WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правова охорона Конституції і статус Конституційного суду України - Реферат

Правова охорона Конституції і статус Конституційного суду України - Реферат

документи та інші матеріали до нього подаються у трьох примірниках.
Суб'єктами права на конституційні подання з питань прийняття рішень КСУ стосовно відповідності КТУ законів та інших правових актів ВРУ, актів ПУ, актів Кабінету Міністрів України, правових актів ВР АРК, є ПУ, не менш як сорок п'ять народних депутатів України, Верховний Суд України, уповноважений ВРУ з прав людини, ВР АРК.
А суб'єктами права на конституційні подання з питань дачі висновків КСУ по справах щодо:
- відповідності КУ чинних міжнародних договір України або тих, міжнародних договір, що вносяться до ВРУ для надання згоди на їх обов'язковість є - ПУ, Кабінет Міністрів України;
- додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення ПУ з поста в порядку імпічменту - ВРУ;
- офіційного тлумачення Конституції та Законів України є - ПУ, не менш як сорок п'ять народних депутатів України, 4 повноважених ВРУ з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, ВР АРК, органи місцевого самоврядування.
Наступною формою звернення до КСУ є конституційне звернення до КМ про необхідність офіційного тлумачення КУ та ЗУ метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, та прав юридичної особи.
У конституційному звернені зазначається:
1) П.І.Б. громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса за якою особа проживає, або повна назва місця знаходження юридичної особи;
2) відомості про представника особи за законом або уповноваженого за дорученням;
3) статті (окремі положення)КУ чи Закону України, тлумачення яких має бути дано КСУ;
4) обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положення КУ або ЗУ;
5) дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти конституційного звернення (копії цих документів і матеріалів додаються);
6) перелік документів та матеріалів, що додаються.
Конституційне звернення документи і матеріали до нього подаються у трьох примірниках, які й у випадку із конституційним поданням.
Стаття 43 ЗУ "Про КСУ" визначає суб'єктів права на конституційне звернення з питань дачі висновків КСУ по справах офіційного тлумачення КУ і ЗУ. Згідно цієї статті суб'єктами є: громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.
Конституційне подання чи конституційне зверхня може бути відкликане за письмовою заявою суб'єкта, який його направив до КСУ, в будь-який час до дня розгляду на пленарному засіданні КСУ, на основі чого КСУ виносить процесуальну ухвалу про припинення провадження у справі 81 за конституційним поданням, конституційним зверненням, які відкликаються.
4.ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ У КСУ
Як уже зазначалось у складі КСУ утворюються колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними поданнями та колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями.
Колегія суддів КС у справах за конституційними поданнями більшістю голосів суддів, що входять до її складу, приймає процесуальну ухвалу про відкриття провадження у справі в КС або про відмову у такому провадженні. У разі прийняття Колегією суддів ухвали про відкриття провадження у справі в КС ця справа вноситься Головою КС на розгляд пленарного засідання КС. У випадку прийняття ухвали про відмову у відкритті провадження у справі секретар Колегії суддів направляє матеріали Голові КСУ для розгляду справи на засіданні КС.
У аналогічному порядку проводиться процедура прийняття процесуальної ухвали про відкриття провадження у справах за конституційним зверненням чи процедура відмови у відкритті такого провадження.
Формою діяльності КСУ є засідання КСУ, на яких КСУ розглядаються всі питання, що потребують вирішення КС, крім тих, що вирішуються на його пленарних засіданнях.
Засідання КС є повноваженням, якщо на ньому присутні не менше одинадцяти суддів КСУ. Рішення КС приймаються на засіданнях КСУ, якщо за нього проголосувало більше половини суддів. Які брали учать у засіданні.
Для забезпечення повноти розгляду справи Колегія суддів КС в процесі провадження у справі мають право витребувати від ВРУ, ПУ, Прем'єр-Міністра, Генерального прокурора, суддів, місцевих органів державної влади, органів вдали АРК, посадових осію, підприємств, організацій, політичних партій, об'єднань громадян і окремих громадян необхідні документи, що стосуються справи. Крім того КС має право викликати посадови осіб, експертів, свідків, громадян, участь яких повинна забезпечити об'єктивний і повний розгляд справи.
Розгляд справи на пленарному засіданні чи на засіданні КСУ може бути підставою відкладення розгляду справи з поваленої причини учасника конституції провадження.
У разі повторної неявки з поважної причини учасника конституційного провадження КС може прийняти рішення про розгляд справи за його відсутності. У разі неявки без поважної причини КС приймає рішення за відсутності учасника.
ЗУ "Про КСУ" регулює першим порядок проводження у справах щодо конституційності законів та ін. правових актів ВРУ, ПУ, Кабміну, правих актів ВР АРК.
Суб'єкти права на конституційне подання з цих питань направляють до КСУ конституційні подання, в яких викладаються аргументи і стверджується неконституційність відповідних актів, визначають до 3 представників для участі у розгляді справи. УСУ обов'язково до участі в провадженні у справі залучає представників органів влади, акти яких оспорюються щодо їх конституційності. Якщо ці акти чи їх окремі положення визнаються такими, що не відповідають КУ, то вони оголошуються не чинними і втрачають чинність від дня прийняття КСМ рішення про їх неконституційність.
КСУ розглядає провадження у справах щодо конституційності правових актів, що викликають спір стосовно повноважень конституційних органів державної влади України органів влади АРК таорганів місцевого самоврядування.
Підставою для такого конституційного подання є наявність спору стосовно повноважень уже вказаних органів, якщо одним із суб'єктів права на конституційне подання, що визначені у ст. 40 ЗУ "Про КСУ", вважає, що правові акти, якими встановлено повноваження зазначених органів, не відповідають КУ.
По даному провадженню справи КСУ приймається рішення, і резолютивній частині якого Судом дається висновок щодо конституційності оспорюваного правового акту.
КС розглядає також справи щодо конституційності актів про призначення виборів, всеукраїнського референдуму чи місцевого референдуму в АРК. Конституційним подання з питань дачі висновків щодо конституційності зазначених актів може бути направлено до КС в строк не пізніше місяця від дня офіційного оголошення дати призначення, відміни чи відстрочення виборів, всеукраїнського референдуму чи місцевого референдуму в АРК.
Предметом розгляду КС при цьому поданні є питання щодо конституційності правових актів ВРУ, ПУ, правових актів ВР АРК про призначення виборів, всеукраїнського чи місцевого референдуму в АРК.
Якщо КСУ такі акти визнає неконституційними своїм рішенням, то у

 
 

Цікаве

Загрузка...