WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання інвестиційної діяльності - Реферат

Правове регулювання інвестиційної діяльності - Реферат

коштів, які надходять резидентам від інвестування майнових цінностей за межами України, регулюється валютним законодавством України.
Здійснення інвестицій за межі України у вигляді грошових коштів регулюється Національним банком України.
Згідно з п. 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Національний банк України встановлює порядок надання індивідуальних ліцензійна здійснення інвестицій за кордон.
Для розгляду клопотань резидентів про одержання індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за кордон, вони подають до регіональних управлінь Національного банку України наступні документи:
o лист-звернення на ім'я Голови Правління Національного банку України з зазначенням мети та суми інвестиції;
o нотаріально завірену копію Свідоцтва про реєстрацію резидента-юридичної особи;
o нотаріально завірені копії Статуту та Установчого договору резидента-юридичної особи з доповненнями та змінами, зареєстрованими у встановленому порядку;
o нотаріально завірене Свідоцтво про реєстрацію резидента-фізичної особи як підприємця;
o згоду відповідного міністерства або відомства та здійснення резидентом інвестиції за кордон (для державних підприємств та організацій);
o висновок регіонального підрозділу валютного контролю Національного банку України та податкової інспекції стосовно відсутності порушень резидентом діючого на Україні валютного і податкового законодавства. Легалізовані документи:
o копію свідоцтва про реєстрацію нерезидента у країні інвестицій;
o копію Статуту та Установчого договору підприємства нерезидента;
o копію законодавства конкретної країни про режим іноземних інвестицій;
o довідку уповноваженого банку щодо наявності валютного рахунку резидента та наявності заявленої суми власних коштів на ньому для здійснення інвестиції;
o нотаріально завірену довідку аудиторської організації про фінансовий стан резидента на останню звітну дату;
o розрахунки валютної окупності (економічне обгрунтування проекту);
o довідку уповноваженого банку про назву банку нерезидента та його місцезнаходження, реквізити розрахункового рахунку, на який здійснюється переказ валютних коштів.
У випадку придбання за кордоном будь-яких майнових прав (в тому числі акцій, облігацій та інших цінних паперів іноземних держав, фірм, банків тощо, деномінованих у іноземній валюті) та прав інтелектуальної власності, резиденти додатково подають до регіональних управлінь Націо-нального банку України легалізовані відомості про:
o власників, а також щодо правового статусу майнових прав і прав інтелектуальної власності;
o емітентів цінних паперів, умови придбання та гарантії забезпечення цінних паперів.
Підставами для відмови від видачі індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за кордон можуть бути:
o незадовільний фінансовий стан резидента;
o відсутність висновку або негативний висновок регіонального управління Національного банку України;
o рішення відповідних органів (Міністерства економіки України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України тощо) про неможливість або економічну чи геополітичну недоцільність здійснення інвестицій резидентами у конкретну країну;
o заборони або обмеження щодо іноземних інвестицій, передбачені діючим законодавством конкретної країни;
o відсутність у законодавстві країни інвестицій правових гарантій щодо недоторканості іноземних інвестицій та безперешкодної їх репатріації;
o стан платіжного балансу України як в цілому, так і в розрізі окремих країн світу;
o інші підстави, передбачені діючим законодавством України та нормативними документами Національного банку України.
Національний банк України визначає, що резиденти України можуть здійснювати інвестиції за межі України шляхом:
o участі у підприємствах, що створюються спільно з іноземними юридичними та фізичними особами;
o придбання частки у діючих іноземних підприємствах або придбання у власність діючих іноземних підприємств повністю;
o створення за кордоном підприємств, що повністю належать українським інвесторам, а також відкриття за кордоном філій та інших відокремлених підрозділів;
o придбання нерухомого і рухомого майна, інших майнових прав, а також будь-яких прав інтелектуальної власності;
o придбання за кордоном та в Україні акцій, облігацій, інших цінних паперів іноземних держав, фірм, банків тощо, деномінованих у іноземній валюті, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами-резидентами як дарунок або у спадщину;
o в інших формах, які прямо не заборонені чинним законодавством України та країни інвестицій.
Резиденти України можуть здійснювати інвестиції за кордон з метою:
o створення спільних підприємств (чи підприємств, що повністю належать українським резидентам) та за умови одержання резидентом продукції цього підприємства (якщо існує потреба в такій продукції), гарантованості ринку збуту продукції СП за кордоном та використання цим СП української робочої сили;
o участі в розробці та експлуатації за кордоном сировинних родовищ для одержання необхідної Україні сировини з використанням української робочої сили;
o створення спільних підприємств (чи підприємств, що повністю належать українським резидентам) з організації послуг (сервісних, транспортних тощо) та завоюванню ринків збуту високотехнологічної продукції України.
Ведучи мову щодо джерела фінансування інвестицій за межі України, необхідно зазначити, що резиденти України здійснюють інвестиції за кордон виключно за рахунок власних коштів, зарезервованих та облікованих на рахунках бухгалтерського балансу для здійснення інве-стиції за кордон.
Здійснення інвестицій за кордон за рахунок бюджетних коштів дозволяється лише на підставі відповідної Постанови Верховної Ради України.
Здійснення інвестицій за кордон за рахунок кредитів, одержаних від уповноважених та іноземних банків, інших резидентів і нерезидентів, забороняється.
Здійснення резидентами України інвестицій за кордон (в тому числі на підставі доручень інших резидентів) потребує одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України.
Право на одержання індивідуальної ліцензії щодо здійснення інвестиції за кордон мають резиденти України - юридичні особи, а також фізичні особи, які зареєстровані як підприємці згідно з Законом України "Про підприємництво".
Усі види інвестицій в грошовій

 
 

Цікаве

Загрузка...