WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання інвестиційної діяльності - Реферат

Правове регулювання інвестиційної діяльності - Реферат

формі за кордон ( незалежно від суми інвестиції) повинні здійснюватися резидентами України у безготівковій формі, виключно через кореспондентські рахунки уповноважених банків у банках країни інвестицій.
Усі надходження на користь резидентів в іноземній валюті (прибуток, дивіденди тощо ), одержані від здійснення інвестиційної діяльності за межами України, підлягають зарахуванню на валютні рахунки резидентів в уповноважених банках після сплати податків та інших зборів, які передбачені законодавством іноземної держави.
У разі сплати резидентами України податків та інших зборів у країні інвестицій, резиденти повинні подати до уповноваженого банку та податкової інспекції офіційне підтвердження відповідного органу країни інвестицій стосовно суми сплачених податків та інших зборів.
Суми податків та інших зборів враховуються уповноваженими банками лише у випадках здійсненнявказаних платежів у країнах, що мають міждержавні угоди з Україною про запобігання подвійному оподаткуванню.
Порядок обов'язкового продажу валютних надходжень, а також подальшого використання валютних коштів, що надходять резидентам України від здійснення інвестиційної діяльності за кордоном, визначається чинним валютним законодавством України.
Облік валютних коштів, що знаходяться за межами України у вигляді інвестицій, а також доходів (прибутку) від іноземних інвестицій, здійснюється резидентами на відповідних рахунках бухгалтерського балансу (консолідованого балансу).
Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" та Декретом Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Національний банк України встановлює порядок надання уповноваженим банкам індиві-дуальних ліцензій на здійснення інвестицій за межі України.
Уповноважені банки можуть здійснювати інвестиції у грошовій формі за кордон шляхом:
1) відкриття банків та інших підприємств, установ, статутний капітал яких повністю формується за рахунок коштів українських резидентів;
2) участі у діючих іноземних банках та інших підприємствах, установах;
3) створення банків та інших підприємств, установ за кордоном спільно з нерезидентами - юридичними і фізичними особами;
4) відкриття за межами України філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
5) придбання за кордоном та в Україні акцій, облігацій та інших цінних паперів іноземних держав, банків, фірм тощо, деномінованих в іноземній валюті;
6) придбання нерухомого та рухомого майна, інших майнових прав, а також прав інтелектуальної власності;
7) інших форм, які прямо не заборонені діючим законодавством України та країни інвестицій.
Здійснення інвестицій за кордон уповноваженими банками (в тому числі за дорученням інших резидентів та нерезидентів), потребує одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України.
Клопотання уповноважених банків щодо здійснення ними інвестицій за кордон розглядаються лише за умови дотримання уповноваженими банками встановлених Національним банком України економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків.
Уповноважені банки можуть відкривати за межами України банки і філії та приймати участь в іноземних банках, підприємствах, установах лише за умови повної сплати заявленого статутного фонду та реєстрації його в Національному банку України.
Загальна сума внесків уповноваженого банку до статутних фондів банків та інших підприємств за межами України не може перевищувати 10 відсотків його власних коштів.
Уповноважені банки для одержання індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за кордон мають подавати до Національного банку України певні документи:
Для відкриття банків та інших підприємств за межами України:
o лист-клопотання керівництва уповноваженого банку щодо відкриття банку чи іншого підприємства за кордоном;
o копію протоколу рішення компетентного органу уповноваженого банку щодо відкриття банку чи іншого підприємства за кордоном;
o клопотання регіонального управління Національного банку України;
o нотаріально завірену довідку аудиторської організації щодо фінансового стану уповноваженого банку на останню звітну дату. Легалізовані документи:
o копію реєстраційних документів банку чи іншого підприємства, установи, що відкривається за кордоном;
o копії Статуту та Установчого договору банку або іншого підприємства, установи, що відкривається за кордоном;
o копію законодавства конкретної країни стосовно порядку відкриття підприємств за участю іноземних юридичних осіб. Для відкриття за межами України філій банків:
o лист-клопотання керівництва уповноваженого банку щодо відкриття філії за кордоном;
o копію протоколу рішення компетентного органу уповноваженого банку щодо відкриття філії;
Нотаріально завірені документи:
o положення про філію уповноваженого банку;
o довіреність керівникам філії на здійснення операцій;
o клопотання регіонального управління Національного банку України;
o нотаріально завірену довідку аудиторської організації щодо фінансового стану уповноваженого банку на останню звітну дату;
o легалізовану копію законодавства конкретної країни щодо порядку відкриття філій іноземних юридичних осіб. Для участі уповноваженого банку у капіталі іноземного банку або іншого іноземного підприємства:
o лист-клопотання керівництва уповноваженого банку щодо участі у капіталі іноземного банку чи іншого іноземного підприємства;
o копію протоколу рішення компетентного органу уповноваженого банку щодо участі у капіталі іноземного банку чи іншого іноземного підприємства;
o легалізовані копії реєстраційних та установчих документів іноземного банку чи іншого іноземного підприємства;
o клопотання регіонального управління Національного банку України;
o нотаріально завірені та легалізовані довідки аудиторських організацій щодо фінансового стану уповноваженого банку та іноземного банку (підприємства) на останню звітну дату;
o висновок щодо фінансового стану іноземного банку (підприємства) подається однією з аудиторських організацій, яка визнана Національним банком України як така, що має право здійснювати аудиторську перевірку діяльності нерезидентів - юридичних та фізичних осіб.
o легалізовану копію законодавства конкретної країни щодо, порядку участі іноземних юридичних осіб у капіталі банків і підприємств.
У випадках, коли законодавство конкретної країни передбачає подання інших документів, нотаріально завірені копії цих

 
 

Цікаве

Загрузка...