WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційне право як наука і навчальна дисципліна - Реферат

Конституційне право як наука і навчальна дисципліна - Реферат


Реферат на тему:
Тема: "Конституційне право як наука і навчальна дисципліна"
План
1. Розкрити поняття Конституційного права як навчальної дисципліни.
2. Джерела науки конституційного права.
3. Висновок.
Вступ
Навчальна дисципліна "Конституційне право України" викладається в юридичних навчальних закладах та юридичних факультетах а й обсяг і зміст визначаються навчальними програмами, які самостійно "розробляються кафедрами та затверджуються науковими радами відповідних закладів освіти.
Метою навчальної дисципліни конституційного права є ознайомлення студентів з основними поняттями, якими оперує наука конституційного права, розкрити положення вчення про конституцію та показати особливості конституційного процесу в Україні, дати аналіз конституційно-правових інститутів. В її рамках вивчаються основні положення науки конституційного права, зокрема:
- зміст предмету галузі конституційного права;
- основні положення вчення про конституцію;
- засади конституційного ладу України, конституційно-правове закріплення суверенітету Українського народу, форми Української держави;
- питання прав і свобод людини і громадянина, відповідність конституційно-правового регулювання основ правового статусу людини і громадянина міжнародним стандартам прав людини;
- форми здійснення народовладдя, предмет та види референдумів в Україні, виборче право та виборча система України;
- конституційна система та принципи організації і діяльності органів державної влади, правовий статус Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;
- конституційні принципи територіального устрою України;
конституційно-правові засади організації та функціонування місцевого самоврядування в Україні.
Глибоке засвоєння студентами положень науки конституційного права, конституційного законодавства України має важливе значення для формування у них належної професійної культури юриста та демократичного світогляду, для усвідомлення тих загальнолюдських цін-ностей на яких базується Конституція України.
1. Розкрити поняття Конституційного права як навчальної дисципліни.
Конституційне право як навчальна дисципліна являє собою систему знань, одержаних наукою конституційного права і практикою його створення і реалізації.
Навчальна дисципліна вивчається у всіх юридичнім навчальних закладах.
Навчальна дисципліна "Конституційне право України" передбачає насамперед одержання студентами знань про поняття конституційного права, його предмет, метод, систему, функції, джерела. В курсі конституційного права України висвітлюються найважливіші положення вчення про конституцію (конституціоналізму), основні етапи історії Конституції України, її юридичні властивості, основні принципи, структура, функції чинної Конституції України, порядок її реалізації, тлумачення, внесення до неї змін та її охорона (гарантування).
Серед загальних положень конституційного права досить значне місце займають положення про систему конституційного права - конституційно-правові інститути, конституційно-правові норми, а також конституційно-правові відносини.
Особливе місце в загальній теорії конституційного права і відповідно в навчальному курсі з конституційного права займають питання конституційно-правової відповідальності.
Серед інститутів конституційного права як пріоритетний висвітлюється інститут основ конституційного ладу, його система і гарантії. Розкриваються поняття державного і суспільного ладу, їх основні принципи й інститути.
Значне місце в характеристиці суспільного ладу займає аналіз його основних принципів, зокрема суверенності народу демократизму конституційності, законності, соціальної справедливості, політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності (плюралізму)
При висвітленні організаційних основ суспільного ладу найбільша увага приділяється його політичній системі, нині основне місце в якій за чинною Конституцією займає Український народ, який є єдиним джерелом влади і може здійснювати її як безпосередньо, так і через органи державної влади і місцевого самоврядування.
Одним із пріоритетних інститутів конституційного права України вважається інститут конституційно-правового становища особи - конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в Україні.
Відповідно до Конституції України, законів України, міжнародно-правових актів - Загальної декларації прав людини, пактів про громадянські і політичні та економічні, соціальні і культурні права і свободи та інших нормативно-правових актів - висвітлюється система конституційних крав і свобод людини і громадянина з Україні та їх гарантій.
Першочергове значення надається висвітленню громадянських і політичних прав, серед яких є ряд прав, які вперше проголошені в Конституції України, зокрема, право на життя, право на повагу до гідності особи та ін. Чільне місце займає висвітлення економічних, соціальних і культурних прав.
Одним із центральних питань конституційного права є питання влади, народовладдя. Відповідно в навчальному курсі аналізуються основні форми безпосередньої демократії: вибори і референдум. Висвітлюються головні принципи виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема, загального, різного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Висвітлюються види виборів в Україні, виборча система, по виборах народних депутатів України, основні стадії (етапи) виборів, їх гарантії, система виборчих органів і виборчих територіальних одиниць (виборчих округів, виборчих дільниць), порядок висування і реєстрації кандидатів, ведення передвиборчої агітації, порядок голосування, підведення підсумків виборів та інші стадії виборчого процесу.
Аналізуються конституційні положення і закон України про всеукраїнський і місцевий референдуми.
Пріоритетним у висвітленні інституту державної влади є питання, що стосуються органів законодавчої влади - Верховної Ради - парламенту України. Висвітлення питання про статус парламенту України поєднується із загальною характеристикою сучасного парламентаризму і основних тенденцій його розвитку, аналізуються склад і структура Верховної Ради України, її основні функції і повноваження, найважливіші організаційні форми роботи (сесії, засідання тощо) і парламентські процедури (законодавча, установча, контрольна, бюджетний процес), система отримань і противаг, властивих парламенту.
Разом з тим у цьому навчальному курсі розглядаються й окремі парламентські інститути, зокрема статусу народного депутата України, парламентських комітетів і фракцій, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Рахункової палати, а також Голови Верховної Ради, його заступників та апарату Верховної Ради України.
Надзвичайно велике значення надається в курсі конституційного права України висвітленню такого нового інституту державної влади, як. інституту Президента України.
Чільне місце в курсі конституційного права України займають питаннявиконавчої влади, зокрема поняття виконавчої влади і її органів, їх види, основні принципи організації і діяльності. Головна увага серед органів виконавчої влади приділяється Кабінетові Міністрів як вищому органу в системі виконавчої влади, порядку його формування, складу, структурі, функціям, повноваженням, порядку їх здійснення, правовим актам Кабінету Міністрів.
Традиційним для конституційного права України є висвітлення правосуддя - судової системи України, основних засад судочинства, статусу судів і суддів, їх основних функцій та порядку розгляду ними справ.
Курс конституційного права, як правило, передбачає висвітлення основних засад територіального устрою України і системи її місцевого самоврядування. Першочергове значення надається поняттям території (державної території) і територіального устрою держави та його основним видам. Висвітлюються принципи територіального устрою України, система її адміністративно-територіального устрою та основні функції її адміністра-тивно-територіальних одиниць.
Значна увага в конституційному праві України приділяється місцевому самоврядуванню. Виходячи з положень чинної Конституції, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Європейської Хартії про місцеве самоврядування та інших законодавчих і підзаконних актів, висвітлюються основні теорії місцевого самоврядування і його види, система місцевого самоврядування, статус територіальних громад, представницьких та виконавчих органів і посадових осіб місцевого самоврядування, їх функції, повноваження, організаційно-правові та матеріально-фінансові основи місцевого самоврядування, його

 
 

Цікаве

Загрузка...