WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальна характеристика правил переміщення товарів та інших предметів через митний кордон - Реферат

Загальна характеристика правил переміщення товарів та інших предметів через митний кордон - Реферат

положеннями, які затверджує КМУ.
Відповідно до зазначених вище категорій товарів Державна служба експортного контролю складає Списки товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю, які затверджує КМУ. Списки товарів переглядаються не менше як 2 рази на рік.
Суб'єкт ЗЕД зобов'язаний звернутися до Державної служби експортного контролю України за одержанням дозволу на право здійснення експорту товарів або відповідних роз'яснень, якщо йому стало відомо про можливість використання товарів для створення зброї масового знищення, не дивлячись на те, що дані товари не включено до затверджених Списків товарів.
Процедури застосування державного експортного контролю передбачають:
- надання повноважень на право здійснення міжнародних передач товарів, визначених законодавством;
- розгляд і вирішення органами експортного контролю питань про можливість проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
- узгодження органами експортного контролю проектів міжнародних договорів України, які стосуються міжнародних передач товарів, що контролюються;
- розгляд і вирішення органами експортного контролю питань щодо можливості здійснення міжнародних передач товарів в кожному окремому випадку;
- надання державних гарантій (міжнародних імпортних сертифікатів України) щодо використання імпортованих товарів;
- встановлення виключних умов здійснення експорту заявленого товару;
- повернення в Україну товару експортером (завласний рахунок) у разі виникнення підстав вважати, що кінцеве його використання суперечить змісту дозволу та матеріалам заявки, на підставі яких було надано дозвіл.
Для здійснення міжнародних передач товарів, зазначених у частині II ст.20 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", суб'єкти ЗЕД попередньо одержують спеціальні повноваження.
Перелік документів, що подає суб'єкт ЗЕД для одержання повноважень на право здійснення міжнародних передач товарів, та порядок одержання таких повноважень визначається КМУ.
Державна служба експортного контролю України проводить експертизу заяв та додатково поданих документів суб'єктами ЗЕД, іноземними суб'єктами господарської діяльності на здійснення відповідних міжнародних передач товарів.
За результатами експертизи Державна служба експортного контролю України приймає конкретне рішення. Рішення Державної служби експортного контролю України може бути оскаржене суб'єктом ЗЕД до Урядової комісії з політики експортного контролю протягом 10 днів з моменту його прийняття.
Для реалізації права на здійснення міжнародних передач товарів, що контролюються, суб'єкти ЗЕД попередньо реєструються в Державній службі експортного контролю України.
Міжнародні передачі товарів, що контролюються, здійснюються виключно на підставі дозволів Державної служби експортного контролю України. В окремих випадках такі дозволи можуть бути надані за рішеннями Урядової комісії з політики експортного контролю або Ради національної безпеки і оборони України.
Здійснення експорту товарів військового призначення дозволяється суб'єкту ЗЕД виключно за умови укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) з іноземним суб'єктом господарської діяльності, уповноваженим на це урядом держави - одержувача товарів.
Дозвіл є єдиною підставою для прийняття товару до митного оформлення, але не звільняє від подання митній установі інших документів, необхідних для здійснений митного оформлення та митного контролю відповідно до законодавства України.
Дозвіл на право здійснення міжнародних передач товарів, що контролюються, може бути генеральним або разовим.
Генеральний дозвіл підтверджує право суб'єкта ЗЕД на здійснення експорту або імпорту товарів із визначенням особливих умов поставки, держави (групи держав) призначення або походження товарів, кінцевих користувачів і є дійсним протягом встановленого строку, але не більше 3-х років.
Разовий дозвіл на здійснення міжнародних передач товарів видається на підставі укладеного зовнішньоекономічного договору (контракту), підтверджує право суб'єкта ЗЕД на здійснення міжнародних передач товарів із визначенням їх кількості та вартості, особливих умов поставки, іноземного суб'єкта (суб'єктів) господарської діяльності, держави призначення або походження товарів і є дійсним протягом встановленого строку, але не більше 1 року.
Для прийняття рішення щодо можливості надання дозволу на право здійснення міжнародних передач товарів суб'єкт ЗЕД надсилає до Державної служби експортного контролю України лист із стислим викладом мети звернення, до якого додаються:
- заява типової форми у 3-х примірниках;
- документ, який підтверджує зобов'язання кінцевого споживача товару та всіх посередників (за їх наявності) щодо використання товару виключно у заявлених цілях;
- інші документи залежно від категорії товарів.
У разі експорту товарів, що є державним майном міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, суб'єкт ЗЕД додає копію рішення відповідного міністерства або органу виконавчої влади щодо можливості продажу таких товарів.
Органи експортного контролю мають право вимагати від заявника додаткову інформацію.
Документи, складені іноземною мовою, подаються із засвідченими перекладами на державну мову.
Для здійснення експорту товарів до зовнішньоекономічного договору (контракту) включаються такі відомості:
- мета і.місце використання товару;
- кінцевий споживач товару;
- зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності щодо використання товару виключно у заявлених цілях;
- кінцеве призначення та кількість товавру.
В окремих випадках включається зобов'язання про надання суб'єкту ЗЕД або відповідним державним органам України права на проведення перевірок використання експортованих товарів за призначенням.
Строк розгляду заяви на отримання дозволу встановлюється залежно від категорії товарів (15-45 днів).
Положенням про державний експортний контроль в Україні окремо визначено особливості тимчасового вивезення товарів та особливості контролю під час здійснення транзиту товарів.
Використана література
" Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
" Основи митного права. Підручник. - Харків, 2002.
" Енциклопедичний словник-довідник юриста. - К., 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...