WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Арбітражне судочинство в Україні - Реферат

Арбітражне судочинство в Україні - Реферат

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;
- забезпечувати підбір і підготовку кандидатів у судді, підвищення кваліфікації працівників арбітражних судів, здійснювати роботу з матеріально-технічного забезпечення судів і створення належних умов для їх діяльності.
Вищий Арбітражний Суд має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.
Пленум Вищого арбітражного суду скликається не менше двох разів на рік. Засідання пленуму правомочне при наявності не менше двох третин його складу.
Постанови пленуму приймаються відкритим голосування більшістю голосів його членів і підписуються головуючим на засіданні.
Пленум заслуховує повідомлення голів арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя про виконання покладених на них завдань; розглядає матеріали узагальнення арбітражної практики і статистики і дає керівні роз'яснення, обов'язкові для органів, які вирішують господарські спори, а також підприємств, установ, організацій.
Пленум приймає рішення по висновках Конституційного Суду про відповідність роз'яснень пленуму Вищого арбітражного суду Конституції України. Переглядає за протестом Голови Вищого арбітражного суду, Генерального прокурора постанови президії цього суду по господарських спорах. Обирає кваліфікаційну колегію для проведення атестації суддів арбітражних судів. Розглядає також інші питання вдосконалення правового регулювання господарських відносин, які виносяться президією або членами пленуму.
Кількість членів і склад президії Вищого арбітражного суду затверджується Верховною Радою України за поданням Голови Вищого арбітражного суду. Засідання президії правомочні при наявності не менше двох третин її членів.
Рішення президії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів і підписуються головуючим в засіданні. Засідання проводяться не менше одного разу в місяць.
Президія Вищого арбітражного суду має такі повноваження:
- вирішувати питання організації і діяльності, підбору кадрів арбітражних судів України;
- заслуховувати повідомлення голів арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, суддів цих судів і звіти керівників структурних підрозділів Вищого арбітражного суду;
- переглядати за протестом Голови Вищого арбітражного суду і Генерального прокурора або його заступника в порядку нагляду рішення, постанови, ухвали, прийняті Вищим Арбітражним Судом і переглядати за нововиявленими обставинами справи, постанови за якими були прийняті самою президією Вищого арбітражного суду;
- розглядати матеріали узагальнення практики і аналізу статистики, давати роз'яснення з практики застосування законодавства, яке регулює відносини в господарській сфері і порядку розгляду господарських спорів з подальшим затвердженням на пленумі;
- вносить питання для розгляду їх на пленумі;
- розглядає інші питання, які вносяться Головою або членами президії Вищого арбітражного суду.
Судова колегія Вищого арбітражного суду вирішує господарські спори, віднесені до її компетенції у відповідності до Арбітражного процесуального кодексу та інших актів законодавства. Здійснює перегляд в порядку нагляду ухвал, постанов арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя. Переглядає за нововиявленими обставинами рішення, ухвали, постанови, прийняті цією ж колегією.
4. Голова Вищого арбітражного суду, його заступники, голова арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голови арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступники мають статус судді арбітражного суду. Розгляд справ в арбітражному суді здійснюється суддею одноособово. Для вирішення складних спорів голова арбітражного суду або заступник голови арбітражного суду може вводити до складу арбітражного суду додатково двох суддів, призначивши одного з трьох суддів головуючим.
Суддя має право вносити в пленум або президію Вищого арбітражного суду пропозиції про роз'яснення законодавства, яке регулює відносини в господарській сфері.
На посаду судді арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя призначається особа, яка досягла 25 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років.
На посаду судді Вищого арбітражного суду призначається особа, яка досягла 30 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю не менше 10 років.
Суддя є незалежним в здійсненні правосуддя. Будь-який вплив на судову діяльність заборонений.
Вимоги судді, які пред'являються в межах повноважень арбітражного суду, обов'язкові для посадових осіб, державних, кооперативних, громадських, та інших органів, господарських та інших організацій, яких вони стосуються.
Суддя вивчає і узагальнює арбітражну практику, вносить пропозиції про попередження порушень в сфері господарських правовідносин.
Суддя не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, підданий заходам адміністративного стягнення, арештований без згоди ВРУ.
Суддя може бути звільнений від виконання своїх обов'язків:
- за станом здоров'я;
- внаслідок призначення або переведення на іншу роботу;
- за власним бажанням;
- по досягненню пенсійного віку.
Голова Вищого арбітражного суду звільняється за поданням Голови Верховної Ради України. Судді всіх арбітражних судів звільняються з посади за поданням Голови Вищого арбітражного суду Верховною Радою України.
5. Підвідомчість - це визначена законом сукупність повноважень арбітражних судів щодо розгляду справ, віднесених до їх компетенції. Підсудністю називається розмежування компетенції стосовно розгляду справ між окремими арбітражними судами.
Відповідно до статті 12 Арбітражного процесуального кодексу арбітражним судам підвідомчі такі справи:
1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві, крім:
- спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;
- спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;
- інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів;
2) справи про банкрутство;
3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції.
В статті 14 АПК міститься перелік справ,які підсудні Вищому арбітражному суду України:
1) у яких однією із сторін є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;
2) матеріали яких містять державну таємницю;
3) що прямо віднесені до його

 
 

Цікаве

Загрузка...