WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правова охорона Конституції і статус Конституційного суду України - Реферат

Правова охорона Конституції і статус Конституційного суду України - Реферат

юстиції.
Отже, Конституційно-правовий статус УСУ визначається у розділі ХІІ КУ і ЗУ "Про КСУ" від 16 жовтня 1996 р.
Стаття 147 КУ визначає сутність КСУ і його призначення, яким є:
- вирішення питань про відповідність законів і ін. правових актів КУ;
- офіційне тлумачення КУ і ЗУ Конституційним Судом України.
Згідно п.2. ст. 34 "Про СУ" такий Суд є юридичною особою, має свою печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Принципами на яких ґрунтується діяльність КСУ є:
- принцип верховенства права;
- принцип незалежності;
- принцип колегіальності;
- принцип рівноправності суддів;
- принцип гласності;
- принцип повноти і всебічності розгляду справ;
- принцип одгрунтуваності прийнятих КСМУ рішень.
3.1. Склад і порядок формування Конституційного Суду України.
В склад КСУ входять постійні і тимчасові комісії.
Постійні комісії КСУ утворюють КСУ з числа суддів КСУ, вони є допоміжними робочими органами з питань організації його внутрішньої діяльності.
Очолюють постійні комісії Голови постійних комісій, що призначаються Головою КСУ на строк своїх повноважень.
Тимчасові комісії КСУ утворює на своїх пленарних засіданнях для додаткового дослідження питань, що пов'язані з конституційним правосуддям у справі; у них беруть участь фахівці з відповідних галузей права.
КСУ для збереження матеріалів своєї діяльності утворює Архів КСУ та Бібліотеку КСУ - для забезпечення КСУ нормативно-правовими актами, науковою та іншою спеціальною літературою.
Очолює КСУ Голова КСУ, який має двох заступників.
КСУ має свій друкований орган, яким є "Вісник КСУ" організаційним, науково-експертним, інформаційно-довідковим та іншим забезпеченням діяльності КСУ здійснює Секретаріат КСУ на чолі з його керівником, який призначається КСУ за поданням Голови КСУ з числа громадян, які мають право на зайняття посади професійного судді.
Керівник Секретаріату КСУ не може належати до політичних партій, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади чи виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.
Керівник та інші посадові особи КСУ є державними службовцями.
КСУ складається з вісімнадцяти суддів (ст. 14 КУ) та (ст. 5 ЗУ "Про КСУ). Чисельність спеціалізованих органів конституційного правосуддя, як правило, визначається конституціями. Це має важливе політичне значення, бо при зміні політичного курсу це досить утруднює можливість відповідним політичним силам в своїх інтересах збільшувати кількість членів КС, оскільки для цього потрібно дуже спершу внести зміни до Конституції.
Суддею КСУ може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менше як десять років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє державною мовою. Судді КСУ не можуть належати до політичних партій і профспілок, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім планової, викладацької та творчої.
Суддя КСУ призначається на 9 років на повторний строк.
КУ (ст. 148) визначає такий порядок формування КСУ: ПУ, ВРУ та з'їзд суддів України призначають по 6 суддів КСУ.
Порядок призначення суддів КСУ Президентом України (ст. 6 ЗУ "По КСУ"
Президент України проводить консультації з Прем'єр-міністром України та Міністром юстиції України, щодо кандидатур на посади суддів КСУ.
Призначеною на посаду судді КСУ вважається особа, про призначення якої видано указ ПУ, що скріплюється підписами ПУ, Прем'єр-Міністра України та Міністра юстиції України.
У разі припинення повноважень судді КСУ, який призначався ПУ, ПУ у місячний строк призначає їм особу на цю посаду.
Порядок призначення суддів КСУ ВРУ ст. 7 ЗУ "Про КСУ"
ВРУ призначає суддів КСУ таємним голосування шляхом подання бюлетенів.
Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів КСУ вносить Голова ВРУ, а також може вносити не менш як ? народних депутатів України від конституційного складу ВРУ.
При цьому депутат має право поставити пропозицію про висунення лише одної кандидатури і ці підписи депутатів не відкликаються.
Призначеними на посади суддів КСУ вважаються кандидати, які надрали найбільшу кількість голосів депутатів, тобто більше половини голосів депутатів від конституційного складу ВРУ. У випадку, коли кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів, то щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування.
У разі припинення повноважень судді КСУ, який призначався ВРУ, остання у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.
За результатами голосування Головою ВРУ підписуються постанови ВРУ про призначення суддів КСУ.
Порядок призначення суддів КСУ з'їздом суддів України ст. 8, ЗУ "Про КСУ"
З'їзд суддів України за пропозицією делегатів з'їзду відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з'їзду визначає кандидатури на посади суддів КСУ для включення у бюлетені для таємного голосування.
Призначеним на посаду судді КСУ вважається кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів від числа обраних делегатів з'їзду суддів України.
Якщо голосування проводиться щодо кандидатур, число яких перевищує квоту для призначення на посаду суддів КСУ, призначеними вважаються кандидати, які за умов таємного голосування, набрали більшу кількість голосів, ніж інші кандидати на ці посади.
У разі призначення повноважень судді КСУ, який призначався на посаду з'їздом суддів України, останній у тримісячний строк призначає іншу особу на цю посаду.
Рішення з'їзду суддів України про призначення суддів КСУ підписує головуючий і секретар з'їзду суддів.
Суддя КСУ вступає на посаду з дня складання присяги судді КСУ на засіданні ВРУ, яке проводиться за участю ПУ, Прем'єр-Міністра України, Голова Верховного Суду не пізніше як через місяць після призначення суддею КСУ.
Зміст присяги наведено у додатку [2].
Голова КСУ обирається на спеціальному пленарному засіданні КС зі складу суддів КСУ лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів будь-якимчислом кандидатур, що запропоновані суддями КСУ.
Обраний Головою КСУ вважається кандидат за якого проголосувало більше половини складу суддів КСУ.
Два заступники Голови КСУ обираються за пропозицією останнього КСУ тільки на оди трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.
Судді КСУ при здійсненні своїх повноважень, а саме:
- здійснення попередньої підготовки питань для їх розгляду Колегією суддів КСУ, чи безпосередньо КСУ;
- приймання участі у розгляді справ;
- вони також мають право витребувати від ВРУ, ПУ, Прем'єр-Міністра України, Генерального прокурора України, суддів органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємство, установ, організацій усіх форм власності. Політичних партій та інших об'єднань громадян, окремих громадян необхідні

 
 

Цікаве

Загрузка...