WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Органи внутрішніх справ та служби безпеки України - Реферат

Органи внутрішніх справ та служби безпеки України - Реферат


Реферат з правознавства
Органи внутрішніх справ та служби безпеки України
1. Завдання і функції органів внутрішніх справ. Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ.
2. Міністерство внутрішніх справ України, його основні завдання, структура та повноваження.
3. Структура, принципи діяльності, права та обов'язки міліції.
4. Поняття Служби безпеки України, її завдання, принципи діяльності
5. Структура та повноваження СБУ.
6. Участь МВС України в Інтерполі - міжнародній організації кримінальної поліції.
І.Органи внутрішніх справ - це правоохоронні органи державної виконавчої влади, підпорядковані МВС, що забезпечують дотримання законності і правопорядку, боротьбу зі злочинністю, захист прав і свобод людини і громадянина від протиправних від протиправних посягань, від протиправних посягань на власність, навколишнє середовище, інтереси суспільства і держави.
Для досягнення вказаних цілей на органи внутрішніх справ покладається вирішення таких основних завдань:
- забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод та законних інтересів;
- попередження і припинення правопорушень;
- охорона і забезпечення громадської безпеки, громадського порядку, виявлення, розкриття і розслідування злочинів;
- забезпечення безпеки дорожнього руху;
- охорона прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.
- охорона і оборона важливих державних об'єктів.
- боротьба з корупцією та організованою злочинністю.
Органи внутрішніх справ для ефективного виконання цих завдань можуть взаємодіяти з іншими органами ( прокуратурою, органами Міноборони, СБУ тощо).
Усі ці завдання обумовлені такими напрямами правоохоронної діяльності ОВС , по-перше, загальнодержавною концепцією боротьби зі злочинністю, у зв'язку з якою на ОВС покладено завдання реалізації державної політики у боротьбі зі злочинністю та охороні широкого кола суспільних відносин від протиправних посягань. По - друге, у цій правоохоронній діяльності акцент робиться на запобіжні заходи, а саме профілактичні та оперативно-розшукові заходи, щодо запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів. ОВС є органами, які проводять дізнання та досудове слідство у справах про злочини, розслідування яких на них покладено законом. Ще одним напрямком діяльності ОВС є забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також безпеки працівників суду та правоохоронних органів.
ОВС проводять паспортизацію населення, а також здійснюють паспортний контроль за іноземними громадянами та особами без громадянства, використовуючи накопичену інформацію. Тут можна виділити так званий обліковий характер діяльності ОВС, пов'язаний із формуванням інформаційних масивів про міграцію населення, розшук громадян та про об'єкти криміналістичної ідентифікації, а також про зберігання, придбання, використання зброї, придбання транспортних засобів тощо.
Функції ОВС - це основні напрямки діяльності ОВС, що обумовлені їх завданнями і забезпечують реалізацію цих завдань. Такі функції, за характером їх спрямованості, можна поділити на внутрішні та зовнішні. До зовнішніх належить:
- Захисна функція;
- Адміністративна функція, пов'язана зі діяльність ОВС по організації та охоронні громадського порядку і громадської безпеки в рамках визначених законом повноважень
- Профілактична функція полягає в попередженні злочинів та інших правопорушень, виявленні та усуненні причин та умов, що їм сприяють,
- Оперативно-розшукова функція, яка здійснюється згідно з Законом про оперативно-розшукову діяльність.
- Кримінально-процесуальна функція.
- Виконавча функція ОВС, полягає у застосуванні до осіб адмінстягнень.
- Охоронна функція ОВС, полягає в охоронні на договірних засадах майна усіх видів власності юридичних і фізичних осіб.
- Контрольно-наглядова - здійснення органами внутрішніх справ на основі законодавства адміністративного нагляду за особами звільненими із місць позбавлення волі і здійснення інших наглядових повноважень.
Внутрішні функції:
Функція забезпечення, спрямована на забезпечення ефективної діяльності органів внутрішніх справ, тобто матеріально-технічне постачання, фінансове забезпечення умов праці співробітників ОВС.
Функція загального керівництва забезпечує ефективність управління органами системи МВС у процесі виконання ними своїх завдань
Система органів внутрішніх справ складається з:
- Міністерства внутрішніх справ України - центрального органу управління;
- Головних управлінь; управлінь МВС в АРК, областях, м. Києві та Севастополі; управлінь, відділів Міністерства внутрішніх справ України на транспорті;
- Міських, районних управлінь і відділів, лінійних управлінь, відділів, відділень, пунктів;
- Підрозділів міліції на місцях;
- З'єднань, військових частин, підрозділів внутрішніх військ;
- Освітніх закладів, науково - дослідних установ, підприємств і установ забезпечення.
Система ОВС побудована за адміністративно-територіальним і функціональним принципами. Так, управління МВС в АРК, областях, м. Києві та Севастополі за першим принципом, а відділи МВС на транспорті - за другим. ( ЗУ від 10.01.2002 р." Про загальну структуру і чисельність МВС України" ). З метою підвищення рівня роботи ОВС Указом Президента України " Про утворення місцевої міліції " від 22.01.2001 на базі дорожньо-патрульної служби ДАІ, патрульно-постової служби та служби дільничних інспекторів міліції в Україні, органами місцевого самоврядування за спільним поданням місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, погодженим з МВС України утворюється місцева міліція, підрозділи якої входять до складу управлінь ( відділів ) ОВС. Реалізація норм зазначеного Указу потребує вирішення багатьох питань, пов'язаних із закріпленням правового статусу місцевої міліції.
ІІ. Центральним органом виконавчої влади в системі органів внутрішніх справ є МВС України, діяльність якого регламентується відповідним Положенням про МВС України, затверджене Указом Президента України від 17.10. 2000 р. із наступними змінами і доповненнями. Основним завданням МВС згідно Положення є організація і координація діяльності ОВС щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки громадян.
Ще одна група завдань, покладених на МВС, пов'язана з організацією роботи ОВС, надання їм практичної допомоги та здійснення контролю за їх діяльністю.
Окрім цих, МВС виконує завдання пов'язані з боротьбою із злочинністю та іншими правопорушеннями, зокрема участь у розробці й реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю; забезпечення попередження, припинення, розкриття і розслідування злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили тощо.
МВС та підпорядковані йомуоргани мають широкі повноваження для виконання завдань правоохоронної діяльності. МВС, зокрема, має право одержувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій відомості, необхідні для виконання покладених на нього завдань. Жодне з міністерств, крім Міністерства фінансів та Міністерства статистики, таких повноважень немає.
На основі чинного законодавства МВС видає накази, самостійно організовуючи і контролюючи їх виконання, а у разі необхідності видає разом з іншими органами виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями спільні акти.
Рішення МВС з питань безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, діяльності дозвільної

 
 

Цікаве

Загрузка...