WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державні гарантії захисту іноземних інвестицій - Контрольна робота

Державні гарантії захисту іноземних інвестицій - Контрольна робота

України у межах, передбачених Конституцією України. У своїй діяльності він керується Конституцією, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, Програмою діяльності Уряду, схваленою Верховною Радою України.
Роботою Кабінету Міністрів України керує Прем'єр-міністр. Він спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
У межах своїх повноважень Кабінет Міністрів України, поряд з іншим, вживає заходів по забезпеченню державного суверенітету та економічної самостійності України;забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного та соціального розвитку України; забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності та здійснює управління об'єктами державної власності; розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання; організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України та митної справи; спрямовує і координує-роботу міністерств, інших органів виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України на основі Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України здійснює виконавчо-розпорядчі функції по управлінню всіма галузями економіки України. У межах своєї компетенції він видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
В апараті Кабінету Міністрів України функції по управлінню іноземним інвестуванням безпосередньо виконує відділ іноземних інвестицій та вільних економічних зон, що організаційно входить до складу Головного управління з питань зовнішніх зв'язків. Видаючи у межах своїх повноважень постанови і розпорядження з тих чи інших питань іноземного інвестування в Україні, які є обов'язковими для виконання на всій території У країни 1 (про що йшлося в розділі І), Кабінет Міністрів врегульовує питання залучення та використання іноземних інвестицій в Україні.
Правовий статус місцевих державних адміністрацій до прийняття нової Конституції України визначався Конституційною Угодою між Верховною Радою України і Президентом України, положеннями про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію та про районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію, затвердженими Указом Президента України
У розділі II Закону України "Про режим іноземного інвестування" встановлюються державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Суб'єктом, який отримує державні гарантії захисту іноземних інвестицій, є іноземний інвестор, а не підприємство з іноземними інвестиціями. Дана особливість важлива при розв'язанні питання про гарантії від зміни законодавства. Ці гарантії забезпечують у разі зміни умов захисту іноземних інвестицій застосування до них протягом десяти років спеціального законодавства про іноземні інвестиції, яке діяло на момент реєстрації іноземної інвестиції. Але таке законодавство застосовуватиметься лише щодо захисту від примусових вилучень, незаконних дій державних органів та їхніх службових осіб, компенсації і відшкодування збитків іноземним інвесторам, щодо права інвестора на повернення своєї інвестиції в разі припинення інвестиційної діяльності, щодо безперешкодного переказу прибутку, одержаного у зв'язку з іноземною інвестицією, а також гарантій реінвестування цього прибутку. Тобто йдеться про загальні гарантії поваги права власності іноземного інвестора. Стосовно податкових чи інших пільг ці гарантії не діють.
Згідно із ст. 8 Закону України "Про режим іноземного інвестування" якщо спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції змінюватимуться гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені у розділі II даного закону, то протягом десяти років з дня набуття чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені у цьому законі.
Законодавством України передбачені такі державні гарантії захисту іноземних інвестицій:
Гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їхніх посадових осіб.
Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій. Зазначена реквізиція може бути проведена на основі рішень органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України.
Рішення про реквізицію іноземних інвестицій та умови компенсації можуть бути оскаржені в судовому порядку.
Компенсація та відшкодування збитків іноземним інвесторам.
Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їхніми посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями відповідно до законодавства України.
Усі витрати та збитки іноземних інвесторів, завдані їм внаслідок вищезазначених дій, мають бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін або обґрунтованої оцінки, підтверджених аудитором чи аудиторською фірмою.
Компенсація, що виплачується іноземному інвесторові, повинна бути швидкою, адекватною та ефективною. Вона визначається на момент припинення права власності.
Компенсація, що виплачується іноземному інвесторові, визначається на час фактичного здійснення рішення про відшкодування збитків. Сума компенсації повинна виплачуватися у валюті, в якій були здійснені інвестиції, чи в будь-якій іншій валюті, прийнятній для іноземного інвестора відповідно до законодавства України. З моменту виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати на суму компенсації нараховуються відсотки згідно з середньою ставкою відсотка, за яким лондонські банки надають позики першокласним банкам на ринку евровалют (ЛІБОР).
Гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності.
В разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій у натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого

 
 

Цікаве

Загрузка...