WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальні закономірності виникнення держави та права - Курсова робота

Загальні закономірності виникнення держави та права - Курсова робота

асоціації, і завдяки якій кожен, з'єднуючись з усіма, підкоряється, однак, тільки самому собі І залишається настільки ж вільним, як і колись".
Розглядаючи державу як продукт Суспільного договору, породження, розумної волі народу, а точніше - людського заснування чи навіть винаходу, Руссо виходив з того, що кожна людина передає в загальне надбання і ставить під вище керівництво загальної волі свою особистість і всі сили. У результаті для нас усіх разом кожен член перетворюється в нероздільну частину цілого. Це колективне ціле, на думку Руссо, є не що інше, як юридична особа. Раніш воно іменувалося "цивільною громадою". Пізніше - "Республікою чи Політичним організмом". Члени цього політичного організму називають його "Державою, коли він пасивний, Суверенітетом, коли він активний, країною -при зіставленні його з йому подібними",
З усього сказаного про природно-правову теорію походження держави і права випливає, що ЇЇ прихильники виходять з того, що народ має природне, невідчужуване право не тільки на створення держави на основі Суспільного договору, але і на її захист.
Теорія суспільного договору зазнає критики по різних причинах. Так, Коркунов думав, що договірні початки в утворенні суспільства і держави приводять до вкрай індивідуалістичного розуміння суспільного життя. При цьому особистість "визнавалася над всім пануючою і все визначальною. Не особистість вважалася обумовленою суспільним середовищем, а навпаки, суспільний порядок був цілком обумовленою сваволею окремих особистостей"1.
Шершеневич писав, що прихильники механічного уявлення рідко ставали на точку зору історичної дійсності, остільки суспільний договір для них тільки методологічний прийом. "Для них не важливо, чи було так в історії чи ні, їм важливо довести який вигляд повинне прийняти суспільство, якщо припустити, ______________________
1 Коркунов М.Н. Лекции по общей теории права. - М, 1994. - с. 184-185.
що в основі його лежить суспільний договір, обумовлений згодою усіх, без чого ніхто не може вважати себе зв'язаним суспільними узами".
Приблизно з таких же позицій оцінює договірну теорію Трубецький. Він затверджує, що "не суспільство є продукт вільної творчості людини, а навпаки, людина є продукт історично сформованих суспільних умов, визначеного історичного середовища, частина соціального організму, підлегла законам цілого".
А.І.Денисов, будучи прихильником матеріалістичної теорії походження держави, писав, що "договірна теорія антиісторична, тому що в основу громадського життя кладе індивіда, людину. Разом з тим ця теорія однобічна: підкреслюючи, що історичнийрозвиток повинний визначаться природою людини, вона не враховує того, що людина впливає на природу і створює собі нові умови існування".
Прихильники інших концепцій походження суспільства і держави, як правило, відносяться до неї критично, знаходять у ній істотні вади. І це цілком природно, тому що будь-яка існувавша й існуюча теорія походження держави і права являє собою лише суб'єктивний погляд людської думки на процеси об'єктивного порядку. Пізнати закономірності суспільного розвитку, виникнення і функціонування держави - задача, як підтверджує історія, надзвичайно складна, її вирішення можливе на основі одночасної інтеграції і диференціації наукових зусиль різних шкіл і напрямків, що займаються питаннями походження держави і права.
Незважаючи на те, що науковість договірної теорії оцінювалася досить неоднозначне і суперечливо, аж до повного заперечення її історичної самостійності, проте деякі аспекти даної концепції знайшли своє реальне втілення в практиці державного будівництва. Прикладом цього можуть служити Сполучені Штати Америки, що у своїй конституції юридичне подальше розгортання демократії;
> поглиблення форм участі громадян в управлінні справами держави й суспільства;
> вдосконалення державного апарату з точки зору чіткого визначення та розмежування повноважень;
> підвищення активності громадських організацій;
> розширення гласності;
> більш повне врахування громадської думки;
> підвищення ролі правового регулювання суспільних відносин.
Основними тенденціями розвитку права можна назвати такі:
> гуманізація права (втілення в законодавство загальнолюдських принципів, розширення законодавчого закріплення прав людини);
> соціалізація права (спрямованість на забезпечення погодженості між різними соціальними класами та групами, збільшення кількості актів, що гарантують соціальну захищеність людини);
> закріплення та захист різноманітних форм власності, сприяння утвердженню засад правової держави;
> розширення сфери правового регулювання;
> розширення застосування сучасних технічних засобів у правовому регулюванні.
Здійснення вищезгаданих завдань сприятиме побудові держави, де права і свободи людини будуть не лише проголошені, а й гарантовані; де верховенство матиме справедливе право, а держава та особа стануть рівноправними учасниками суспільних відносин.
Список використаних джерел:
1. Алексеев С.С. Государство и право. - М., 1993. - 741 с.
2. Алексеев С.С. Общая теория права. - М., 1981.-Т. 1.-428с.
3. Гоббс Т. Сочинения. В 2-х томах. - М. - 1991. - Т. 2. -613 с.
4. Гумплович Л. Общее учение о государстве. - М., 1980. - 142 с.
5. Дидро Д. Сочинения. - М., 1969. - Т. 7. - 312 с.
6. Коркунов М.Н. Лекции по общей теории права. - М., 1994. - 208 с.
7. Лазарев В.В. Общая теория права й государства - М.: Юрист, 1994. -360с.
8. Лившиц Р.З. Теория права - М.: БЕК, 1994. - 224 с.
9. Маркс К., Знгельс Ф. Собрание сочинений. -М., 1974. - Т. 21. -313 с.
10. Марченко М.Н. Загальна теорія держави і права. - К., 1996. - 467 с.
11. Марченко М.Н. Теория государства й права. - М.: Зерцало. - 1996. -317с.
12. Основи держави і права / Під ред. A.M. Колодія і А.Ю. Олійника. - К., 1997.-423с.
13. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. - К., 1994. -108с.
14. Руссо Ж.-Ж. О причинах неравенства. - М., 1997. - 162 с.
15. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. - М., 1998. - 201 с.
16. Скакун О.Ф. Теория государства й права. - X., 2000. -316с.
17. Спенсер Г. Основание социологии.-М., 1998.-Т. 1,2-96с.
18. Теорія держави і права / Під ред. В.В.Копєйчикова. - К., 1995. -186с.
19. Тихомиров Ю.А. Публичное право, - М., 1995. - 201 с.
20. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. - СПб., 1990. - 453 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...