - №8. - с. 37-39.
6. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки // Право України. - 2003. - № 4. - с. 18-21.
7. Бородін М. Участь прокурора в цивільному процесі // Право України. - 1999. - №11. - с. 52.
8. Бойко В. Ф. Перебудову роботи судової системи необхідно здійснити у напрямі посилення захисту прав та інтересів громадян // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - №3. - С.2-4.
Бринцев В. Д. Поєднання одноособової і колегіальної форм правосуддя в кримінальному процесі. - Право України. - 1995. - №7. - с.23-25.

 
 

Цікаве

Загрузка...