WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сутність та обов’язковість судового рішення - Курсова робота

Сутність та обов’язковість судового рішення - Курсова робота

надати відстрочку чи розстрочку виконання, вжити заходів для забезпечення його виконання, про що вказує в рішенні". Ця норма вводить нововведення, у тому числі й у виконавче провадження. Але в Кодексі не визначені види забезпечення виконання рішення і процесуальний порядок їхнього застосування, що дозволяє суду діяти на свій розсуд. Варто зупинитися і на окремих положеннях постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів і посадових осіб Державної виконавчої служби і звернень учасників виконавчого провадження" № 14 від 26 грудня 2003 року1. Як відомо, державні виконавці, отже, і суди при оскарженні дій державних виконавців ще з 1999 року застосовують нове законодавство про виконавче провадження. З 1 січня 2005 року набирає сили новий ЦПК України, також регулюючі ці правовідносини. Виникає закономірне питання: наскільки доцільним є прийняття названої постанови Верховного Суду України наприкінці 2003 року, і наскільки тривалим буде її дія, навіть з огляду на взаємозв'язок вступу в силу нового ЦПК України з прийняттям Адміністративного процесуального кодексу України? Не витримує критики положення пункту 19 вищевказаної постанови, відповідно до якого "при розгляді справ по скаргах на постанови державного виконавця чи начальника відповідного відділу ДВС про накладення штрафів, передбачених статтями 87, 88 Закону № 606-XIV, суд повинен виходити з того, що вони є не адміністративним стягненням, а санкцією за невиконання зазначених у цих статтях вимог. Такі постанови підлягають оскарженню за правилами розділу 31-Г ЦПК". Дійсно у статтю 88 Закону "Про виконавче провадження" були внесені зміни, згідно з якими постанову про накладення штрафу у виконавчому провадженні за невиконання законних вимог державного виконавця виносить не суддя місцевого суду, а начальник відділу ДВС. Виходить наступне: доки штрафи накладалися судом, дані дії вважаються адміністративним правопорушенням, а якщо штраф за ті ж дії стала накладати сама ДВС, ці дії перестали бути адміністративним правопорушенням. Непослідовність законодавця проявилася ще й у тому, що у зв'язку зі змінами в статтю 88 Закону "Про виконавче провадження" не відбулося виключення з Кодексу України про адміністративні правопорушення статті 18813 "Невиконання законних вимог державного виконавця", що вже втратило свою юридичну чинність.
Висновки
Зейдер Н.Б. писав: "Судове рішення - це акт, значення якого простягається далеко за межі вузьких інтересів сторін в конкретній справі; це процесуальний акт, що являє собою результат діяльності суду, показник здійснюваної ним діяльності по встановленню фактичних обставин справи, розгляду спору, захисту порушеного права...".
Діяльність всієї судової системи покликана на захист прав та законних інтересів громадян та держави. Ступінь відповідальності, який лежить на судових органах важко переоцінити. Кожень день вирішується доля людини. В судовому засіданні суд повно та об єктивно досліджує всі обставини справи, і результатом такої діяльності є винесекння судом рішення.
Однак особа, яка звертається в суд, прагне в першу чергу задоволеня своїх інтересів та захисту права не на папері, а в реальному житті. Тому принцип обов язковості судових рішень є одним з найважливіших принципів судочинства. А для того, щоб даний принцип реалізовувався на практиці потрібно створити належні умови.
Першим серед правових заходів на мою думку повинно бути розширення повноважень суду по правовому впливу на хід виконання судового рішення, а також надання можливості притягнення до відповідальності судового виконавця за неправильне, часткове або несвоєчасне виконання судового рішення.
Ознакою будь-якої влади є можливість застосування примусу, і саме тому необхідно внести зміни до діючих нормативних актів, вилучити з них положення, які втратили чинність або суперечать одне одному для того щоб надати суду можливість в повній мірі втілювати свої рішення у життя. Адже судова система та її ефективність є одним з найважливіших показників рівня розвитку демократії.
Список використаної літератури
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради, 1996, N 30, ст. 141.
2. Закон України "Про судоустрій України" від 07.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради, 2002, N 27-28, ст. 180.
3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради, 2004, №7, ст.150.
4. Збірник постанов пленуму Верховного суду України. 1963-1995 / Верховний суд України; Українська правнича фундація / Віталій Бойко (ред.). - К. : Укр.Правнича Фундація, 1995.
5. Волков Олександр Федорович, Захарова Олена Семенівна, Іртегов Володимир Костянтинович, Кармазін Юрій Маркович, Ковальський Віктор Семенович. Коментар до Закону "Про судоустрій України" / Верховний Суд України / Василь Тимофійович Маляренко (заг.ред.). - К. : Юрінком Інтер, 2003.
6. Юрчак В. Виконання судових рішень: окремі питання // Право України - 2003, - №3.
7. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: Закони і коментарі:Навч. посібник / Микола Іванович Мельник (ред.), Микола Іванович Хавронюк (ред.). - К. : Атіка, 2000.
8. Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України - 2002 - № 5.
9. Городовенко В. Про становлення незалежної судової влади // Право України,- 2002, - № 8.
10. Білоус В. Т., Захарова О. С., Карабань В. Я., Ковальський В. С., Лукомський В. С. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / В.Т. Маляренко (відп.ред.). - К. : Юрінком Інтер, 2004.
11. Моісеєнко С. Авторитет судової влади в Україні //Життя і право 2004 № 3.
12. Автореф... Канд.юрид.наук Бибило В.Н. Компетенция суда в стадии исполнения приговора. // Минкс, 1979.
13. Автореф... д-ра юр.наук: Заворотько П.П.; Процессуальные гарантии исполнения судебных решений //Киев, 1969.
14. Молдован В.В. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. / Держ. мит. служба України. Акад. мит. служби України. - Дніпропетровськ, 2000. - 192 с.
15. Молдован В.В., Молдован А.В. Судоустрій України. - К., 2000. - С. 80.
16. Притика Д. Ровесники незалежності // Дзеркало тижня. - 2001. - 9 липня. - № 22.
17. Скомороха В. Окремі питання поділу влади, визначення державної та судової влади, незалежності судової влади // Вісник Конституційного Суду України. - 2000. - № 1. - С 65.
18. Стефанюк B.C. Судова система України та судова реформа. - К, 2001. - С. 21.
19. Стефанюк В.С. Верховний Суд, судова влада і правосуддя в Україні // Вісник ВСУ. - 1998. - № 3. - С. 7.
20. Стефанюк В. Правозахисна діяльність судів України // Право України. - 1999. - № 5. - С. 18.
21. АвдюковМ.Г. Судебное решение //М.,1959.
22. Кац С.Ю. Судебный надзор в гражданском судопроизводстве//М.,1960.
23. Ткачев Н.И. Законность и обоснованность судебных постановлений по гражданским делам//Саратов СГУ, 1987.

 
 

Цікаве

Загрузка...