WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми зміцнення законності і правопорядку. Чинники, що впливають на рівень законності і правопорядку в суспільстві - Реферат

Проблеми зміцнення законності і правопорядку. Чинники, що впливають на рівень законності і правопорядку в суспільстві - Реферат

актом прав, не повинна порушувати правовий порядок встановлений в суспільстві та державі.
Але, між теорією і практикою; між законодавством та реальним станом відносин, яке воно регулює майже завжди є непересічна межа. Тому, маємо констатувати, що не дивлячись на нормативне закріплення принципу законності, реалізація його залежить ще від багатьох факторів. Не достатньо виписати його дотримання, як імперативну норму. Потрібно розробити механізми, за допомогою яких реалізація законності в суспільстві буде реальною та можливою. Та, як наслідок, буде існувати правопорядок в суспільстві.
Але, все ж таки звернемось до деяких законодавчих актів, прийняття яких було безпосередньо спрямовано на дотримання законності та правопорядку в суспільстві.
Указ Президента України від 5 серпня 1996 року N 628/96 "Про додаткові заходи щодо зміцнення законності та правопорядку в Україні", був прийнятий за умов складної криміногенної ситуації в Україні. За цим Указом передбачалось провести ряд дій, спрямованих на підвищення рівня законності в Україні. До таких дій можна віднести: контроль щодо заходів, які забезпечують наведення належного порядку; розробка планів заходів щодо зміцнення законності та правопорядку; інші заходи.
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2002 р. N 779 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" затвердила Програму діяльності Кабінету Міністрів України.
Згідно п. 1.7. цієї програми "Захист прав і свобод людини і громадянина, зміцнення законності та правопорядку", передбачалось спрямування зусиль Уряду на зміцнення законності та правопорядку, посилення боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку в державі, утвердження в ньому миру та злагоди.
Ключовим завданням Уряду в цій сфері визначалось - реалізація комплексу заходів щодо забезпечення конституційних прав і свобод громадян, боротьби зі злочинністю, корупцією та іншими правопорушеннями.
Щоб виконати поставлене завдання необхідно розробити комплекс дій, що й забезпечать реалізацію завдань.
Відповідно до Програми Уряду такими головними діями повинні бути: удосконалення правової бази; виконання державних програм, спрямованих на зміцнення законності і правопорядку.
Та, як наслідок від проведення зазначених дій має відбуватись поліпшення роботи правоохоронних органів та інших державних органів у сфері додержання прав і свобод людини і громадянина, захисту життя і здоров'я особи, підвищення рівня боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку.
Потрібно також згадати про Програму діяльності Кабінету Міністрів України "Відкритість, дієвість, результативність ", окремий пункт якої був цілком присвячений питанням захисту прав і свобод громадян, зміцнення законності та правопорядку; про Указ Президента України від 13 серпня 2002 року N 700/2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення", та деякі ін.
Треба відмітити, що відповідні акти приймались і за часів існування Радянського Союзу. Так, як приклад, можна навести Постанову Верховної Ради Української РСР "Про невідкладні заходи по зміцненню законності і правопорядку в республіці" від 29 листопада 1990 року N 504-XII.
Окремого значення набувають акти регіонального характеру, тобто такі, що мають силу закону (є законами), але врегульовують відносини на певній території.
Забезпечення законності на рівні окремих районів, міст, областей держави є платформою для забезпечення законності в загальнодержавному масштабі.
Так, в аспекті висвітлення цього питання звернемося до Указу Президента України "Про відповідальність керівників органів виконавчої влади та прокуратури в забезпеченні законності і правопорядку, додержанні прав і свобод громадян на території Одеської області" або до Указу Президента України "Про серйозні недоліки у виконанні законодавства щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян у Львівській області" від 4 червня 2003 р. N 477/2003. І це далеко не вичерпний перелік.
За змістом таких указів випливає, що комплексне вивчення діяльності органів державної влади відповідних територіальних рівнів щодо реалізації державної політики з питань захисту прав і свобод громадян, засвідчує наявність багатьох недоліків у даній сфері. І в першу чергу, це пов'язано з неналежним рівнем здійснення своїх обов'язків посадовими особами.
Також, неможливо не зазначити й про роль правозастосування. Така організація діяльності відповідних органів має забезпечувати законність правозастосовчих актів.
3.2. Окрім впливу сфери, яка безпосередньо пов'язаною з нормотворчістю, на рівень законності в суспільстві також впливає сфера державного управління.
Вимога дотримання законності особливо суворо проявляється в сфері функціонування виконавчої влади, у діяльності органів державного управління. Це пояснюється тим, що забезпечення режиму законності безпосередньо пов'язано з здійсненні владних повноважень посадовими особами, іноді, - це їх безпосередня функція.
Але, за даними, отриманими з деяких актів нормативно-правового характеру можемо побачити наскільки недотримується режим законності при здійсненні владних повноважень певними посадовими особами. Так, деякі прокурори обласних та інших рівнів можуть не надавати жодної відповіді на звернення громадян, що ними отримуються на особистому прийомі. Протягом тривалого часу залишаються без належного реагування органів прокуратури скарги на такі небезпечні злочини, як насильство, перевищення службових повноважень та інші протиправні дії.
Нажаль, маємо констатувати, що байдуже ставлення до нагальних проблем населення стало повсякденною нормою поведінки багатьох посадових осіб, що значно знижує можливість дотримання режиму законності в суспільстві.
Така ситуація зумовлена в першу чергу халатним ставлення до виконання своїх посадових обов'язків, втратою почуття відповідальності за доручену справу, бездіяльністю призвів до значних негативних наслідків у забезпеченні законності і правопорядку, додержанні прав і свобод громадян.
Посадові особи не використовують надані їм законодавством повноваження щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, реалізації відповідних програм та власних рішень із цих питань.
Виходить, що особи, які державою уповноважені забезпечувати законність в суспільстві, навпаки - виступають її злісними та найнебезпечнішими порушниками.
Вирішення питання відновлення порушеного режиму законності в цьому випадку може бути вирішене лише через звільнення таких осіб з займаних ними посад.
Це все справляє негативний вплив на рівень законності в суспільстві. Тобто найбільший та найвагоміший негативний чинник має особистісний характер, безпосередньо пов'язаний з особами, що реалізують надані їх владою повноваження.
Для того, щоб не допускати порушень режиму законності в цій сфері потрібно здійснювати наступний комплекс заходів: проводити систематичні перевірки діяльності певних посадових осіб, встановлювати вимоги до осіб, що мають займати ту чи іншу відповідальну посаду, здійснювати відомчий контроль діяльності відповідних органів, встановити високий рівень відповідальності посадових

 
 

Цікаве

Загрузка...