WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Структура злочинної діяльності. Криміналістична характеристика - Курсова робота

Структура злочинної діяльності. Криміналістична характеристика - Курсова робота

"прибирають" не тільки свідків, а й осіб, що здійснюють правосуддя, лобіюють свої інтереси в державних органах, використовують міжнародні зв'язки для вчинення злочинів (вбивств на замовлення, фінансових афер тощо) і приховування членів злочинних угруповань, що "засвітилися". Найбільш показовою у цьому плані є корумпованість державних чиновників, що дозволяє злочинцям отримувати інформацію, необхідну для їх "господарської" діяльності, а також для виявлення планів і намірів правоохоронних органів та протистояння їм як власними засобами, так і за допомогою дій корумпова-них осіб. Тобто тут ми маємо справу із засобами життєзабезпечення, а не тільки з розрізненими злочинними акціями.Тому вивчення злочинної діяльності, пізнання її суті і форм потребує не поверхневих "зрізів" і суджень, а всебічного і глибокого дослідження даного специфічного і складного соціального явища.
4. Особливості злочинної діяльності, що пов`язані з порушенням податкового законодавства.
Однією із статей Кримінального кодексу України по якій працює податкова міліція є ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів). Об'єктом злочинного посягання даного виду є податкові відносини, які виникають у процесі економічної діяльності і покликані сприяти нормальному функціонуванню податкової системи держави.
Під податком, збором, іншим обов'язковим платежем (далі - податком) слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, який здійснюється платниками у порядку і на умовах визначених законодавчими актами.
Згідно з чинним законодавством об'єктами оподаткування є доходи (прибутки), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), майно юридичних та фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законодавчими актами України.
Податки та інші обов'язкові платежі поділяються на загальнодержавні та місцеві. Стаття 14 Закону України "Про систему оподаткування" виділяє загальнодержавні податки, до яких, зокрема, належать податок на додану вартість, акцизний збір, податок на прибуток підприємства, податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, збір за спеціальне використання природних ресурсів тощо. Перелік місцевих податків і зборів визначений у ст. 15 цього Закону. До них, зокрема, належать податок з реклами, ко-мунальний податок, готельний збір, збір за парковку автотранспорту, ринковий збір та ін.
Ухилення від сплати податків як корисливий злочин характеризується наявністю взаємопов'язаних ознак:
а) діянням у вигляді ухилення від сплати податків;
б) злочинними наслідками (спричинення шкоди державним інтересам у вигляді значних, великих та особливо великих збитків);
в) наявністю прямого причинного зв'язку між діянням і наслідками, що настали.
Податкове законодавство визначає порядок і строки сплати відповідного податку. Діяннями з ухилення від сплати податків є неподання податкових декларацій, приховування об'єктів оподаткування, заниження вартості об'єктів оподаткування. Неподання податкових декларацій характеризується тим, що службові особи суб'єкта підприємницької діяльності та фізичні особи у встановлений законом строк не подають до територіальних податкових адміністрацій відповідні податкові декларації та розрахунки маючи на меті ухилення від сплати податків. Призвання об'єктів оподаткування виражається в тому, що посадові особи суб'єкта підприємницької діяльності та фізичні особи не сплачують податки та інші неподаткові платежі, які вони відповідно до чинного законодавства повинні були внести до бюджету. Заниження вартості об'єктів оподаткування характеризується частковою несплатою податків та неподаткових платежів.
На платників податків покладається відповідальність за правильне обчислення, своєчасність сплати податків і дотримання законодавства про оподаткування, за порушення якого, залежно від ступеня суспільної небезпеки і розміру спричинених матеріальних збитків, передбачається адміністративна відповідальність (ст. 1641 КпАП "Ухилення від подання декларації про доходи", ст. 1651 КпАП "Ухилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України платни-ків обов'язкових страхових внесків та порушення порядку обчислення і сплати внесків на соціальне страхування") або кримінальна відповідальність (ст. 212 КК).
За ухилення від сплати податків до кримінальної відповідальності притягуються службові особи суб'єктів підприємницької діяльності (підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності), на які згідно із законодавством покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку та складання звітів про фінансово-господарську Діяльність, подання податкових декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків до бюджету (керівники підприємств, їх заступники, головні бухгалтери та виконуючі їх обов'язки). Суб'єктом злочину, що розглядається, можуть бути також фізичні особи.
У системі елементів криміналістичної характери слід виділити способи ухилення від сплати податків
У практиці розслідування і криміналістичних публіка визначилось понад п'ятдесят способів вчинення таких злочинів. Однак вони недостатньо систематизовані за видами податків, суб'єктами злочину та іншими підставами дозволяють більш ефективно використовувати відомості про способи вчинення злочинів у їх розслідуванні.
Одним з основних критеріїв систематизації таких способів є особливості виду податку, пов'язаного з певною сферою діяльності, типовою обстановкою і умовами досягнення злочинного результату. Виходячи з цього критерію способи ухилення від податків можна систематизувати за чотирма основними групами.
І. Способи, загальні для усіх видів податків.
1.Неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій, розрахунків по них (усі види податків).
2. Недоплата податків.
3. Пред'явлення у податкову адміністраціюнеправдивих відомостей про тимчасове припинення або неведення господарської діяльності.
4. Проведення значної кількості операцій на велику суму з подальшою ліквідацією підприємства без сплати податків.
5. Вчинення розрахунків по господарських операціях через додатково відкриті рахунки.
II. Способи приховування валового доходу.
6. Невключення до оподатковуваного обігу бартерних операцій (податок на прибуток, податок на додану вартість, інноваційний фонд та ін.).
7. Проплата однією організацією за іншу в рахунок взаємних вимог (за третю особу).
8. оформлення фіктивних документів про передачу товару на зберігання або повернення прийнятого на peaлізацію товару.
9 Завищення даних про ціну придбаного товару (продукції).
10.Неоприбуткування отриманої виручки від проданого товару (виконаних робіт, наданих послуг).
ІІІ. Способи ухилення від сплати податку на прибуток.
11. Завищення витрат, віднесених на собівартість товарів (робіт, послуг).
12. Невключення до обсягу оподатковуваного прибутку грошових коштів, отриманих від проведення позареалізаційних операцій (товарний, комерційний, фінансовий кредит).
13. Невключення до обсягу оподатковуваного

 
 

Цікаве

Загрузка...