WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основні документи, що стосуються розпорядження земельними ділянками та паями - Реферат

Основні документи, що стосуються розпорядження земельними ділянками та паями - Реферат

земельну частку (пай) перейшло до Обдарованого з моменту підписання цього Договору.
- Усі витрати пов'язані з укладенням такого Договору, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією, покладено на Обдарованого.
- Цей Договір є підставою для внесення змін до зазначеного Сертифіката на право на земельну частку (пай).
- Договір укладено у трьох примірниках, один з яких залишається у Дарівника, другий - Обдарованого, а третій - зберігається у справах державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.
Договір застави земельної ділянки
Договір застави земельної ділянки складається між Заставодавцем і Затставодержателем, вказуються їхні прізвища та місця проживання. В цьому Договорі вказується:
1. Предмет договору
2. Права і обов'язки сторін
3. Звернення стягнення на предмет застави
4. Порядок розгляду спорів
5. Строк дії та інші умови договору
В пункті 1 "Предмет договору" вказується площа земельної ділянки, яку Заставодавець передає в заставу Заставодержателю, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки.
Метою цього Договору є забезпечення виконання Застовадавцем зобов'язань перед Заставодержателем за Кредитним договором у зазначеній сумі не пізніше зазначеного терміту у порядку і на умовах, зазначених в ділянки згідно довідки Управління земельних ресурсів, заставна вартість земельної ділянки.
В пункті 2 зазначають право і обов'язки Заставодержателя і Заставодавця.
В пункті 3 "Звернення стягнення на предмет застави"відзначають, що Заставодержатель має право звернути стягнення на предмет застави у випадку невиконання Заставодевцем умов Кредитного договору щодо вчасного повернення наданого Заставодавцеві кредиту.
Реалізація предмета Застави, на який звернено стягнення, здійснюється Заставодержателем в порядку, передбаченому законодавством України.
В пункті 4 акцентується увага на всіх спорах, котрі можуть виникнути 3 Договору.
Відносини, що виникають при виконанні цього Договору і не застережені в ньому, регулюються чинним законодавством України.
В пункті 5 вказуються причини, в результаті яких для договору може бути припинена.
Усі витрати, пов'язані з укладенням даного Договору, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією покладаються на дві сторони, в залежності від домовленості.
Договір підписується Заставодавцем і Заставодержателем, завіряється у нотаріуса.
Договір застави права на земельну частку (пай)
Заставодаввець і Заставодержатель укладаючи Договір застави права на земельну частку (пай) домовляються про наступне:
1. Предмет застави, де вказується місце розташування земельної частки (паю), місце розташування, цільове призначення. Розмір. Вартість земельної частки (паю) та мета цього Договору і заставна варітьсь права на земельну частку (пай).
2. Права і обов'язки сторін, де зазначено права і обов'язки Заставодавця і Заставодержателя.
3.Зверненя стягнення на предмет застави.
4. Порядок розгляду спорів.
5.Строк діє та цінні умови договору, де вказується, що невід'ємною частиною Договору є Сертифікат на право на земельну частку (пай).
Договір складається в 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, що одному для кожної сторони і один примірник зберігається в справах державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса.
Договір застави права на земельну частку (пай) підписується двома сторонами і нотаріально завіряється.
Заява про виділення земельної ділянки в натурі та видачу
Державного акта на право приватної власності на землю
Заява пишеться членом колективного сільськогосподарського підприємства на ім'я Голови сільської (селищної) ради. Член колективного сільськогосподарського підприємства просить виділити в натурі належну йому земельну частку (пай) із земель цього підприємства та видати Державний акт на право приватної власності на землю, у зв'язку з тим, що він вийшов із даного підприємства.
У заяві вказується бажане місцезнаходження земельної ділянки.
Після видачі Державного акта на право приватної власності на землю громадянин зобов'язується повернути Сертифікат на право на земельну частку (пай) до районної державної адміністрації.
До заяви додається:
1) Копія Сертифікату на право на земельну частку (пай);
2) Витяг з Протоколу Загальних зборів членів КСП.
Акт про передачу та прийом земельної частки (паю) в натурі
Акт складається відповідно до методичних рекомендацій щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і організацій, затверджених показом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства сільського господарства і продовольства України, Української Академіє аграрних наук від 04.06.1996 р.
В цьому акті вказується прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання громадянина, який приймає земельну частку (пай), серію та номер Сертифіката, назва КСП, представники власників і користувачів суміжних земельних ділянок, розмір земельної частки (паю) в га, склад сільськогосподарських угідь.
Акт складається про те, що голова правління КСП в присутності: представника сільської (селищної, міської) ради, представників і користувачів суміжних земельних ділянок за участю виконавці польових робіт в особі його представника передає земельну ділянку в натурі власнику Сертифіката на право на земельну частку (пай).
Вказуються межі земельної ділянки і межові знаки дострокового зберігання, які передані під охорону власнику земельної ділянки. Зовнішні межі погоджені з власниками і користувачами суміжних земельних ділянок. Спірних питань немає.
Акт склюється у чотирьох примірниках:
1) Передається власнику Сертифіката.
2) Районному (міському) відділу земельних ресурсів.
3) Сільськогосподарському підприємству.
4) Міській (селищній, міській) раді.
Акт підписуються громадянином, який передав земельну ділянку, громадянином, який прийняв земельну ділянку, власниками та користувачами суміжних земельних ділянок, представником сільської (селищної, міської) ради, представником виконавця польових робіт.

 
 

Цікаве

Загрузка...