WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Структура злочинної діяльності. Криміналістична характеристика - Курсова робота

Структура злочинної діяльності. Криміналістична характеристика - Курсова робота

тощо, тобто практично все, про що може мріяти людина. Отже, щодо даного елемента злочинна діяльність відповідає соціальній характеристиці діяльності.
Об'єктом діяльності виступає те, на що спрямована ця діяльність для реалізації її мети. Загалом - це об'єктивна дійсність (природа і соціальне середовище). Залежно від конкретного виду діяльності її об'єктом можуть бути природне середовище, продукти попередньої Діяльності людини, система суспільних відносин, люди тощо. Об'єкт злочинної діяльності складають предмети матеріального світу, люди і правові відносини, оскільки злочин завжди спрямований на перетворення матеріальних об'єктів (руйнування, знищення, зміну), вплив на людину (від елементарного обману до вбивства), зміну характеру правових відносин (позбавлення прав власності, переадресування їх іншим суб'єктам тощо). Таким чином, і об'єкт злочинної діяльності відповідає поняттю даного елемента людської діяльності.
Без суб'єкта взагалі немає діяльності. Суб'єкт злочинної діяльності дієвий, як і будь-яка інша людина в процесі праці, але він дуже специфічний за певними своїми характеристиками. По-перше, його відрізняє чітка антигромадська спрямованість особистості та її вчинки. По-друге, пов'язаний із цим протиправний, і в багатьох випадках прихований характер дій.
Для вчинення злочинів суб'єкт злочинної діяльності повинен володіти певними знаннями, уміннями, навичками, а нерідко й характером, що дозволяє йти на жорстокі та зухвалі дії. Як і при будь-якому іншому виді діяльності, злочинці використовують у своїй злочинній діяльності накопичений досвід попередників і свій власний, що дозволяє їм, домагаючись поставленої мети, нерідко залишатися безкарними й удосконалювати способи злочинної діяльності. Індивідуальний досвід, що відбивається у способах вчинення злочинів, має винятково важливе значення для боротьби зі злочинністю, оскільки надає можливість за ознаками попередніх дій (раніше вчинених злочинів) встановлювати виконавців нових злочинних акцій.
Кожний вид діяльності має свій специфічний набір засобів і способів їхнього використання. Характер засобів злочинної діяльності визначається її метою, умовами здійснення, конкретними видами злочинів, що вчинюються та іншими обставинами. "Мета діяльності завжди співвідноситься із засобом її реалізації, а засіб служить меті, виконує те призначення, ті функції, що продиктовані метою" . З урахуванням цього засоби вчинення злочинів можуть бути розмежовані на дві основні групи:
а) матеріальні предмети, призначені (використовувані) для досягнення визначеного результату впливу на конкретний об'єкт (знаряддя й інструменти, зброя, транспорт тощо);
б) заходи психологічного та іншого характеру, покликані забезпечити досягнення мети без застосування безпосередніх знарядь праці (обман, навіювання, погроза).
Нерідко при вчиненні злочинів ці засоби можуть поєднуватися, наприклад, при фальшивомонетництві, контрабанді, використанні підроблених документів та ін.
Засоби діяльності не обмежуються лише тими предметами, за допомогою яких здійснюється вплив на предмет праці, "у ширшому розумінні до засобів процесу праці відносяться всі матеріальні умови, необхідні взагалі для того, щоб процес міг відбуватися" . У цьому плані до засобів злочинної діяльності можуть бути віднесені способи вчинення злочинів і організація злочинних співтовариств. Спосіб вчинення злочинів являє собою комбінацію всіх необхідних засобів (включаючи акти поведінки) для досягнення запланованого результату.
Форми організації злочинних груп обумовлені двома основними факторами:
а) потребами кількісного і якісного складу групи для здійснення злочинного задуму, наприклад, коли окремий злочин не може бути здійснений самостійно однією людиною або тривала діяльність потребує об'єднання зусиль декількох осіб, коли для здійснення злочинів необхідні конкретні виконавці-співучасники (у рамках організованої злочинності такими будуть, наприклад, корумповані чиновники) тощо;
б) необхідністю забезпечення умов негласного існування і діяльності злочинної групи.
Відповідно до цього злочинні групи, особливо організовані злочинні співтовариства, будуються за принципом органів розвідки, які покликані забезпечувати їм неможливість викриття, а у випадку "провалу" будь-якої окремої частини (найчастіше безпосередніх виконавців - "бойовиків") - мінімальних "втрат" і швидкого відновлення структури організації.
Найбільш характерною відмінністю будь-якого виду діяльності є сам процес праці - процес отримання бажаного результату діяльності. Процес злочинної діяльності досить специфічний і своєрідний. Про "роботу" злодія, грабіжника, вбивці говорити в загальновживаному контексті незвично, проте - це активна діяльність субєкта. Вона містить у собі не тільки конкретний акт вчинення злочину, але і широке коло дій із забезпечення життя злочинця, а нерідко і його близьких: створення умов для здійснення злочинної діяльності, підготовку і вчинення злочинів, маскування злочинної поведінки і приховування слідів вчинених злочинів, реалізацію придбаного у результаті злочинної діяльності, заходи щодо забезпечення життєздатності злочинних організацій (протидія розслідуванню, тощо). Таким чином, необхідно розмежовувати злочин як окремий (нерідко випадковий або емоційний) акт, і злочинну діяльність як цілеспрямоване здійснення дій для забезпечення свого існування. Перше - це елемент другого - злочинної діяльності.
Діяльність пов'язана не тільки зі створенням продуктів праці, але і з споживанням, руйнуванням результатів попередньої діяльності. Злочинна діяльність в основному належить до руйнівного способу діяльності, хоча для неї характерні і окремі елементи творення (ігорний бізнес, тіньова економіка). Як зазначається: "Діяльність щодо руйнування може відокремитися від мети і завдань суспільно корисної праці і, протиставлена їм, може загрожувати існуванню суспільства" . Це є характерним для сучасної злочинності.
Сьогодні злочинність усе більше набуває професійності. Стосовно злочинної діяльностіпрофесійність необхідно розглядати у двох аспектах:
а) як високий рівень виконання злочинних операцій, що забезпечують досягнення практично усієї поставленої мети;
б) як засіб існування за рахунок результатів злочинної діяльності.
Специфічним елементом злочинної діяльності є протидія її виявленню і припиненню. Це завжди було притаманне діям злочинців. Але якщо раніше дії злочинців здебільшого зводилися до окремих актів вчинення злочинів (навіть якщо їх було декілька), то для злочинця було головним - не залишити слідів, за якими його могли б встановити і викрити. У зв'язку з цим основними заходами були приховування і знищення слідів злочину. Сьогодні, коли злочинність вийшла на рівень організованої, вона проявляється не тільки в окремих актах злочинів, а й у системі злочинної діяльності, злочинці змушені піклуватися про свою безпеку не тільки в період здійснення злочинних акцій, а й у процесі всієї їх діяльності та існування в цілому. Тепер злочинці не просто вживають заходів для знищення матеріалізованих слідів, але і "купують" або

 
 

Цікаве

Загрузка...