WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжнародно-правове регулювання боротьби зі зміною клімату - Курсова робота

Міжнародно-правове регулювання боротьби зі зміною клімату - Курсова робота

розріджене, небо набуває темно фіолетового забарвлення. В цьому шарі дуже мало вологи. Стратосфера має озоновий прошарок, який знаходиться нависоті 25 км від поверхні Землі і поглинає ультрафіолетове випромінювання Сонця.
Наступний шар - мезосфера, за нею термосфера, потім екзосфера.
Скупчений у земній атмосфері вуглекислий газ має однобічну дію - пропускає сонячне світло, але затримує тепло нагрітої Сонцем поверхні Землі. Внаслідок цього відбувається нагрівання планети. Це явище відоме як парниковий ефект. Клімат Землі залежить від багатьох факторів. Лінія природних коливань клімату нині має тенденцію до збільшення температури, що відбувається внаслідок парникового ефекту. Подальше збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері призведе до зміни теплового режиму планети у бік підвищення температури.
Останнім часом занепокоєність вчених з приводу парникового ефекту зросла. Встановлено, що крім СО2 парниковий ефект створюють і деякі інші гази, які називають малими домішками. Комп'ютерне моделювання свідчить, що подвоєння вмісту окислу азоту (N2O) підвищує температуру на 0,70С, метану (CH4) - на 0,40С, водяної пари (H2O) - на 0,30С, фторхлорметанів, або фреонітів (CFC3, CFCI2 тощо) - 0,80С.
За розрахунками вчених, підвищення середньорічної температури Землі на 2,50С призведе до значних змін на планеті, більшість з яких буде мати для людей негативні наслідки. Потепління вплине на характер таких важливих явищ природи як опади, вітер, хмарність, океанські течії, розміри полярних крижаних утворень. Окремі континенти стануть посушливішими, а узбережжя - затопляться, зими будуть коротшими й теплішими, а літо - тривалішими і спекотним. Основні кліматичні зони змістяться в бік полюсів приблизно на 400 - 500 км. Це викличе потепління в зоні тундри, танення вічної мерзлоти у холодних широтах.
Значно збільшиться посушлива зона в середніх широтах, де розміщені зернові райони України. Це вплине на Кубань, "зернові" штати США, Канада - клімат тут стане надто сухим і врожаї зерна різко скоротяться. Рівень Світового океану підніметься на 2- 3 м за рахунок танення полярних льодовиків, що призведе до затоплення багатьох прибережних земель, міст, портів тощо, де проживають мільйони людей.
Кліматичні зміни можуть відбуватись не лише внаслідок впливу технічного прогресу, а внаслідок зміни поверхні землі. Зменшення лісів призводить до зниження випаровування й збільшення прямої тепловіддачі, що впливає на циркуляцію шарів атмосфери.
Крім того, атмосфера Землі підігрівається внаслідок спалювання великої кількості нафти, вугілля, торфу, а також роботи АЕС. В деяких промислових районах концентрації теплової енергії за рахунок промисловості значно збільшилась, з'явилися теплі ореоли над промисловими центрами, де теплові аномалії вже на кілька градусів перевищують норму. Їх добре помітно з космосу і видно на космічних знімках.
Дуже активно вирубуються тропічні ліси. За підрахунками експертів ООН, у найближчі 20 років їх буде знищено на площі 12 - 15 млн.км2., тобто половину. Це призведе до зменшення кількості кисню, що надходить у атмосферу з цього джерела.
Таким чином, діяльність людини, що спричиняє кліматичні зміни, має негативні наслідки.
Середньорічна кількість викидів у атмосферу.
Речовина Викиди, млн.. тонн
Природні Антропогенні
СО2 485000 18300
Тверді частки 3700 1000
SO2 650 100
CO 5000 304
NO4 770 53
CH4 2600 8
Зміна клімату обумовлена діяльністю людини і вона відображається на умовах її життя і має незворотній характер.
2.2 Розглянемо сукупність питань, які можуть сприяти пом'якшенню зміни клімату, а саме:
- ефективне використання енергії;
- контроль за забрудненням повітря;
- обмеження для транспорту;
- вдосконалення управління лісового господарства;
- очищення повітря.
Паливно-енергетичний комплекс є найпотужнішим забруднювачем атмосфери - 41% загальних викидів. У процесі переробки та спалювання мінерального палива, особливо вугілля, утворюється найбільше твердих часток, вуглекислого газу, окислів сірки і азоту, а також окислів металів.
Чорна металургія - також значиме за інтенсивністю джерело забруднення атмосфери. Металургійні підприємства викидають у повітря великі об'єми пилу, сірчистого ангідриду і окислі вуглецю, а також фенол, сірководень, аміак, нафтаніл, бензол.
Виплавка 1000т. Сталі спричиняє викид в атмосферу 40т пилу і 50т окислу вуглецю. Виробництво 1млн. КВТ роу електроенергії призводить до викиду 10т попелу і 15т сірчистого ангідриду.
Висновок: енергозбереження чи ефективне використання енергії, може зменшити викиди парникових газів та вплив на довкілля і клімат.
Недопущення забруднення повітря у промислових районах, містах, на заводах і фабриках, є нагальним науково-технічним завданням, основою якого є надійні методи контролю і прогнозування чистоти повітряного простору.
Навряд чи, навіть в теперішній час, в декого виникає питання про вартість повітря. Ніколи ніхто не платив грошей за те, що він дихає повітрям. Натомість підприємства хімічної промисловості, чорної і кольорової металургії, енергетики витрачають на споруди для очистки повітря 20 - 30%, від вартості основних виробничих фондів.
Однак, забруднення повітря коштує значно дорожче, ніж обладнання очисних споруд. Це - економічні збитки від забруднених цим повітрям землі та води (зменшується врожайність, забруднюються продукти харчування, гинуть ліси, у водоймах не розмножується і гине риба). А скільки людей хворіє і вмирає від забрудненого повітря, то можна стверджувати, що повітря має позитивну і негативну вартість (від чистого повітря одержуємо прибуток, від забрудненого - збитки).
Правові основи охорони атмосферного повітря передбачені в Законі України "Про охорону атмосферного повітря". В Законі ставляться завдання збереження, поліпшення та відтворення стану атмосферного повітря, відвернення і зниження шкідливого хімічного, фізичного, біологічного та іншого впливів на атмосферне повітря, забезпечення раціонального використання його для виробничих потреб, а також зміцнення правопорядку і законності у цій сфері.
Підприємства, установи і організації, діяльності яких пов'язана із викидами шкідливих речовин у атмосферне повітря зобов'язані:
- здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо виконання умов і вимог, передбачені у дозволі на викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив;
- вживати заходи щодо зменшення обсягів викидів і зниження шкідливого впливу фізичних, хімічних та біологічних факторів;
- забезпечувати безперебійну ефективну роботу та підтримання у справному стані споруд, устаткування і апаратури для очищення викидів та зменшення рівнів іншого шкідливого впливу;
- здійснювати контроль за обсягом та складом забруднюючих речовин, що

 
 

Цікаве

Загрузка...