WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Докази і доказування в цивільному процесі - Реферат

Докази і доказування в цивільному процесі - Реферат

справи, які за законом можуть бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись ніякими іншими засобами доказування.
Це правило передбачає перевірку процесуальної форми доказу вимогам закону, дотримання встановленого законом процесу формування доказового матеріалу, дотримання вимог щодо носив фактичних даних.
Розглянемо правило про допустимість засобів доказування на прикладах ст. 4б ЦК України і ст. 33 ЦПК України.
Як ми з вами визначили в першому питанні, третім елементом доказової діяльності є оцінка судових доказів.
Відповідно до ст.62 ЦГЖ України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засідання всіх обставин справи в їх сукупності керуючись законом.
Ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили.
Оцінка судових доказів складається з визначеннямсуду достовірності і достатності судових доказів.
Визначення достовірності - це перевірка доброякісності джерела доказів і процесу їх формування.
Визначення достатності - це вирішення питання чи можливість на основі зібраних по конкретній справі доказів зробити висновок про наявність фактів, які належать до предмету доказування, про права і обов'язки сторін.
Оцінку доказів може здійснювати суд і інші суб'єкти доказування.
Оцінка доказів судом може бути:
1) попередньою;
2) остаточною;
3)контрольною.
Розглянемо види оцінки доказів на прикладі ситуаційної задачі...
І, нарешті, ми підійшли з вами до останнього питання нашої лекції, в якому спробуємо дати загальну характеристику видам судових доказів.
Перший вид судових доказів це пояснення сторін і третіх осіб. Значення цих доказів полягає в тому, що сторони і треті особи є учасниками спірного правовідношення і можуть дати біль повні відомості відносно фактів які мають значення для справи. Особливістю цих доказів є те, що сторони є заінтересованими особами і надання цих пояснень - їх право, а не обов'язок, що повинно враховуватись при їх дослідженні.
Пояснення сторін бувають 2-х видів:
1. Твердження;
2. Визнання.
Другим! видом доказів є показання свідка - це повідомлення суду свідком відомостей (фактичних даних), про обставини, які мають значення для встановлення істини в справі.
Свідком є кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи. Дати свідчення в суді це обов'язок свідка.
Далі в ст.27 ЦІГЖ названі письмові докази, під якими, згідно ст.46 ЦІПК розуміються всякого роду документи, акти, листування службового чи особистого характеру, що містять в собі відомості про обставини, які мають значення для справи.
Письмові докази поділяються на:
1. - офіційні;
- неофіційні.
2. - розпорядчі;
- інформативні.
3. - прості;
- нотаріально засвідчені.
4. - оригінали;
- копії.
Письмові докази як правило подаються в оригіналі. Якщо подано копію, то суд має право вимагати подання оригіналу.
Ст.52 ЦПК України визначає поняття речових доказів - це предмети, які своїми властивостями свідчать про обставини, які мають значення для справи.
Висновок експерта - це результат експертизи, тобто дослідження представлених суду предметів, яке провадиться експертом з метою встановлення обставин, які мають значення по справі.
З метою закріплення нового матеріалу проведемо тестування. Це дозволить і мені, і вам оцінити наскільки ви засвоїли викладену тему і на чому слід більше сконцентрувати свою увагу при підготовці до семінарського заняття.
На прикладі розглянутих нами ситуаційних задач ми побачили наскільки важливою є дана тема в практичному застосуванні, і не тільки в цивільному процесі, айв занятті юридичною практикою взагалі. Основе значення даної теми обумовлене в першу чергу тим, що воно впливає на законність і обгрунтованість рішення по справі.
ТЕСТИ
по тему: Докази і доказування в цивільному процесі
1. Належність доказів по справі визначається:
a) суб'єктами доказування;
b) судом;
c) відповідно до предмету доказування.
2. Дати свідчення в справі в суді, це:
a) право свідка;
b) обов'язок свідка;
c) залежить від особи свідка.
3. Відповідно до закону свідками можуть бути:
a) особи, зацікавлені в розгляді справи;
b) близькі родичі сторони;
c) особи, нездатні через свої фізичні вади правильно сприймати обставин, що мають значення для справи.
4. Оцінка доказів полягає:
a) в їх правовій кваліфікації;
b) в визначенні достовірності І достатності доказів;
c) в визначенні належності доказів.
5. При оцінці доказів суд керується:
a) законом;
b) принципом моралі;
c) своєю правосвідомістю.
6. Висновок експерта:
a) є необов'язковим для суду;
b) обов'язковим;
c) повинен оцінюватись з Іншими доказами по справі.
7. Обов'язок доказування покладається на:
a) суд;
b) позивача;
c) сторони.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ПО ТЕМІ
1. Що розуміється під судовим доказуванням?
2. Що є метою доказування?
3. 3 яких елементів складається процес доказування?
4. Що є предметом доказування?
5. Які факти не потребують доказування?
6. Що таке преюдиційний факт?
7. Що таке правова презумпція?
8. Що розуміється під судовим доказом?
9. Що відноситься до засобів доказування?
10. Які докази є належними?
11. Що таке допустимість засобів доказування?
12. Класифікація доказів?
13. Що таке прямі і непрямі докази?
14. Механізм оцінки доказів?
15. Види оцінки доказів судом?
16. Що таке достатність і достовірність доказів?
17. В чому особливість пояснень сторін?
18. Що таке твердження і визнання?
19. Що таке покази, свідка?
20. Хто може бути свідком в цивільному процесі?
21. Що таке письмові докази, їх класифікація?
22. Що таке речовий доказ?
23. Що таке висновок експерта?
24.Чи є висновок експерта обов'язковим для суду?
25. Хто може бути експертом?
ХХІІ
Таблиця VІІ

 
 

Цікаве

Загрузка...