WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжнародно-правове співробітництво держав з охорони повітряного простору та озонового шару - Дипломна робота

Міжнародно-правове співробітництво держав з охорони повітряного простору та озонового шару - Дипломна робота


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ З ОХОРОНИ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ ТА ОЗОНОВОГО ШАРУ
Магістерська робота
?
Зміст
Вступ...........................................................................................................................3
Розділ 1. Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері охорони атмосферного повітря від транскордонного забруднення.....................................8
1.1 Поняття транскордонного забруднення повітря як предмет міжнародно-правового регулювання.....................................................................10
1.2 Особливості міжнародно-правового регулювання транскордонного забруднення атмосферного повітря.......................................................................23
1.3 Міжнародно-правове регулювання викидів парникових газів.........38
Розділ 2. Договірна практика держав з охорони озонового шару......................42
2.1 Виникнення і розвиток в міжнародному праві норм з охорони озонового шару........................................................................................................42
2.2 Міжнародно-правовий режим охорони озонового шару...................55
Розділ 3. Міжнародне співробітництво України в сфері охорони атмосферного повітря та озонового шару...................................................................................61
Висновки..................................................................................................................67
Список використаних джерел................................................................................71
Вступ
Атмосферне повітря, без сумніву, є однією з основних умов існування життя на Землі, її невід'ємною складовою. Існування живих організмів неможливе без атмосфери.
Атмосфера Землі виконує кілька важливих функцій. По-перше, вона є ресурсом повітря - суміші газів, необхідних для підтримання життя на землі. Найважливішими з газів є кисень, азот, деякі інертні гази, вуглекислий газ. В атмосфері у газоподібному стані міститься також водяна пара. Атмосфера виступає також вкрай важливим захисним екраном для усього живого - тонкий прошарок озону захищає життя від згубного для всього живого ультрафіолетового випромінювання. Атмосфера - простір, через який на Землю надходить левова частка енергії, необхідної для підтримання життя.
З економічної точки зору атмосфера є джерелом газів як сировини для багатьох виробничих процесів, необхідною умовою сільськогосподарського виробництва, простором, у якому відбувається розвиток господарства.
Актуальність теми: На жаль, навести приклад позитивного впливу людини на атмосферне повітря досить складно. Натомість негативних прикладів більш ніж достатньо. На сьогоднішній день в результаті діяльності людини до атмосфери потрапляє більше 500 забруднюючих речовин і з створенням нових цей перелік продовжує розширюватись. Від забруднення страждають люди - внаслідок впливу знаменитого Лондонського смогу у 1952 році загинуло понад 4 тисяч осіб. Кислотні опади, які утворюються внаслідок потрапляння у атмосферу оксидів сірки та, значно меншою мірою, азоту, призводять до прискореного руйнування металевих конструкцій, пам'яток архітектури, особливо мармурових.
Щодо озонового шару то про цю проблему вперше заговорили у 80-х роках 20 століття. Саме тоді вперше було зафіксоване виснаження озонового шару на висоті 7 - 50 км (з найвищою щільністю озону на висоті 20-22 км). Виснаження полягало у скороченні вмісту озону до 50 %. Серед причин виснаження озонового шару називають кілька. По-перше, це руйнування внаслідок потрапляння в озоновий шар водяної пари та оксидів азоту від двигунів надзвукових літаків. По-друге, це знищення лісів на планеті і як результат - зменшення концентрації кисню - елемента, з якого складається озон. Але найбільш шкідливими виявились хімічні речовини - хлорфторвуглеводні. Їх небезпечність полягала у тому, що, вступаючи у реакцію з озоном, вони руйнують його. Одночасно одна молекула хлорфторвуглеводнів здатна зруйнувати до десяти тисяч молекул озону. Пізніше було встановлено, що озон руйнують і деякі інші хімічні речовини. Найбільше озоноруйнуючих речовин використовується у холодильному обладнанні, обладнанні для гасіння пожеж тощо. Під дією озоноруйнуючих речовин утворились озонові діри над Антарктидою (постійна) та Північним Льодовитим океаном (має переважно сезонний характер). Із зменшенням озонового шару пов'язують широку розповсюдженість захворювань на рак шкіри, хвороби очей, (особливо у Австралії) зменшення продуктивності морського життя у верхніх шарах океану.
Важливою також є роль атмосфери у відносинах між країнами, у міжнародних відносинах. З одного боку атмосфера - це сфера, на яку розповсюджуються національний суверенітет, з іншого боку - це простір активної взаємодії країн, це національний ресурс і умови середовища країни. Водночас екологічні характеристики атмосфери, можливо як ніякої іншої оболонки Землі, зумовлюють необхідність міжнародно-правового врегулювання відносин держав щодо її використання. Об'єктивні фізичні та екологічні закони унеможливлюють встановлення національних кордонів для атмосферних процесів. Атмосфера - цілісна оболонка, водночас атмосферні процеси, як шкідливі, так і позитивні, зачіпають інтереси багатьох країн, для яких вона є і однією з природних умов, і ресурсом, і простором для видалення продуктів господарської діяльності. Властивості атмосфери спричиняють до того, що через атмосферу країни здатні впливати одна на одну, і такий вплив може мати як позитивний, так і негативний характер.
Численними є також і приклади негативного впливу на атмосферу одних держав, який обертається завданням шкоди громадянам, природі та господарству іншої. Озера Скандинавії страждають від закислення внаслідок дії забруднюючих речовин, викинутих заводами Великобританії та Німеччини, випадіння кислотних дощів, що сформувалися внаслідок викидів забруднюючих речовин у Західній Європі викликає захворювання лісів у Чехії, Словаччині, Польщі. Постійно забруднюють довкілля одне одного та завдають взаємних збитків Канада та США. Гігантських збитків було завдано довкіллю усієї планети внаслідок пожеж на нафтових свердловинах Іраку та Кувейту підчас війни 1991 року та пожежі на найбільшому у світі заводі з переробки сірки у Північному Іраку через війну 2003 року. Процеси утворення забруднюючих речовин, їх переносу не оминають і Україну. Щороку наша держава зазнає також достатньо великих збитків внаслідок впливу забруднюючих речовин, перенесених з території інших держав.
Величезні об'єми викидів забруднюючих речовин, існуюча та потенційна небезпека забруднення атмосфери, шкода, яка завдається здоров'ю населення та екосистемам, господарству держав світу зумовлює необхідність міждержавного співробітництва у сфері охорони повітряного простору та озонового шару. Перебільшити актуальність цієї теми для

 
 

Цікаве

Загрузка...