WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжнародно-правове співробітництво держав з охорони повітряного простору та озонового шару - Дипломна робота

Міжнародно-правове співробітництво держав з охорони повітряного простору та озонового шару - Дипломна робота

забруднення, залежить від вирішення технічних питань, наявності в зацікавлених держав економічних ресурсів, достовірних і повних даних про процеси, які відбуваються в різних компонентах навколишнього середовища під впливом забруднюючих речовин.
Важливим є і той факт, що небезпека, яка виникає в результаті забруднення навколишнього середовища, були створені міжнародним співтовариством порівняно недавно. До цього норми міжнародного права, які регулювали відносини держав в зв'язку з їх впливом на навколишнє середовище, в принципі регулювали експлуатацію ними природних ресурсів з метою її інтенсифікації. Вплив цього утилітарного підходувідчувається й сьогодні.
Питання охорони атмосферного повітря та озонового шару показало необхідність розвитку міжнародного співробітництва з багатьох природоохоронних питань. Це співробітництво не дивлячись на відомі проблеми, які викликаються ускладненням економічної ситуації розвивається досить інтенсивно, особливо на двосторонньому і регіональному рівнях.
В результаті проведеного аналізу можна зробити наступні висновки:
* транскордонне забруднення атмосферного повітря - це забруднення повітря, яке охоплює територію кількох держав чи цілі континенти і яке формується за рахунок переносу забруднюючих речовин за межі юрисдикції держави походження;
* в міжнародному праві навколишнього середовища склався принцип, який передбачає суверенне право держав розробляти свої природні ресурси у відповідності з своєю політикою в сфері довкілля. Вони несуть відповідальність за забезпечення того, щоб діяльність в рамках їх юрисдикції чи контролю не завдавала шкоди навколишньому середовищу інших держав чи районів за межами їх юрисдикції;
* проблема транскордонного забруднення повітря вирішується шляхом укладення багатосторонніх угод (Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 1979 року, та протоколів до неї), які передбачають попередження, скорочення, забезпечення готовності і ліквідації наслідків транскордонного забруднення повітря, а також його зменшення і контроль.;
* .проблема охорони озонового шару регулюється Віденською конвенцією про охорону озонового шару 1985 року та Монреальським протоколом з поправками та уточненнями з речовин, які руйнують озоновий шар. Вони передбачають гнучкі заходи з скорочення викидів озоноруйнуючих речовин, при чому вони включають економічні заходи, обмін технологіями та фінансову допомогу.
Зараз відбувається формування міжнародного механізму з контролю, скорочення і попередження забруднення атмосферного повітря та руйнування озонового шару. Розвивається співробітництво держав в рамках глобальних і регіональних природоохоронних організацій, що повинно сприяти узгодженню екологічної політики держав в цілому і забезпечити створення всеохоплюючої системи спостереження за переміщенням потоків забруднюючих речовин.
Причини забруднення атмосфери та руйнування озонового шару коріняться не тільки в розширенні об'ємів виробництва і недосконалості технологічних процесів. Дуже багато залежить від характеру внутрішньої і зовнішньої політики конкретної держави, її підходу до міжнародного співробітництва, її намагання налагодити добросусідські відносини з іншими державами та піклування про добробут і особливо здоров'я своїх громадян.
Держави співпрацюють на різних рівнях, створюючи системи обміну інформацією, моніторингу та проводячи консультації з приводу переносу забруднюючих речовин - всі ці заходи можна назвати попереджуючою політикою. ЇЇ розробка та намагання відвернути чи зменшити значні шкідливі види впливу на навколишнє середовище має велике значення в сфері попередження забруднення повітря.
На універсальному та регіональному рівні ведеться постійна робота з попередження забруднення атмосферного повітря та руйнування озонового шару, але що стосується практичного вирішення, то певні успіхи, яких досягнули в основному європейські країни в скороченні викидів деяких забруднюючих речовин в навколишнє середовище, та укладені на сьогоднішній день міжнародні угоди забезпечили лише часткове зниження рівня забруднення атмосфери (наприклад, стосовно забруднення сіркою у Європі) і розмірів шкоди, яка ним завдається. Руйнування озонового шару продовжується і надалі, хоча темпи такого руйнування, завдяки міжнародно-правовому співробітництву, значно зменшились.
Список використаних джерел
1. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки. - К.: Знання-Прес, 2002. - 332 с.
2. Андрусевич Н. І. Правове регулювання ЄС в галузі попередження зміни клімату//Вісник екологічної адвокатури. 2004. № 26.
3. Балашенко С. А., Макарова Т. И. Международно-правовая охрана окружающей среды и права человека. - Минск, 1999.
4. Бжезинский В. Правовая охрана окружающей среды. - М., 1979. - 314 с.
5. Бринчук М. М. Правовая охрана атмосферного воздуха. - М.: Наука, 1985. - 276 с.
6. Бринчук М. М. Правовая охрана окружающей среды. - М., 1982. - 203 с.
7. Бринчук М. М. Экологическое право. - М.: Юристъ, 2002. - 688 с.
8.Виноградов С. В. Международное право и охрана атмосферы Москва наука 1987. 158 с.
9. Дмитрієв А. І., Муравйов В. І. Міжнародне публічне право. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 336 с.
10. Екологічне право України/Попов В. К. та ін.; за ред. Попов В. К., Гетьман А. П. - Харків: Право, 2001. - 480 с.
11. Иойрыш А. И. Научно-технический прогресс и новые проблемы права. - М., 1981. - 312 с.
12. Клименко Б. М. Государственная территория. - М.: Международные отношения, 1974. - 212 с.
13. Информационное агенство ИАЦ "ЛІГА", 2005. Доступний з: http://www.liga.net/news/show/?id=39643
14. Кравченко С. М., Андрусевич А. О., Бонайн Дж. Актуальні проблеми права навколишнього середовища. - Львів, 2002. - 336 с.
15. Колбасов О. С. Международно-правовая охрана окружающей среды. - М., 1982. - 187 с.
16. Котляков В. М. Наука. Общество. Окружающая среда. - М.: Наука, 1997. - 409 с.
17. Курс международного права. В 7-ми томах. - М., 1992. - Т. 5.
18. Марченко Ю. В. О роли и месте ООН в системе международного природоохрнного сотрудничества//Белорусский журнал международного права и международных отношений. - 1999. - № 2.
19. Международное сотрудничество в области экологии и управления природопользования//Таврический Национальный Университет. Наука в Крыму. Вопросы Развития Крыма. Выпуск 10. Доступний з: http://www.crimea.edu/crimea/ac/10/3_27.html
20. Микієвич М. М., Андрусевич Н. І., Будякова Т. О. Європейське право навколишнього середовища. Навчальний посібник., Львів, 2004. - 256 с.
21. Національна доповідь України про стан навколишнього природного середовища за 1998 рік. Доступна з: http://menr.gov.ua/index.php?menu_id=229
22. Никаноров А. М., Хоружая Т. А. Глобальная экология: Учебное пособие. - М.:ПРИОР, 2000. - 285 с.
23. Павелко А. В. Що таке глобальне потепління?//Вісник екологічної адвокатури. - 2004, №26.
24.

 
 

Цікаве

Загрузка...