WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → 1. Недоторканість сфери особистого життя особи - як принцип кримінального процесу. 2. Незалежність суддів – гарантія правосуддя - Контрольна робота

1. Недоторканість сфери особистого життя особи - як принцип кримінального процесу. 2. Незалежність суддів – гарантія правосуддя - Контрольна робота

різних напрямках:
незалежність від впливу зацікавлених сторін (сторони потерпілої, сторони, яка перебуває під слідством);
незалежність від впливу сторони звинувачення чи сторони захисту;
незалежність від впливу інших сторін, які так чи інакше зацікавлені у тому чи іншому кінцевому результаті кримінальної справи.
Суддя - це посадова особа, виключно якій надано право від імені держави здійснювати правосуддя шляхом розгляду у судовому засіданні кримінальних, цивільних справ, справ про адміністративні правопорушення і виносити відповідне судове рішення Органи судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України (ст.6 Конституції України).
Робота судді надзвичайно складна, багатогранна і відповідальна. Високий рівень судової діяльності, винесення компетентного і справедливого рішення судом є однією з найважливіших гарантій надійного забезпечення прав і законних інтересів громадян.
Відправлення правосуддя - завершальна і вирішальна ланка ланцюгу проходження юридичної справи від початку до кінця. Від рішення суду залежить її кінцевий результат, а то і доля людини. Соціальна значимість діяльності суду виявляється також і у її впливі на активізацію профілактики правопорушень. Все це зобов'язує суддю до об'єктивної оцінки своїх професійних якостей і культивує такі риси характеру, які специфічні і необхідні саме для такого роду діяльності.
Також важливе місце має психологічна незалежність судді. Так, науковцем Г.Гросом був зібраний значний матеріал спостережень у різних сферах судової діяльності. У структурі судової психології він виділив суб'єктивну психологію, під якою розумів психічну діяльність судді, і об'єктивну - психічну діяльність тих учасників процесу, які забезпечують судді матеріал для остаточних висновків і суджень, необхідних для винесення вироку. Сюди ж віднесена психологія свідків, звинувачуваного, потерпілого.
Психічну діяльність судді Г. Грос ділив на сприймаючу і конструктивну. Сприймаючу він пізніше розділив на три частини: перша - психологічне спостереженняв суді, друга - самодисципліна всіх учасників процесу (щоб психологічне спостереження було точним), третя - феноменологічне вив-чення явищ (що дане у безпосередньому сприйманні і на підставі яких принципів можна робити висновки про наявні психологічні процеси). Конструктивна діяльність судді складається із умовиводів і висновків, а також наявних у суді матеріалів конкретної справі.
Поряд з якостями, які мають загальне значення для юристів будь-якої спеціальності, робота судді передбачає наявність у нього специфічних властивостей характеру.
Це, насамперед, глибока і тверда переконаність у справедливості і великій соціальній значимості справи, якій він себе присвятив, відповідна спрямованість на досягнення поставленої мети, підкріплена активною і послідовною діяльністю, високі вольові якості.
У той же час, враховуючи великий обсяг владних повноважень, якими наділений суддя, його обов'язок - ефективно і виключно обачливо користуватися ними, скрупульозно аналізувати всі обставини справи, ретельно зважувати всі "за" і "проти", бути об'єктивним, не піддаватися обвинувальному ухилу, спокусі захисту "честі мундиру", проникати у сутність правових, соціальних явищ, мати мужність визнати свої помилки і виправити їх.
Особливостями мислення судді є незалежність від будь-яких впливів зовні, об'єктивність у підході до оцінки суті справи і прийняття рішення, глибокий і всебічний аналіз усіх її обставин, вміння бачити за чисто зовнішніми деталями справжні мотиви поведінки людей, дійсні причини виникнення подій і явищ. Інтелект судді найбільш виявляється у встановленні, визнанні істотних для справи фактів і відокремлення їх від недостовірних, сумнівних даних.
Організаційні здібності судді - неодмінна властивість його особистості, як керівника судового процесу. Його воля, висока дисциплінованість, зібраність, цілеспрямованість, наполегливість у встановленні істини в поєднанні з правовою культурою у вирішальній мірі визначають належну поведінку учасників процесу, високий рівень організації відправлення правосуддя. Комунікабельність, тобто вміння спілкуватися - риса, без якої немислиме повноцінне виконання суддею своїх функцій. Характер його роботи зумовлює повсякденні відносини з багатьма людьми різного рівня освіти, складу розуму, віку, способу життя, характеру тощо. І до кожного з них потрібний відповідний підхід, розуміння.
Тут особливо важливі такі якості судді, як чуйність, врівноваженість, такт, вміння вислухати і у той же час допомогти людині зрозуміти сутність питання, чесно і правдиво висловитися по справі.
Професіограма судді була би неповною, якщо б не зазначити засвідчувальну сторону його діяльності, яка виявляється у відповідному оформленні усієї здобутої в ході процесу інформації: складанні і відпрацюванні судових документів - протоколів, вироків, ухвал тощо. Виконання цієї роботи потребує від судді високої загальної і правової культури, досконалого володіння державною мовою, наявності необхідних професійних навичок документоведення.
У першу чергу суддя має глибоко усвідомлювати, що свою місію він виконує будучи наділений високою довірою суспільства і держави, а тому його висока порядність, чесність, безкорисливість, об'єктивність, вдумливий підхід до кожної деталі справи, постійне прагнення до самовдосконалення повинні бути невід'ємними рисами його натури.
Однак найбільш важливою умовою залишається, в першу чергу, незалежність суддів як гарантія справедливого правосуддя.
Використана література
1. Лекції з кримінально-процесуального права. - К., 2000.
2. Основи кримінально-процесуального права. Підручник. - Харків, 2002.
3. Словник-довідник юриста. - К., 2003.
4. Яцура В.І. Цивільний процес: в запитаннях та відповідях. - К., 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...