WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законодавче регулювання страхової діяльності - Дипломна робота

Законодавче регулювання страхової діяльності - Дипломна робота

сприятимуть не тільки одноманітності в оформленні зобов'язань, а й стануть важливим орієнтиром установлення умов договору страхування для сторін і правозахисних органів при конфліктних ситуаціях та вирішенні страхових спорів [34].
Страховий поліс у наш час являє собою печатний документ в якому викладені всі основні умови страхового договору.
Оформлення договору проводиться саме на бланка страхових полісівстраховим представником у присутності страхувальника чи його довіреної особи, з обов'язковим оглядом, експертизою об'єкта страхування, якщо інше не передбачено певними умовами страхування.
Страховий поліс вручається (видається) страхувальнику зразу після внесення страхової суми, премії. У випадку розстрочки платежу, після сплати першого внеску, страхувальнику видається страховий поліс, а при сплаті останнього квитанція чи довідка. У випадку втрати страхового полісу в період дії договору страхування, страховик видає страхувальнику дублікат, після видачі якого, втрачений поліс вважається недійсним і будь-які виплати по ньому не провадяться. Страховий поліс не передається іншій особі, якщо це не обумовлено відповідно правилами страхування.
Процедура підготовки та укладання договору.
На практиці, за звичай, по кожному пункту договору переговори не ведуться. Страховик погоджується видати страховий поліс, а страхувальник - прийняти його. Однак по деяким пунктам страхового договору має бути чітка домовленість, а саме: не двозмістовно оговорюються сторони договору, предмет страхування, страхова премія, страховий строк, страхова сума.
Нарешті, має бути в наявності оферта та акцепт.
У процесі укладання договору можна визначити дві стадії:
1) пропозиція однієї сторони іншій вступити в договірні відносини (оферта);
2) одержання та прийняття пропозиції іншою стороною акцепт, що вказує на згоду останньої укласти договір на умовах, закладених у пропозиції.
Питання про правову характеристику оферти не може розглядатися без урахування теоретичних положень, розроблених наукою, та постанов цивільного законодавства.
Пропозиція щодо укладання договору може визначатися як оферта, якщо вона відповідає ряду необхідних ознак, зокрема з оферти має випливати волевиявлення на укладання договору, а не просто наводитися інформація про можливість укладання договору або пропозиція обсудити його умови. Оферта має бути адресована конкретній особі.
Законодавче визначення оферти і перелік ознак, яким вона має відповідати, передбачено в цивільному законодавстві. Згідно з ним пропозиція щодо укладання договору однією або кількома конкретними особами є офертою, якщо вона достатньо визначена і відображає намip особи, яка внесла пропозицію, вважати себе пов'язаною договором у разі її прийняття (акцепту). Пропозиція вважається достатньо визначеною, якщо в ній відзначені достатні умови договору або порядок його визначення. До того ж, пропозиція (оферта) має бути дійсною на момент, коли інша сторона має намір її прийняти.
Законодавство розрізняє порядок укладання договорів залежно від пропозиції, зробленої однією зі сторін із визначенням строків для відповіді або без їх визначення. Коли пропозиція укласти договір зроблена із вказівкою строку для відповіді, договір вважається укладеним, якщо особа, котра його запропонувала, одержала від іншої відповідь про прийняття пропозиції протягом цього строку.
Якщо пропозиція укласти договір зроблена без зазначення строку для відповіді, момент укладання договору встановлюється залежно від того, в усній чи письмовій формі подано пропозицію. У першому випадку договір вважається укладеним, якщо інша сторона терміново повідомила особу, яка внесла пропозицію, про прийняття цієї пропозиції. В іншому випадку, угода вважається досягнутою і договір укладеним, якщо повідомлення про прийняття пропозиції одержано до строку, встановленого законодавством, а якщо такий строк не встановлений, - у межах необхідного для цього часу.
Оферта зазначає певні визначені юридичні наслідки, а саме сторону, що внесла пропозицію, пов'язану з ним. У разі укладення договору з третьою особою або відмови укласти договір оферент зобов'язаний компенсувати збитки стороні, якій раніше була зроблена пропозиція, за умови, що остання акцептувала його і на виконання договору мала витрати.
До форми договору страхування застосовуються загальні правила, установлені для форми угоди. Якщо згідно із законодавством або угодою сторін договір має бути укладений у письмовій формі, то він може бути укладений складанням одного документа, підписаного сторонами, обміну листами, телетайпограмами та інше, а також підписаний стороною, яка їх надсилає.
Законодавством передбачено, що для укладання договору страхувальник подає страховикові письмову за яву встановленої форми або іншим способом повідомляє про свій намір укласти договір страхування. Для письмового визнання договору страхування необхідна не тільки письмова заява страхувальника, інші документи, документи встановлені відповідними правилами страхування, а й письмова згода страхової організації на укладання такого договору, підтвердженням якої є страхове свідоцтво (страховий поліс), видане страховиком.
Досвід Сполучених Штатів Америки свідчить про те, що в американському варіанті процесу укладання договору оферта доводиться до відома майбутніх страхувальників шляхом заповнення "Формуляра пропозиції" (proposal - form). Формуляр містить питання, спрямовані на з'ясування таких даних: ім'я (назва), адреса, рід діяльності страхувальника, страховий ризик (залежно від сфери діяльності); предмет страхування (вимога описати об'єкт, вказати його місцезнаходження, параметри, розміри, об'єм, вагу, вік і т. п.); визначення фактів, що впливають на страховий ризик (недоліки, вади, неміцний матеріал, способи використання); "попередня страхова історія". Цей пункт включає такі питання: чи була у страхувальника втрата від тої небезпеки, що він страхується, чи пропонував він раніше іншим страховикам укласти такий договір, була ця пропозиція прийнята чи відмовлено в ній, чи був договір анульований або відмовлено в його пролонгації, чи не застрахований цей ризик в нинішній час.
Підписаний "формуляр пропозиція" служить в якості нормальної оферти, в якій вказані головні умови, на яких страхувальник бажає укласти договір. Як правило, оферта не відразу приймається страховиком. Йому необхідно час, щоб вивчити і обміркувати запропоновану страхувальником пропозицію. Крім того пропозиція повідомляється агенту, який не вправі видати акцепт. Обов'язок останнього повідомити страховика про оферту. А тому існує певний період часу між повідомленням оферти і виявленням акцепту. За існуючою практикою багатьох компаній США, страховий захист майбутньому страхувальнику забезпечується і на той період, коли договір ще не укладений. З цією метою видається особливий документ, під назвою "повідомлення про страхове забезпечення" (cover note). Він має просту

 
 

Цікаве

Загрузка...