WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законодавче регулювання страхової діяльності - Дипломна робота

Законодавче регулювання страхової діяльності - Дипломна робота

письмову форму. Юридичне значення факту вручення "повідомлення про страхове забезпечення" полягає в тому, що в разі виникнення страхового випадку в період дії "повідомлення", страховик зобов'язується виплатити страхувальнику відшкодування.
Частіше "повідомлення" видається на певний строк. Якщо в документі строк не вказаний, то "повідомлення" вважається таким що діє протягом наступних періодів:
1) до моменту виявлення акцепту і видачі полісу;
2) домоменту повідомлення страховиком відмови від оферти;
3) до моменту повернення страховиком усіх сум, сплачених страхувальником.
"Повідомлення про страхове забезпечення" є само по собі ніби договором страхування, хоча і не містить відповідних його умов. На практиці вважається, що "повідомлення" діє на тих же умовах, на яких частіше укладає договори дана компанія.
Договір вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди за всіма його істотними умовами. Тому акцептом може бути тільки прийняття тих умов, що містяться в оферті.
Якщо видається поліс, що містить інші, не передбачені офертою умови, такий акт не визнають договором. І це означає, що згідно такого полісу, страховик не вправі вимагати премії, а страхувальник не в змозі розраховувати на страхову компенсацію.
У США акцепт може бути виражений такими способами:
1. Виданням відповідного страхового полісу.
2. Прийняттям від страхувальника премії (премій).
3. "Конструктивною поведінкою" (конклюдентними діями) страховика.
Юридичний результат виявлення акцепта полягає в тому, що припиняє свою дію "обов'язок повідомлення", так званий "принцип найвищої довіри", коли страхувальник вже не несе обов'язку повідомлення будь-яких суттєвих фактів, що стосуються страхування і в тому, що сторони вважаються пов'язані договором (угодою), відмова від якого можлива лише при двосторонній угоді [12].
Відповідно до законодавства України, договір страхування вступає в силу:
а) при сплаті страхової премії готівкою - з моменту підписання договору представником страхової компанії й страхувальником;
б) при безготівковому розрахунку з моменту, що вказаний у полісі, (але не раніше 24 годин від дня cписування коштів із розрахункового рахунку страхувальник для зарахування їх на рахунок страхової компанії).
Дія договору страхування закінчується о 24 години того дня, що вказаний у полісі, як день припинення договору, якщо інше не передбачено відповідними
правилами страхування.
2.2 Права й обов'язки суб'єктів страхового зобов'язання.
Згідно з Законом України "Про страхування" страховик зобов'язаний:
1. Ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування.
2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми або страхового відшкодування страхувальникові.
3. У разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або страхове відшкодування в передбачений договором термін. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхової суми (страхове відшкодування) сплатою страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування.
4. Відшкодувати витрати, понесені страхувальником у разі настання страхового випадку, щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору.
5. За умовою страхувальника в разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, при збільшенні вартості майна переукласти з ним договір страхування.
6. Тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України (ст. 19 Закону України "Про страхування").
7. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.
Обов'язки страхувальника полягають у наступному:
1. Своєчасно вносити страхові платежі.
2. Під час укладання договору страхування надати страховикові
інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-які зміни страховoгo ризику.
3. Повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об'єкта страхування.
4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих в наслідок настання страхового випадку.
5. Повідомити страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений умовами страхування.
Договором страхування можуть обумовлюватися й інші обов'язки страхувальника.
Основним правом страхувальника є право на одержання обумовлених договором грошових сум.
Так, за договором страхування майна або пов'язаного з ним майнового інтересу (договір майнового страхування) страховик зобов'язується у разі настання зазначеної в договорі події (страхового випадку) відшкодувати страхувальникові або іншій особі, на користь якої укладено договір, завдані збитки повністю або частково (виплатити страхові відшкодування) у межах обумовленої договором суми). На випадок, коли майно застраховане на неповну вартість, відшкодуванню підлягає відповідна частина збитку, якщо інше не передбачене законодавчими актами або договором страхування. Якщо страхова сума, заявлена в угоді, перевищує справжню вартість застрахованого майна, договір є не дійсним у тій частині страхової суми, яка перевищує вартість майна.
За договором особистого страхування, страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку заплатити страхувальникові, або іншій особі, на користь якої укладено договір, обумовлену за договором страхову суму, незалежно від суми, яка за соціальним страхуванням чи соціальним забезпеченням належить йому для покриття шкоди.
При страхуванні майна, страхова сума не може перевищувати його справжньої вартості на момент укладання договору (страхової вартості). Сторони не можуть змінювати страхову вартість майна, визначеному в договорі страхування, за винятком випадків, коли страховик доведе, що він введений в оману страхувальником.
Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, завданого застрахованому майну страхувальника або третьої особи в разі страхового випадку, якщо договором страхування не передбачена виплата страхового відшкодування в повній ціні.
Коли страхувальник уклав договори страхування майна з кількома страхувальниками на суму, яка загалом перевищує страхову вартість майна (подвійне страхування), то страхове відшкодування, яке одержано від усіх страховиків зі страхування цього майна, не може перевищувати його страхової вартості. Причому кожний зі страховиків виплачує страхові відшкодування в розмірі, пропорційно відношенню страхової суми за укладеним договором щодо загальної суми за всіма укладеними цим страхувальником договорами страхування зазначеного майна. Умовами договору може передбачатися заміна страхової виплати компенсацією збитків у натуральному

 
 

Цікаве

Загрузка...