WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми зміцнення законності і правопорядку. Чинники, що впливають на рівень законності і правопорядку в суспільстві - Реферат

Проблеми зміцнення законності і правопорядку. Чинники, що впливають на рівень законності і правопорядку в суспільстві - Реферат

наведені категорії дуже тісно взаємопов'язані між собою, мають спільні риси та майже однакову сутність.
Так, законність виступає своєрідним правовим засобом в руках державної влади та народу по установленню та підтримці правопорядку. Вони є атмосферою нормального правового життя суспільства, та повинні бути основами кожної демократії держави.
Законність та правопорядок мають високу соціальну та гуманістичну цінність, приносять людині і суспільству користь.
Правопорядок є реальне, повне і послідовне здійснення всіх вимог законності, принципів права, насамперед реальне і повне забезпечення прав людини. Це кінцевий результат дії права.
Таким чином, законність і правопорядок - це обов'язкові риси правової держави, сукупність форм і методів державного управління, які знаходять своє відображення в чинному законодавстві і за допомогою яких держава регулює взаємовідносини в суспільств, дотримуючись реалізації прав і свобод громадян.
2. Забезпечення режиму законності.
Для того щоб забезпечити режим законності, держава повинна створити основу для цього. Це ніколи не відбувається стихійно, оскільки являє собою цілій процес - управлінський процес (програма дій).
Забезпечений режим законності являє собою соціальну цінність як для суспільства в цілому, так і для окремих громадян, оскільки є основою для нормального їх існування в правовому просторі. Діяльність всіх державних органів та окремих громадян повинна бути спрямована на зміцнення законності та правопорядку, на дотримання норм права.
Постійне підвищення ролі та значення законності, її зміцнення є об'єктивною закономірністю розвитку суспільства.
Забезпечити законність означає зробити її цілком дійсно, можливою та реальною.
Реальність законності означає досягнення фактичного виконання вимог, які закладені в юридичних нормах учасниками правовідносин, та невідворотність відповідальності за правопорушення.
Основою ж дійсності законності є ефективне законодавство, що відповідає вимогам суспільного розвитку.
Дослідження проблеми законності потребує комплексного підходу, що враховує теоретичні й практичні фактори.
Але, процесу забезпечення законності передує не менш важливий та складний процес впровадження законності в усі сфери державного життя. Для того, щоб впровадити законність в життя, використовуються певні механізми, а саме: соціальні та юридичні.
Під соціальним механізмом слід розуміти сукупність засобів (як юридичних, так і не юридичних), за допомогою яких політичні, ідеологічні, психологічні та юридичні вимоги законності реалізуються в практичній діяльності.
Юридичний механізм впровадження законності втілюється в системі засобів та способів перетворення вимог правомірної поведінки в практичну діяльність щодо застосування правових норм.
В межах розгляду питання забезпечення законності не слід забувати про комплекс таких специфічних факторів, як гарантії законності. Саме за допомогою гарантій (певних засобів та умов) забезпечується повне та послідовне здійснення вимог законності.
В юридичній літературі реальність та забезпеченість законності традиційно розглядається як результат дії гарантій законності: певних економічних умов; розвинутої політичної системи; механізму соціального захисту населення; науково обґрунтованої системи норм права, що відповідає вимогам часу і доступна для розуміння усіма суб'єктами державного управління; механізму примусу, який чітко працює в межах закону; високу правову культуру.
Всі гарантії можна поділити на дві групи.
Загальні гарантії - що відображаються в політичних, ідеологічних, економічних, психологічних умовах, в межах яких існує правова система.
Спеціальні гарантії являють собою специфічні юридичні засоби та внутрішні юридичні механізми, що є реальним втіленням законності в правовій сфері.
Справжніми гарантіями режиму законності можуть стати: реальний поділ влади, існування незалежних від держави засобів масової інформації, децентралізація державних структур, політична, економічна, культурна та ін. самостійність осіб та ін.
Не можливо не зазначити й про таке поняття, як методи забезпечення законності. Вони виступають у формі політичних, економічних, організаційних та інших засобів забезпечення дій права. До таких засобів відносять: відкритість та обізнаність суспільства про порушення законів і заходи, які вживаються до порушників; широке використання судової системи в зміцнення законності; практичне забезпечення принципу "вся влада закону" в діяльності державних органів; ефективна робота законодавчого органу тощо.
Законність, як і будь-яке інше явище, має свої умови існування. Отже, першою умовою існування законності є сам закон. Він є основою, фундаментом, передумовою. Як наслідок з неї, - друга умова - забезпечення в законодавстві принципу верховенства закону.
Залежно від того, виконуються чи ні вимоги законності, вона може бути: формальною (коли вимоги лише проголошуються) та реальною (коли вимоги реалізуються на ділі, фактично).
Треба відмітити, що діяльність по забезпеченню законності має державно-правовий характер, а органи, що її здійснюють (органи виконавчої влади, міліція, прокуратура, різні державні інспекції, служби, суди, деякі громадські утворення та ін.), мають юридично-владні повноваженнями. Такого роду діяльність вважають способом забезпечення законності.
3. Проблеми зміцнення законності. Чинники, що впливають на рівень законності.
3.1. Розглядати питання зміцнення законності вцілому, не деталізуючи його на певні частини видається складним, оскільки кожна сфера нашого життя має свою специфіку, особливості її регулювання. Доцільно було розглянути окремі сфери суспільного життя, які справляють вплив на рівень законності в суспільстві.
Так, в першу чергу хотілось би виділити діяльність державних органів в сфері нормотворчості. Тобто висвітлити, яким чином дана сфера впливає на рівень законності в державі.
У держави немає інших способів управління суспільством, окрім як через видання законів або застосування сили. Ці способи або доповнюють один одного, коли силу застосовують у рамках закону, або сила торжествує - і тоді закони мовчать. Так, розглянемо один із зазначених способів управління суспільством - прийняття законів.
Особливу роль в цьому питанні відіграє Верховна Рада України (далі - ВРУ), як законодавчий орган. Вона виконує провідну роль в системі державних органів, які забезпечують основні права та свободи громадян.
Режим законності забезпечується шляхом зміцнення, розвитку та вдосконаленняправової основи державного життя, що здійснюється через вдосконалення правової бази держави.
ВРУ, створюючи правову базу для регулювання суспільних відносин, відіграє основоположну роль у створенні умов для забезпечення режиму законності.
Питанню забезпечення законності та правопорядку сьогодні приділяється достатня увага на законодавчому рівні. Приймаються спеціальні нормативно-правової акти, які визначають основні шляхи, щодо забезпечення законності в суспільстві та державі. Також, майже кожен закон чи підзаконний нормативний акт обов'язково містять положення згідно яких, відносини, що регулюються законом чи іншим актом, повинні здійснюватися з дотриманням принципу законності, та реалізація визначених законом чи іншим

 
 

Цікаве

Загрузка...