WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальна характеристика правил переміщення товарів та інших предметів через митний кордон - Реферат

Загальна характеристика правил переміщення товарів та інших предметів через митний кордон - Реферат

державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами".
Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим здійснюються за наявності спеціальних дозволів (ліцензій) лише державними підприємствами, спеціально уповноваженими на це КМУ (згідно ст. 14 Закону України від 19.12.95р. У481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", постанови КМУ від 30.07.1996р. №850).
Імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності за наявності у них ліцензій (згідно ст.15 вищезазначеного Закону України).
Ліцензії на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видає МЗЕЗторг України при представленні таких документів:
- заяви на одержання ліцензії встановленого зразка із визначенням коду ТН ЗЕД у двох примірниках;
- нотаріально засвідченої копії свідоцтва про державнуреєстрацію заявника та її фотокопію;
- довідки ДПА про взяття на облік юридичної особи або свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, в двох примірниках (один примірник засвідчений печаткою ДПА, другий -копія, засвідчена керівником підприємства);
- копії документа, що підтверджує спеціальні повноваження заявника здійснювати імпорт, експорт спирту етилового, коньячного і плодового, завіреної підписом керівника і скріпленої печаткою заявника (у разі подання документів на одержання ліцензії на ці види діяльності) у двох примірниках;
- копії платіжного доручення (з відміткою банку про сплату), а також довідки відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до державного бюджету.
Ліцензії на право експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів МЗЕЗторг видає лише після письмового погодження з Держспецмопополією, в порядку, передбаченому Положенням про порядок погодження видачі ліцензій на право експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, затвердженим постановою КМУ від 26.10.98р. №1694.
Річна плата за ліцензії на право експорту спирту етилового, коньячного і плодового становить 5000 неоподатковуваних мінімумів, а імпорту - 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Річна плата за ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів становить: імпорт - 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; експорт - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Експорт та імпорт зброї, військової та спеціальної техніки. З метою забезпечення інтересів національної безпеки, додержання міжнародних зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, встановлення належного державного контролю за здійсненням міжнародних передач озброєнь, військової та спеціальної техніки видано Указ Президента України від 28.12.1996р. №1279 "Про подальше вдосконалення державного експортного контролю".
Згідно вищезазначеного Указу Президента України на Урядову комісію з політики експортного контролю покладено розгляд питань щодо запровадження обмежень або заборони на здійснення експорту, імпорту та транзиту товарів, стосовно яких встановлено режим контролю відповідно до міжнародних зобов'язань України з врахуванням національної безпеки.
Указом Президента України від 13.02.1998р. №117 "Про державний експортний контроль в Україні" затверджене Положення про державний експортний контроль в Україні, яке регулює порядок здійснення державного коктролю за міжнародними передачами озброєнь, військової та спеціальної техніки.
Експорт окремих категорій товарів військового призначення не допускається до країн, стосовно яких ООН встановлено заборону на їх поставки. Згідно п.5 вищезгаданого Положення забороняються міжнародні передачі ядерної, біологічної та хімічної зброї, а також матеріалів, устаткування і технологій, спеціально призначених для її створення. В окремих випадках за рішенням КМУ може бути дозволено транзит таких товарів через територію України. Забороняються також міжнародні передачі товарів, якщо їх здійснення суперечить міжнародним зобов'язанням України, інтересам національної безпеки, цілям боротьби з тероризмом і підтримання взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, а також у разі відсутності належних гарантій щодо кінцевого використання товарів.
Чинність цього Положення поширюється на експорт (реекспорт), імпорт, транзит та будь-які інші види діяльності, пов'язані з міжнародними передачами товарів, включених до Списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю, включаючи надання посередницьких послуг, виробничу, науково-технічну та іншу кооперацію, демонстрацію експонатів на міжнародних виставках та ярмарках з метою рекламування, проведення випробувань, прибережну і прикордонну торгівлю та операції з обміну товарами, що здійснюються у встановленому порядку суб'єктами ЗЕД України.
Державному експортному контролю підлягають міжнародні передачі товарів таких категорій (п.12 Положення про державний експортний контроль в Україні):
- товари, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані
у створенні ядерної зброї;
- товари, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї;
- вироби ракетної техніки, обладнання, матеріали і технології, у тому чмслі після відповідної доробки, що використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної зброї;
- товари військового призначення;
- товари подвійного використання (окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій та роботи і послуги, пов'язані з ними, які крім основного цивільного призначення можуть бути використані під час розроблення, виробництва або використання озброєння, військової чи спеціальної техніки і підлягають державному експортному контролю).
Процедури застосування експортного контролю за міжнародники передачами зазначених категорій товарів визначаються відповідними

 
 

Цікаве

Загрузка...