WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правова охорона Конституції і статус Конституційного Суду України - Курсова робота

Правова охорона Конституції і статус Конституційного Суду України - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни:
"Конституційне право України"
на тему:
"Правова охорона Конституції і статус Конституційного Суду України"
ПЛАН
Вступ.
1. Конституція - основний Закон держави.
1.1. Поняття і основні властивості Конституції України.
1.2. Форма та структура Конституції України.
2. Правова охорона Конституції України.
2.1. Поняття та необхідність здійснення правової охорони Конституції України.
2.2. Форми здійснення правової охорони Конституції України.
2.3. Суб'єкти правого захисту Конституції України.
3. Конституційний Суд - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.
3.1. Склад і порядок формування Конституційного Суду України.
3.2. Функції та повноваження Конституційного Суду України.
3.3. Форми і види звернень до Конституційного Суду України.
4. Порядок здійснення провадження справ у Конституційному Суді України.
Висновок
Додатки
Список використаної літератури
ЗМІСТ
Вступ.…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 5
1. Конституція - основний Закон держави. …………………………………………………………………. 6
1.1. Поняття і основні властивості Конституції України.………………………………….. 7
1.2. Форма та структура Конституції України. ………………………………........................... 9
2. Правова охорона Конституції України.……………………………………............................................. 13
2.1. Поняття та необхідність здійснення правової охорони
Конституції України.……………………………………………………..................................................... …. 13
2.2. Форми здійснення правової охорони Конституції України.………………… 13
2.3. Суб'єкти правого захисту Конституції України.…………………………………….. 16
3. Конституційний Суд - єдиний орган конституційної юрисдикції
в Україні. ………………………………...………………………………...………………………………...……………………... 19
3.1. Склад і порядок формування Конституційного Суду України.………..… 22
3.2. Функції та повноваження Конституційного Суду України. ………………… 27
3.3. Форми і види звернень до Конституційного Суду України. …………..…... 29
4. Порядок здійснення провадження справ у Конституційному Суді
України. ………………………………...………….…………………...………………………………...…………………………… 32
Висновок. ………………………………...………………………………...………………….…………...…………………………37
Додатки. ………………………………...………………………………...………………………...………………………… 39, 40
Список використаної літератури. ………………………………...………………………………...…………. 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ АБРЕВІАТУР
РСР - Радянська Соціалістична Республіка.
СРСР - Союз Радянських Соціалістичних Республік.
АРК - Автономна Республіки Крим.
ВРУ - Верховна Рада України.
КСУ - Конституційний Суд України.
КМУ - Кабінет Міністрів України.
ПУ - Президент України.
КУ - Конституція України.
ЗУ - Закон (Закони) України.
ФРН - Федеративна Республіка Німеччина.
КС - Конституційний Суд.
МДА - Місцева державна адміністрація.
Ст. - стаття.
ВСТУП
Моя курсова робота має назву "Правова охорона Конституції і статус Конституційного Суду України".
Робота складається з:
- вступу;
- основної частини;
- висновку;
- додатків;
- списку використаної літератури.
У даній курсовій роботі я намагатимусь розкрити суть правової охорони КУ та статус Конституційного Суду України, зв'язок між цими двома поняттями.
Отже, правова охорона КУ, тобто захист Конституції, полягає в наступному: в жорсткій процедурі внесення змін до КУ; у чіткому визначенні тільки єдиного органу, що може вностити до неї зміни у правовому порядку; визначення змістом самої КУ органів, які забезпечують виконання Основного Закону (наприклад: місцеві державні адміністрації), що найголовніше Конституція визначає одну особу, гаранта її додержання. Цією особою згідно п.2. ст. 102 КУ є глава держави - ПУ.
Стосовно Конституційного Суду України, то він визначається єдиним органом конституційної юрисдикції України.
Існує точка зору, що КСУ є єдиним органом, що здійснює правову охорону КУ. В цьому і полягає зв'язок між цими двома поняттями. Однак ця точка зору ще не знайшла свого письмового закріплення. Проте законодавство постійно удосконалюється. Отже даних змін слід сподіватись у майбутньому.
Для написання роботи були використані такі джерела: КУ, ЗУ "Про КСУ" від 16 жовтня 1996 року , спеціалізовані підручники з конституційного права. Конституційне право В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького, тощо.
1.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - ОСНОВНИЙ ЗАКОН ДЕРЖАВИ
До останнього часу вважалося, що термін "конституція" походить від латинського слова "constitutio", що в перекладі означає установа, установлення, устрій.
Проте походження самого терміну "constitutio" ще точно не встановлено, тому існує думка, що він бере початок із звороту " rem republikym constituire" , яким починалися акти римських імператорів. У середньовічній Європі конституціями називали акти, в яких закріплювалися привілеї та вольності феодалів (Велика хартія вольностей 1215 р. в Англії, Великий березневий ордонанс 1358 р. у Франції тощо).
В той же час ні в античному світі, ні в середні віки сучасного поняття конституції не існувало. Не було і таких законів, які можна було б розглядати як юридичну базу чинної нормотворчості, як акти, які б визначали незалежну організацію державної влади, закріплювали гарантії прав і свобод людини.
Крім терміну "конституція" для означення того самого інституту на початкових етапах його становлення застосовувалося й найменування "les fundamentales" - "Основний Закон".
Отже, Конституція - це основний закон держави, який регулює суспільні відносини у відповідності із волею і інтересами пануючого класу, що складаються в процесі здійснення основоположних засад організації суспільства та держави.
1.1. Поняття і основні властивості Конституції України.
Конституція (Основний Закон держави або система правових актів) - це нормативно правовий акт, що має юридичні властивості, за допомогою якого народ або органи держави, що виступають від його імені, закріплюють права і свободи людини і громадянина, основи громадянського суспільства, які охороняються державою, утверджують основні засади устрою суспільства і держави, визначають суб'єктів влади та механізм її організації й здійснення.
В науці конституційного права при визначенні поняття "конституції", слід враховувати два підходи: західної (європейської) концепції і марксистсько-ленінської.
Західна (європейська) концепція характерна тим, що представники різних філософсько-правових шкіл неоднозначно ставляться до змісту конституції. Так, представники природної школи права під конституцією розуміють суспільний договір, який виражає волю народу.
Нормативіська школа права вважає конституцію вираженням вищої правової норми. Інституціоналісти вважають, що конституція - це статут не лише держави, а й нації.
Зміст Конституції - це сукупністьконституційно-правових норм, принципів, що регулюють суспільні відносини, які визначають організацію державної влади її взаємовідносини з суспільством, людиною і громадянином.
Розрізняють 2 види змісту Основного Закону:
- суспільний зміст

 
 

Цікаве

Загрузка...