WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Захист права власності: поняття та види засобів захисту - Курсова робота

Захист права власності: поняття та види засобів захисту - Курсова робота

можливостi застосування примусових заходiв у правовiдносинах з цiлком конкретно визначеними учасниками вiдносних правовiдносин, у яких є уповноважена і зобов язана особи. Вci зобов'язання подiляються на договiрні i позадоговipнi.
Пiдставами виникнення зобов язань можуть слугувати заподiяння шкоди (делiкт) особі або майну громадянина, заподiяння шкоди органiзацiї та придбання або збереження майна за paxунок коштів iншої особи без достатнiх пiдстав.
6. Засоби захисту права інтелектуальної власності
Сучасні перетворення у відносинах власності, розгортання процесів економічних реформ в Україні викликають необхідність у вдосконаленні цивільно-правових засобів права власності. Йдеться, зокрема, про забезпечення надійного захисту прав інтелектуальної власності.
Зараз ці питання частково регулюються Законами України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та "Про охорону прав на промислові зразки". Спори, що виникають у зв'язку з застосуванням цих Законів, розглядаються судом, арбітражним або третейським судом, а в деяких випадках розв'язуються в адміністративному або в адміністративно-судовому порядку. Так, будь-яке рішення Держпатенту України, що стосується заявки, може бути оскаржене протягом трьох місяців від дати одержання рішення чи копії затребуваних патентних матеріалів. Дана скарга має бути розглянута Апеляційною радою Держпатенту України протягом чотирьох місяців від дати надходження в межах мотивів, викладених у скарзі .
Сучасні українські правники висловлюють думку, що Цивільний кодекс України потребує змін, пов'язаних з розробленням загальних положень щодо охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, які відповідатимуть нормам і правилам, прийнятим у цивілізованих країнах.
Певний захист права власності на об'єкти інтелектуальної власності забезпечується також Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції". В.Жаров відносить до порушень права власності на об'єкти інтелектуальної власності такі дії, передбачені цим Законом, як
" неправомірне використання чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг та ін.;
" введення в оборот під своїм позначенням товару іншого виробника;
" відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарської діяльності і введення його в оборот без зазначення виробника копії та ін.
В разі вчинення таких дій тим чи іншим суб'ктом господарської діяльності. Антимонопольний комітет накладає на нього штраф у розмірі до 3 % виручки від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Якщо обчислення виручки суб'єкта господарської діяльності неможливо або остання відсутня, тоді штраф накладається у розмірі до 5 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян .
Якщо юридична особа, що порушила в такий спосіб право інтелектуальної власності, не є суб'єктом господарської діяльності, то з неї може бути стягнутий штраф у розмірі до 5 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Якщо порушення права інтелектуальної власності було скоєно громадянином, який займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, то на нього накладається адміністративне стягнення.
Висновок
Таким чином, в Україні, як і в кожній державі, головним правовим інститутом є інститут власності. В незалежній Україні в результаті економічних та політичних змін вибудовуються нові господарські віднсини на основі різних форм власності.
Об єктом права власності є матеріальні речі. До них належать об єкти природи, перш за все, земля та інші природні ресурси, нерухоме, а також рухоме майно. В Земельному кодексі і в Законі України "Про власність" встановлюються умови і порядок надання землі громадянам у довічне володіння і успадкування.
У приватній власності громадян також можуть бути об єкти особисто-споживчого та виробничого призначення, результати інтелектуальної праці.
За чинним законодавством України склад і кількість майна, що може бути у приватній власності громадян, обмежується лише законом.
Наділяючи власника максимально можливими повноваженнями по володінню, користуванню та розпорядженню майном, законодавець визначає певні загальні або спеціальні правила їх здійснення, а також цивільно-правові засоби захисту права власності.
До цивільно-правових засобів захисту права власності належать
" витребування майна власником з чужого незаконного володіння (віндикація) шляхом пред явлення позову в суд чи арбітраж (віндикаційний позов);
" витребування грошей та цінних паперів на пред явника, особливістю порядка цієї віндикації є те, що вони в жодному разі не можуть бути витребувані від добросовісного незаконного набувача
" захист прав власника від порущень, не поєднаних з позбавленням володіння (це якщо хтось перешкоджає користуватися або розпоряджатися власнику річчю, яка йому належить);
" інші засоби цивільно-правового захисту права власності та вимагання відшкодування заподіяної власнику шкоди
" засоби захисту права інтелектуальної власності, але ці засоби захисту необхідно вдосконалювати, тому що у законодавчому плані вони регулюються тільки частково.
Таким чином, серед основоположних нормативних актів, які складатимуть основу нових відносин, видів та форм власності в Україні, найбільше значення мають цивільно-правові закони, які відображають засоби захисту прав власності.
Список використаної літератури
1. Конституція України. - К.: Преса України, 1997.
2. Цивільний кодекс України. К. Кодекси України, 2004.
3. Цивільний кодекс України Науково-практичний коментар / - К.: Істина, 2004
4. Закон України "Про власність" від 07.02.91
5. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 07.06.96
6. Цивільне право України Навчальний посібник / За ред. О.А.Підопригори / К. Вентурі, 1995.
7. Цивільне право України Підручник у 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцовоі / - К.: Юрінком Інтер, 2002.
8. Цивільне право України Академічний курс Підручник у 2-х томах / За ред. Я.М. Шевченко / К. Видавничий дім Ін Юре, 2003.
9. Загальна теорія цивільного права: Підручник / О.А.Підопригора, Д.В.Боброва, О.В.Дзера та ін.; За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової/ - К.: Вища школа, 1992.
10. Цивільне право: Підручник для студентів юридичних вузів та факультетів/ - К.: Вентурі, 1997.
11. Адміністративний порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні / Жаров В.М. / Право України. - 1999.
12. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: удосконалення правового регулювання / Жаров В.М. / Право України. - 1999.
13. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні / О.С. Святоцький / - К.: Право України. - 1999.
14. Основные проблемыгражданского права / И.А. Покровский / М. Статут, 1998.
15. Гражданское право / Е.О. Харитонов, Н.А. Саниахметова / К. Истина, 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...