WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Арбітражне судочинство в Україні - Реферат

Арбітражне судочинство в Україні - Реферат

підсудності законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Вищий арбітражний суд може в межах підвідомчості справ арбітражним судам України прийняти до свого провадження будь-яку справу.
Всі інші підвідомчі арбітражним судам справи розглядають арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва та Севастополя.
Стаття 15 АПК визначає територіальну підсудність справ арбітражному суду Автономної Республіки Крим, арбітражному суду області, міст Києва та Севастополя:
справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів, справи у спорах про визнання договорів недійсними розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням сторони, зобов'язаної за договором здійснити на користь другої сторони певні дії, такі як: передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо;
справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також справи про визнання недійсними актів розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням відповідача;
справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача;
справи про банкрутство розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням боржника.
Арбітражний процесуальний кодекс визначає також виключну підсудність справ арбітражним судам. Відповідно до статті 16 віднесені до підсудності арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області, міст Києва та Севастополя справи у спорах, що виникають з договору перевезення, в яких одним з відповідачів є орган транспорту, розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням цього органу. Справи у спорах про право власності на майно або про витребування майна з чужого незаконного володіння чи про усунення перешкод у користуванні майном розглядаються арбітражним судом Автономної Республіки Крим, арбітражними судами областей, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням майна.
З метою однакового і правильного визначення підвідомчості і підсудності справ президія Вищого арбітражного суду України дала арбітражним судам роз'яснення N 02-5/62 від 08.02.96 "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ арбітражним судам".
6. Міжнародний комерційний арбітражний суд є самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом). Закон України "Про міжнародний комерційний арбітраж" від 24.02.94 врегульовує діяльність міжнародного комерційного арбітражу як методу, що застосовується для вирішення спорів, які виникають у сфері міжнародної торгівлі.
Торгово-промислова палата України затверджує Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду, порядок обчислювання арбітражного збору, ставки гонорарів арбітрів та інших витрат суду, сприяє його діяльності.
Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України має печатку із своїм найменуванням українською і англійською мовами та зображенням меча і терез правосуддя.
Відповідно до п.2 статті 1 Закону до міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних, економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном, а також спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об'єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб'єктами права України.
Міжнародний комерційний арбітражний суд приймає до свого розгляду також спори, віднесені до його юрисдикції в силу міжнародних договорів України.
Сторони можуть за власним розсудом визначати кількість арбітрів. Якщо сторони не визначать цієї кількості, - призначаються три арбітри.
При арбітражному провадженні до сторін повинно бути рівне ставлення, і кожній стороні повинні бути надані всі можливості для викладу своєї позиції.
Арбітражне рішення повинно бути винесено у письмовій формі та підписано одноособовим арбітром або арбітрами. При колегіальному арбітражному розгляді достатньо наявності підписів більшості всіх членів третейського суду за умови зазначення причини відсутності інших підписів.
Оспорювання в суді арбітражного рішення може бути проведено тільки шляхом подання клопотання про скасування. Арбітражне рішення може бути скасоване обласним, міським (міст Києва і Севастополя) судами, Верховним Судом Республіки Крим за місцезнаходженням арбітражу.
Рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду виконуються сторонами добровільно у встановлені ним строки. Якщо строк виконання в рішенні не зазначено, воно підлягає негайному виконанню. Не виконані в строк рішення виконуються відповідно до закону і міжнародних договорів.
7. Морська арбітражна комісія є самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою діяльність згідно з Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж" .
Торгово-промислова палата України затверджує Регламент Морської арбітражної комісії, порядок обчислювання арбітражного збору, ставки гонорарів арбітрів та інших витрат комісії, сприяє її діяльності.
Морська арбітражна комісія вирішує спори, які випливають з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають із торгового мореплавства незалежно від того, чи є сторонами таких відносин суб'єкти українського та іноземного або лише українського чи тільки іноземного права.
Комісія приймає до розгляду також спори, що їх сторони зобов'язані передати на її вирішення в силу міжнародних договорів.
Рішення Морської арбітражної комісії виконуються сторонами добровільно у встановлені нею строки. Не виконані в строк рішення виконуються відповідно до закону і міжнародних договорів.
Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України має печатку із своїм найменуванням українською і англійською мовами та зображенням якоря і терез правосуддя.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:
1. Які справи розглядає арбітражний суд?
2. Які основні завданняарбітражного суду?
3. Який склад Вищого арбітражного суду?
4. Яка система арбітражних судів України?
5. Для чого створюється президія суду?
6. Як приймаються постанови пленуму Вищого арбітражного суду?
7. Який склад пленуму ВАС?
8. Хто затверджує кількість членів і склад президії?
9. Хто затверджує склад судової колегії ВАС?
10. Які існують вимоги щодо особи, яка призначається на посаду судді арбітражного суду?
11. Дайте визначення підсудності.
12. Дайте визначення підвідомчості.
13. Які справи підвідомчі арбітражним судам?
14. Які спори вирішує міжнародний комерційний арбітраж?
Які спори вирішує Морська арбітражна комісія?

 
 

Цікаве

Загрузка...