WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право інтелектуальної власності - Контрольна робота

Право інтелектуальної власності - Контрольна робота

зразок - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.
Об'єктом промислового зразка може бути може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.
Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу ( його макета, малюнка ).
Не можуть дістати правову охорону як промислові зразки:
" об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм*), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;
" друкована продукція як така;
" об'єкти нестійкої форми з рідких,газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо.
* наприклад, вуличні кіоски, торговельні павільйони тощо
Поняття про новизну, винахiдницький рiвень,
промислову придатнiсть, прiоритет
Новизна
Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.
Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Держпатенту, або, якщо було заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки також включає зміст будь-якої заявки на патент України, яка має більш ранній пріоритет.
Розкриття інформації про винахід винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію протягом 12 місяців до дати подання заявки або до дати заявленого пріоритету, не впливає на патентоспроможність винаходу.
Поняття про новизну, винахiдницький рiвень, промислову придатнiсть, прiоритет
Корисна модель визнається новою за подібними критеріями.
Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Держпатенту, або, якщо було заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Не впливає розкриття інформації про пром. зразок його автором протягом 6 місяців до дати подання заявки або до дати заявленого пріоритету.
Винахiдницький рiвень
Поняття винахідницького рівня вводиться лише для винаходів. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не випливає з рівня техніки. Під "фахівцем" розуміють особу, що має середній рівень знань в галузі, до якої належить винахід.
Промислова придатнiсть
Винахід (корисна модель, промисловий зразок) вважається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері практичної діяльності.
Прiоритет
Пріоритет взагалі означає першість за часом
Пріоритет винаходу (корисної моделі, промислового зразка), то він, як правило, встановлюється за датою першого надходження до патентного відомства правильно оформленої заявки. Існує також поняття "конвенційного" пріоритету: заявник, який подав заявку до Держпатенту або до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції, має право на протязі певного проміжку часу (12 місяців для винаходу і корисної моделі, 6 місяців для промислового зразка) подати заявку на той же об'єкт в будь-якій з цих держав із збереженням пріоритету першої заявки.
Хто має право на одержання патенту? (Винахідник, заявник, власник патенту, правонаступники, службовий винахiд, права роботодавця i автора)
" Винахідник - людина, творчою працею якої створено винахід або корисну модель (надалі - просто винахід). Винахіднику належить право авторства, яке є невідчуджуваним особистим правом і охороняється безстроково.
" Право на одержання патента має винахідник або його спадкоємець, крім випадку, коли йдеться про службовий винахід.
" Службовий винахід - це винахід створений у зв'язку з виконанням службових обов'язків або доручення роботодавця.
Хто має право на одержання патенту? (Винахідник, заявник, власник патенту, правонаступники, службовий винахiд, права роботодавця i автора)
" Роботодавець має право на одержання патенту на службовий винахід, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше.
" Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним винахід. Якщо роботодавець протягом 4-х місяців не подасть заявки до Держпатенту, то право на одержання патенту переходить до винахідника.
" Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту.
" Аналогічно визнаються права автора промислового зразка, його роботодавця та правонаступників.
Обов'язки, що випливають з патентiв
" Якщо винахід (корисна модель, промисловий зразок) не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом 3-х років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (КМ, ПЗ) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання використовувати винахід (КМ, ПЗ) у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору, може звернутись до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (КМ, ПЗ). Якщо власник не доведе, що невикористання винаходу (КМ, ПЗ) зумовлено поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу цій особі на використання винаходу (КМ, ПЗ) з визначенням обсягу використання, строку дії дозволу, розміру та порядку винагороди. (Так звана примусова ліцензія).
" Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (КМ, ПЗ) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (КМ, ПЗ) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого власника. Надання такого дозволу може бути обумовлене відповідним дозволом власника пізніше виданого патенту, який зобов'язаний дати дозвіл, якщо його винахід (КМ, ПЗ) удосконалює винахід (КМ, ПЗ) власника раніше виданого патенту або призначений для досягнення тієї ж мети.
" Аналогічно в судовому порядку може бути припинена дія свідоцтва на товарний знак, який не використовується протягом трьох років.
Література:
1. Інтелектуальна власність та право. - К., 2002.
2. Право інтелектуальної власності. - Харків, 2002.
3. Словник-довідник юриста. - К., 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...