WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законодавче регулювання страхової діяльності - Дипломна робота

Законодавче регулювання страхової діяльності - Дипломна робота

позик. Матеріальні цінності, які при кредитуванні приймають банки як заставу, мають бути застраховані. У цьому і проглядається тісний зв'язок між страхуванням і кредитом [37].
Страхування є системою особливих грошових відносин, що займають важливу ланку між фінансовими і кредитними відносинами[32]. Останнім часом вдаються до розширеного тлумачення фінансів, відокремлюючи п'ять великих сфер їх функціонування: фінанси державні, фінанси галузеві, кредит і грошовий обіг, ринок цінних паперів, страхування.
Ця концепція надає фінансам широкого змісту, в контексті якої страхування стає на один рівень із кредитом, державними і галузевими фінансами. Страхові компанії, як й інші підприємства, мають своє фінансове господарство, призначене для забезпечення статутної діяльності. У цій частині страхування і входить до фінансів галузей і підприємств. У сучасних умовах розвитку економіки, страхування набуває комерційного характеру, починає працювати на ринок, стає товаром і послугою, що обслуговує всі верстви населення і сфери економіки. Страхування як індустрія (охоплює різноманітні господарські явища та види діяльності.
На думку вчених це універсальний засіб, здатний вивести суспільство з безвиходу сучасних труднощів.
1.3 Функції страхування
Зміст, сутність і призначення страхування найяскравіше та найповніше проявляється через його функції. В якості функцій страхування можна виділити такі напрямки його діяльності [42]:
У літературі зазначається, що найважливішими серед них є відновлювальна, попереджувальна, ощадна та контрольна функції.
Основною функцією страхування є відшкодування збитків від страхових випадків, відновлення продуктивних сил чи добробуту страхувальника (страхувальників). В юридичній літературі ця функція традиційно іменується відновлювальною (в спеціальній літературі зі страхування ця функція страхування найчастіше іменується ризиковою функцією). Саме в межах дії цієї функції відбудеться перерозподіл грошової форми вартості серед учасників
страхування у зв'язку з наслідками випадкових страхових подій [34].
Попереджувальна функція страхування спрямована на фінансування заходів по зменшенню страхового ризику за рахунок частини коштів страхового фонду. У страхуванні життя категорія страхування в найбільшій мірі зближається з категорією кредиту при нагромадженні у відповідності з договорами страхування на доживання обумовлених страхових сум. Збереження грошових сум за допомогою страхування на доживання пов'язане з потребою в страховому захисті досягнутого сімейного добробуту. Тим самим страхування має й ощадну функцію.
Контрольна функція страхування полягає в строго цільовому формуванні коштів страхового фонду. Дана функція випливає з усіх вищевказаних специфічних функцій і проявляється одночасно з ними в конкурентних страхових відносинах, в умовах страхування. У відповідності з контрольною функцією на підставі нормативних документів здійснюється фінансовий страховий контроль за правильним проведенням страхувальних операцій [40].
На наш погляд слід виділити п'ять функцій страхування:
Функція формування спеціального страхового фонду грошових коштів, (сприяння розвитку економіки) як плати за ризики, які беруть під свою відповідальність страхові компанії. Страхування стає можливим лише за наявності у страховика певного капіталу, достатнього для забезпечення покриття збитків у разі їх виникнення. Ця функція реалізується в системі резервних фондів, що забезпечують стабільність страхування, гарантію виплат і компенсацій. Якщо в комерційному банку акумулювання засобів населення з метою накопичення коштів несе лише заощаджувальний характер, то у страхуванні ця функція має заощаджувально-ризиковий зміст. Формування страхових резервів - це спосіб концентрації та використання коштів, необхідних для розподілу між усіма страхувальниками не лише збитків, зумовлених страховими випадками поточного періоду, а й для покриття таким шляхом можливих масштабніших збитків у наступні періоди. В моральному відношенні кожний з учасників страхового процесу впевнений в отриманні матеріального забезпечення на випадок нещастя чи закінчення строку дії договору. Через функцію формування страхових грошових фондів вирішується проблема інвестування тимчасово вільних коштів у банки та інші комерційні структури, вкладення коштів у нерухомість, придбання цінних паперів. З часом механізм використання тимчасово вільних коштів буде поширюватися й удосконалюватися, а значення функції формування спеціальних страхових фондів рости [46].
На відшкодування збитків та особисте забезпечення громадян (компенсаційна) функція страхування дає право лише тим фізичним та юридичним особам, котрі є учасниками формування страхового фонду. Виплата компенсації здійснюється в рамках укладених договорів страхування. Як правило, страхувальникам, які зазнали серйозних збитків від страхового випадку, виплачується відшкодування в сумах, значно більших за внесені страхові платежі. Порядок відшкодування втрат визначається страховою компанією, виходячи з умов договору страхування і регулюється державою, чинним законодавством. Через цю функцію реалізується об'єктивний характер необхідності страхового захисту [44].
Попередження страхового випадку й мінімізація збитку (превентивна) функція передбачає широкий комплекс заходів, спрямованих на недопущення чи зменшення негативних наслідків, викликаних нещасними випадками, стихійними лихами, іншими несприятливими обставинами. До цього ж можна віднести й правовий вплив на страхувальника, передбачений умовами договору страхування й орієнтований на дбайливе його ставлення до застрахованого майна. Заходи страховика, направлені на недопущення чи зменшення збитку, попередження страхового випадку й мінімізації втрат мають назву превенції. До правової превенції належать застереження, передбачені чинним законодавством чи страховим договором і такі, що стосуються позбавлення страхувальника (повністю чи частково) страхових відшкодувань. Вони розраховані на випадки протиправних дій або бездіяльності з боку страхувальника щодо застрахованих об'єктів. Наприклад, страховики не покривають матеріальних збитків, завданих потерпілим особам, що перебували в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, не передбачають страхових відшкодувань у разі самогубства, навмисного пошкодження власного майна чи здоров'я. З другого боку, страховик створює особливий грошовий фонд, кошти якого спрямовуються на фінансування превентивних (попереджувальних) заходів. В інтересах страховика використати певні грошові кошти на попередження збитку (наприклад, профінансувати протипожежні заходи, розмістити спеціальні прилади контролю за тепловим випромінюванням і т. п.), які допоможуть зберегти майно, що застраховане у не пошкодженому стані. Витрати страховика на застережні заходи вважаються доцільними, бо дозволяють досягнути значної економії грошових коштів, призначених для виплати страхового

 
 

Цікаве

Загрузка...