WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Використання природних ресурсів суб’єктами господарювання на праві власності - Дипломна робота

Використання природних ресурсів суб’єктами господарювання на праві власності - Дипломна робота

класифікацією ПР диференціюються за такими ознаками:
1) за джерелом і місцеположенням;
2) за швидкістю вичерпання: швидко вичерпні і повільно вичерпні;
3) за можливістю самопоновлювання і культивування: поновлювані і непоновлювані, тобто здатні або нездатні до самопоновлювання за строки, ІІорівняні з термінами їх споживання (рослинність, вода в річці, грунтові води - поновлювані ПР, а мінерали, гірські породи, горючі корисні викопні-непоновлювані);
4) за темпами економічного заповнення - за рахунок пошуку нових джерел або нових технологій, тобто які можуть або не можуть бути відшкодовані для економічних потреб: поправні або відшкодовані і непоправні або невідшкодовані (дефіцит вуглеводневої сировини, заліза і марганцю на суші можна компенсувати освоенням залізисто-марганцевих конкрецій на дні океанів);
5) за можливістю заміни одних ресурсів іншими: заміни! (метали-керамікою, пластмасою) і незамінні (оптимальний для дихання склад атмосферного повітря).
2. ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
1. Екологічно-економічна класифікація природних ресурсів
Еколого-економічна класифікація природних ресурсів дозволяв ви-ділити у їх складі групи, які характеризуються близькими еколого-економічними умовами відтворення і використанні; спрямовувати приро-докористування на досягнення максимального еколого-економічного ефекту. Иона здійснюється з урахуванням таких факторів: призначання природних ресурсів, особливостей державного регулювання природокористування, еколого-економічної доступності використання окремих компонентів природних ресурсів, особливостей відтворення природних ресурсів та ін.
Залежно від призначення природні ресурси поділяють на такі групи: атмосферне повітря, мінеральні, рослинні, земельні, тваринні, водні, рекреаційні. Атмосферне повітря - це один з основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища, який включав весь повітряний басейн, що оточує Землю. Це однин з компонентів природи, що не втримується в межах національних кордонів і здатний перемішатися в межах атмосфери Землі. Відповідно неякісне забруднено атмосферне повітря прилеглих до України країн забруднює но лише їх території, а й територію нашої держави, що необхідно врахувати при плануванні охорони атмосферного повітря і проведенні міжнародної політики в галузі природокористування.
Мінеральні ресурси - це та частина, природних ресурсів, яка до-бувається з надр Землі і використовується в промисловості. Залежно від призначення мінеральні ресурси поділяють на такі групи: паливно-енергетичні, рудні, природні будівельні матеріали і нерудні корисні копалини, гідромінеральні ресурси. Паливно-енергетичні мінеральні ресурси використовуються голошиїм чином ніс енергоносії. До них включають нафту, вугілля, олонці, природний газ тощо. Рудні мінеральні ресурси використовується головним чином для виплавлення металів і виготовлення інших мінералів. До них можна відносити залізні. Марганцеві ат свинцево-цинкові руди, золото, срібло тощо. Природні будівельні матеріали і нерудні корисні копалини включають мармур, агат, гірський кришталь, пісок тощо. Гідромінеральні ресурси - це частина мінеральних ресурсів, ліси продетоплоїш водами, що добуваються з надр землі (підземні прісні води, мінеральні води).
Природні рослинні ресурси - це сукупність рослинності, яка росте на суші і у водному середовищі. До природних рослинних ресурсів включають - рослинність лісів, чагарників, , пустиш, степів, фриганогподібних напівчагарників, луків, боліт, солончаків, озер, річок, морів і океанів.
У складі природних ресурсів особливе місце займають лісові. У літературі неправомірні розглядають лісові ресурси в цілому як складову частину рослинних. Лісові ресурси включають лісову рослинність (та її корисні функції - рекреаційні, захисні тощо) і лісовий тваринний світ і його продукти. Відповідно до рослинних ресурсів може бути піднесена лише лісова рослинність без лісових тварин, які с часткою тваринних ресурсі її. У цілому лісові ресурси доцільно розглядати лк окремий специфічний компонент природи, який складається з лісової рослинності і лісових тварин, органічно взаємозв'язаних між собою умовами відтворення.
Земельні ресурси - це верхній шор зонної кулі, який у процесі суспільного виробництво використовується як основний засіб виробництва (особливо у таких галузях народного господарства, як лісова і сільська/. Земельні ресурси залежно від їх призначення поділяють на: землі сільськогосподарського призначання /використовуються для потреб сільського господарство/; землі населених пунктів /землі, закріплені за окремими містами, селищами міського типу і сільськими насаленими пунктами/; землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення (використовуються для розвитку відповідних галузях); землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного ат історико-культурного призначення (заповідників, національних, зоологічних і дендрологічних парків, ботанічних садів, місць масового відпочинку населення тощо/; землі лісового фонду (вкриті лісом, а також по вкриті лісом, які виділені для потреб лісового господарства); землі водного фонду /зайняті ріками, озерами, водоймами, болотами, гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами, а також виділені на берегах водойм під смуги відведення; землі запасу /не передані у власність або по надані у постійно користування/.
Природні тваринні ресурси - це сукупність тварин природного походження, що склалося історично в межах будь-якої території або акваторії. Природні тваринні ресурси представлені тваринами лісів, столів, водних басейнів тощо. Вони суттєво впливають на розпиток лісового, сільського то мисливського господарств, рибальства.
Водні ресурси - це запаси води у відкритих /річках, озерах, морях, океанах/ і закритих /підземних/ водних басейнах. У складі водних ресурсів волика соціальне і економічно значення миють ресурси прісних вод, придатних для використання в побуті, сільському господарстві, комунальному господарстві та інших сферах.
Рекреаційні ресурси - це те частина природних ресурсів, яка може бути використана для оздоровлення населення. Рекреаційні природні ресурси -поділяють на рослинні рекреаційні ресурси, мінеральні лікувальні води, лікувальні грязі і сукупність кліматичних умов. Рослинні рекреаційні ресурси представлені лісовою і нелісовою рослинність, яка позитивно впливає на здоров'я населення.
Регулювання використання природних ресурсів здійснюються зако-нодавством України. 3аложно від рівня регулювання використання природних ресурсів виділяють природні ресурси республіканського і місцевого значення. Закон України про охорону навколишнього природного середовища /стаття 39/ до природних ресурсів республіканського значення відносить: територіальні та внутрішні морські води, природні ресурси континентального шельфу то виключної/морської/ економічної зони; атмосферне

 
 

Цікаве

Загрузка...