WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Родові та власні ознаки нерухомості - Реферат

Родові та власні ознаки нерухомості - Реферат

безпосереднім джерелом доходів для власників.
3.Сутність нерухомості
Поділ майна на рухоме і нерухоме походить ще за часів римського права. Загальновідомо, що нерухоме майно є базою, без якої неможливе існування жодного розвинутого суспільства та держави. Розглянемо, як трак-тується поняття нерухомості.
"Нерухоме майно - це будь-яке майно, яке складається із землі, а також будівель і споруд на ній".
"...Майно є нерухомим за його природою, або в силу його призначення, або внаслідок предмета, належність до якого воно становить".
"Нерухомість, нерухоме майно - реальна земельна і вся матеріальна власність. Включає все матеріальне майно під поверхнею землі, над її поверхнею або прикріплене до землі".
"Нерухомим майном визнаються за законом землі й всякі угіддя, будинки, заводи, фабрики, лавки, всякі будівлі й пусті дворові місця, а такожзалізниці".
Як бачимо, в усіх наведених визначеннях мова йде про землю і все, що нерозривно з нею пов'язане.
Із теоретичної точки зору в економіці нерухомості під об'єктом нерухомості розуміється земельна ділянка (ділянка земної поверхні) з усією нерухомістю, яка є над нею і під нею. Тобто об'єкт нерухомості можна визначити як матеріальний конус, що бере початок у центрі Землі і закінчується в безповітряному просторі. Таке тлумачення на теоретичному рівні можна розглядати як всеохоплююче визначення об'єкта нерухомості. У кожній країні, між іншим, існують свої правові особливості цього поняття.
Аналізуючи визначення, що нормативно закріплені, а саме такі й мають практичне значення, доходимо висновку, що вони різняться між собою не якісно, а місткісно (кількісно). Єдиним загальним є наступний підхід: нерухомість - це все те, що не може без значної шкоди бути переміщеним відносно землі, а також сама земля (земельна ділянка). Спинімося детальніше на "версіях" визначення досліджуваного поняття.
Німецький цивільний кодекс до нерухомості відносить земельні ділянки, їх складові частини; речі, міцно пов'язані з ґрунтом; споруди; продукти землі, поки вони зв'язані з ґрунтом; насіння, якщо воно внесене в землю; рослини і насадження (ст.ст. 94-96 Німецького цивільного укладу). Аналогічні ознаки нерухомості містяться в Цивільних кодексах Італії (ст. 812), Японії (ст. 86), Швейцарії. Французьке право виходить із ширшої кон-цепції нерухомості (ст.ст. 517-526 Французького цивільного кодексу). До нерухомості за самою її природою віднесені земля і пов'язані з нею споруди, врожай, ліси тощо; за її призначенням - машини, інструменти і сировина, що використовується на підприємстві, сільськогосподарське знаряддя й худоба, хоча за своєю природою вони є рухомими. Якщо ці нерухомості виділяються зі складу господарства, то розглядаються як рухоме майно. Під поняття "нерухомість" підпадають також установлені на землю майнові права - сервітути, узуфрукт, іпотека.
Згідно із цивільним законодавством Російської Федерації нерухомість це земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені водні об'єкти і все, що міцно зв'язане із землею, тобто об'єкти, переміщення яких без значної шкоди їх призначенню неможливе, в тому числі ліси, багаторічні насадження, будинки, споруди. Відповідно до ст. 130 Цивільного кодексу Російської Федерації до нерухомості належать також кондомініуми і підприємства як майнові комплекси.
Виходячи із визначення, що міститься в законодавстві України, нерухо-мість - земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на них, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Режим нерухомого майна поширюється також на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, інші речі, права на які підлягають державній реєстрації.
У табл. 1.1 наведено основні розбіжності в трактуванні поняття "нерухомість" у законодавстві різних країн.
Таким чином, прикметною особливістю нерухомості є її нерозривний зв'язок із землею (при цьому самі земельні ділянки також розглядаються як
Таблиця 1. Об'єкти нерухомості за законодавством різних країн
Об'єкт нерухомості Відповідно до законодавства
України Німеччини Італії Япо нії Швейцарії Росії Франції
1. Земля, в тому числі + + + + + + +
" земельні ділянки + + + + + + +
" ще не видобуті корисні копалини + + + + + + +
" відокремлені водні об'єкти н.в. н.в. н.в. н.в. н.в. + +
2. Насадження, в тому числі + + + + + н.в. +
" багаторічні насадження + н.в. н.в. н.в. н.в. + +
3. Будівлі та споруди, їх струк-турні елементи, в тому числі + + + + + + +
" житлові будинки + + + + + + +
" квартири + + + + + + +
" місця загального користування житлових будинків + + + + + + +
" дачі + + + + + + +
" садові будинки + + + + + + +
" гаражі + + + + + + +
" інша постійно розташована будівля + + + + + + +
4. Передавальні пристрої + н.в. н.в. н.в. н.в. н.в. +
5. Підприємства (їх структурні підрозділи) як цілісні майнові комплекси + н.в. н.в. н.в. н.в. + н.в.
6. Судна, в тому числі + н.в. н.в. н.в. н.в. + н.в.
" морські та внутрішнього плавання + н.в. н.в. н.в. н.в. + н,в.
" повітряні + н.в. н.в. н.в. н.в. + н.в.
7. Космічні об'єкти + н.в. н.в. н.в. н.в. + н.в.
Примітки: + - об'єкт нерухомості входить до складу поняття "нерухоме майно"
н.в. - віднесення об'єкта до нерухомого майна не врегульовано
нерухомість), що передбачає її значну вартість. Поза зв'язком із земельними ділянками нерухомі об'єкти (дерева, вирощені у спеціальних розсадниках, або будинки, призначені під знос, та ін.) втрачають звичайне призначення і, відповідно, знижується їх вартість.
Разом із тим закон відносить до нерухомості й об'єкти, які за своєю фізичною природою є рухомими і підлягають державній реєстрації: повітряні й морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти. Юридичне визнання вказаного майна як нерухомого зумовлене тим, що воно дорого коштує й потребує особливого порядку реєстрації, передбаченого для нерухомості. Поняття й види згаданих транспортних засобів розкриваються у відповідних законах та кодексах.

 
 

Цікаве

Загрузка...