WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шлюбний договір (контракт) - Реферат

Шлюбний договір (контракт) - Реферат

розірваний.
Законодавчою підставою для формулювання права на відмову від шлюбного договору була ст. про відмову від правочину, що вперше закріплена у ст. 214 Цивільного кодексу України.На думку професора О. В. Дзери, у цій ситуації мова мала би йти не про відмову від договору, а про його розірвання.
Але ж відмова від договору і розірвання договору - це різні правові категорії. Відмова від договору має наслідком двосторонню реституцію, а у разі розірвання договору він втрачає чинність лише на майбутнє.
Чинність шлюбного договору припиниться з моменту подання до нотаріуса такої заяви, а це означає, що певні матеріальні блага, які були уже за цим договором одержані, не підлягатимуть поверненню або грошовій компенсації.
Розірвання шлюбного договору
Розірвання шлюбного договору можливе тоді, коли жодна з його умов не може бути виконана ні у первісному, ні у зміненому вигляді. До цього можуть призвести різні обставини, зокрема об'єктивна або суб'єктивна неможливість їх виконання. Об'єктивна неможливість виконання може бути зумовлена, наприклад, знищенням майна, яке давало доходи, а суб'єктивна - каліцтвом, важкою хворобою, що виключає можливість вчинення одним із подружжя дій особистого характеру.
Право вимагати розірвання шлюбного договору надано одному з подружжя. Якщо дружина чи чоловік визнані недієздатними, відповідний позов може бути поданий опікуном або органом опіки та піклування. Позивач має довести, що підстава, яка викликала потребу розірвання шлюбного договору, має істотне значення. Шлюбний договір розривається за рішенням суду (ст.102)
Визнання шлюбного договору недійсним
За рішенням суду шлюбний договір може бути визнаний недійсним з багатьох підстав, встановлених Цивільним кодексом України, а саме:
1) якщо його зміст не відповідає вимогам закону (зокрема, якщо в ньому позбавлено права на аліменти дитину або того з подружжя, хто є непрацездатним, чи права одного з подружжя на щонайменшу частку у майні, набутому за час шлюбу);
2) якщо шлюбний договір було укладено особою, яка була недієздатною або у зв'язку з психічним розладом здоров'я не усвідомлювала значення своїх дій і (або) не могла керувати ними;
3) якщо шлюбний договір було укладено в результаті фізичного чи психічного насильства (примусу, залякування, погроз);
4) якщо особа уклала шлюбний договір через тяжкі обставини, на вкрай невигідних для неї умовах. Мова може йти, наприклад, про вагітну жінку, умовою реєстрації шлюбу з якою була вимога чоловіка про підписання договору, за яким їй визначена мінімальна частка у майні.
Шлюбний договір стає недійсним у разі недійсності шлюбу, без спеціального рішення суду про це, тобто автоматично.
Висновок
У правових системах, де передбачено укладання шлюбного контракту, питання утримання подружжя переважно ним і регламентуються. В такому разі норми шлюбного контракту не повинні протирічити нормам моралі (ст. 1392 Цивільного кодексу Франціі) та ставити подружжя в гірше становище, ніж запропоноване нормами законодавства (ч. 2 ст. 271 КпШС України).
Додаток
ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР
м. ________ "___" ____________ 200__ р.
Лук'янова Оксана Олександрівна
(адреса)
Лук'янов Анатолій Іванович
(адреса)
Зміст договору
Ми, Лук'янова О.О. та Лук'янов А. І., перебуваючи у шлюбі, зареєстрованому 24 жовтня 1997 р., уклали цей договір, за яким:
1. Я, Лук'янов А. І., підтверджую, що Лук'янова О.О. внесла до сімейного бюджету 20 тис. грн.(двадцять тисяч гривень) готівкою та передала у спільне користування автомобіль _____________________________ (марка, номер)
вартістю 18 тис. у.е. (вісімнадцять тисяч євро).
2. Я,Лук'янова О.О., підтверджую, що Лук'яновим А. І. внесено до сімейного бюджету 10 тис. грн. (десять тисяч гривень).
3. Ми, Лук'янов А. І. та Лук'янова О.О. вносимо до сімейного бюджету 30 тис. грн. (тридцять тисяч гривень), одержаних на весіллі як дарунок гостей.
4. До придбання власного помешкання ми будемо проживати у кімнаті, яку займає Лук'янов А. І. у квартирі своїх родичів, без виникнення у Лук'янова А. І. самостійного права на проживання в ній.
У разі припинення шлюбу я, Лук'янова О.О., зобов'язуюся протягом одного місяця виселитися з цієї квартири.
5. Усе майно, яке буде придбане нами за час шлюбу, за винятком речей індивідуального користування, належатиме нам на праві спільної сумісної власності.
Речі, придбані для професійної діяльності виключно одного із нас вартістю до 5 тис. грн., будуть особистою власністю Лук'янова А. І. чи Лук'янової О.О., а ті, вартість яких перевищує 5 тис. грн., - нашою спільною сумісною власністю.
6. Доходи від майна, яке належить кожному з нас на праві особистої власності, в тому числі дивіденди, будуть нашою спільною сумісною власністю.
7. У разі поділу майна, що є нашою спільною сумісною власністю, за умови наявності двох або більше дітей, частки кожного з нас будуть рівними.
Якщо на момент поділу майна у нас не буде хоча б однієї дитини, частка Лук'янова А. І., складатиме 2/3, а Лук'янової О.О. - 1/3.
8. Якщо хтось із нас за час шлюбу буде засновником юридичної особи, правами та обов'язками засновника ми володітимемо спільно, у рівних частках.
9. Грошові заощадження будуть зберігатися у банку ________________ ____________________________________________________________________
(назва, адреса)
на рахунку, відкритому на ім'я Лук'янова А. І.
Лук'янова О.О., матиме право беззастережного розпорядження вкладом на підставі довіреності, виданої Лук'яновим А. І., при відкритті рахунку.
10. Я, Лук'янова О.О., погоджуюся на щомісячне виділення із сімейного бюджету по 100 грн. на утримання матері Лук'янова А. І. - Лук'янової Г. Ю.
11. Я, Лук'янова О.О., уповноважую Лук'яноваА. І., на вчинення усіх правових дій щодо організації спорудження будинку.
12. Я, Лук'янова О.О. погоджуюся на те, що після спорудження житлового будинку, для Лук'янової Г. Ю., буде виділена одна кімната на першому поверсі.
Інші умови договору:
13. Цей шлюбний договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.
14. Договір укладений у трьох примірниках, з яких два належать Лук'янову А. І. та Лук'яновій О.О., а третій зберігається у нотаріальній конторі.
_______________
(підписи сторін)
Література
1. Сімейний кодекс України. - Х.: ТОВ "Одіссей", 2004.
2. Цивільний кодекс України: Офіційний текст / Міністерство юстиції України. - К.: Юрінком Інтер, 2004.
3. Ромовська З. Сімейний кодекс України. - К.:2003.
4. Індиченко С. П., Гопанчук В. С., Савченко Л. А. Сімейне право України. - К.:1997.
5. Ариванюк Т. О., Бірюков І. А., Гопачук В. С. Сімейне право України / Підручник. - К.:2002.
6. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право / Курс вибраних лекцій. -

 
 

Цікаве

Загрузка...