WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Структура злочинної діяльності. Криміналістична характеристика - Курсова робота

Структура злочинної діяльності. Криміналістична характеристика - Курсова робота

діяльності їх значно більше, оскільки все складне дискретно. Звідси всякий рух треба розглядати як складне явище. Щоб пізнати будь-яку діяльність, тим більше побачити в ній ознаки злочину, треба її розділити на прості елементи руху. Виділення їх є одним із логічних прийомів розкриття структури діяльності та пізнання її суті.
Авторами виділяються різні за назвою і кількістю елементи діяльності, що визначається не розходженням позицій у характеристиці даної категорії, а підходами і метою їх аналізу. Розглянемо два із них.
Злочинна діяльність - це система обдуманих дій (бездій) суб'єкта, які викликають зміни в матеріальному середовищі (природі, суспільстві), і вважаються суспільне небезпечними, винними і кримінальне караними.
Дана структура злочинної діяльності складається з таких елементів:
-суб`єкт;
-способи підготовки і приховування злочину;
-засоби діяльності;
-предмет злочинної діяльності;
-сліди злочину;
Суб'єкт злочинної діяльності - фізична особа, здатна діяти, вступати у взаємодію, проводити роботу і таким чином відображати себе. Суб'єкт злочину не просто фізична особа, він має бути осудним, усвідомлювати свої дії, вміти визначати мету, складати план її реалізації, мати відповідний вік.
Способи підготовки, вчинення, приховування злочину. У криміналістиці найбільш дослідженими є способи вчинення злочину. Узагальнення сучасної практики показує, що при вчиненні злочинів особливо в сфері економіки присутні три елементи - підготовка до злочину (розвідка, підбір засобів (зброї і т. п.)), безпосереднє вчинення злочину і, насамкінець, приховування слідів вчинення злочину (свідків, майна і т. п.).
Засоби злочинної діяльності. У соціальній діяльності засоби дістали назву знарядь праці. Це предмети, інструменти, механізми та їхні системи; тварини і живі істоти; речовини природного і синтетичного походження, які суб'єкт вміщує між собою і предметом праці для досягнення поставленої мети.
У структурі злочинної діяльності засоби вчинення злочину - це засоби "праці" злочинця, до яких належать не тільки матеріальні предмети, але й не матеріальні діяння, слова, мімічні рухи тощо. Знаряддя праці бувають пристосованими предметами та приладами, за допомогою яких виконується певна робота або ж дія (машина, інструмент, транспорт і т. д.) і не пристосованими (палка, камінь тощо).
Пристосовані засоби вчинення злочину на початку розвитку криміналістики називали "злодійськими інструментами", на відміну від інструментів столярних, слюсарних, які, проте, можуть використовуватись для вчинення злочину, але які не можна назвати знаряддям учинення злочину.
Здійснюючи свою мету, злочинець діє на об'єкти посягання різними предметами, в тому числі і знаряддям праці, перетворюючи їх на засоби вчинення злочину, але не знаряддя (як це інколи буває). Такі звичайні речі, як кухонний ніж, стамеска, сокира називають знаряддям убивства, хоч це предмети інші за призначенням.
Розслідування багатьох злочинів розпочинається саме із виявлення засобів учинення злочину, якщо вони залишені на місці події.
Предмет злочинної діяльності можна інтерпретувати як природне середовище людини, оскільки діяльність - це спосіб її буття, її здатність вносити зміни в дійсність. Тому природа є "універсальним" предметом всякої діяльності, в тому числі й злочинної.
Щодо криміналістики, то предмет злочинної діяльності (предмет злочину) можна уявити як кінцевий продукт, результат протиправної діяльності суб'єкта, перед яким опиняється слідчий на стадії порушення кримінальної справи.
Предмет злочинної діяльності треба відрізняти від такого кримінально-правового поняття, як "предмет злочину". Останній знаходиться у сфері суспільних відносин. Предмет злочинної діяльності - це об'єкт, з яким безпосередньо взаємодіє суб'єкт, але сам об'єкт (як самосприймаючий) не завжди є предметом злочину. При убивстві, зґвалтуванні, заподіянні тілесних ушкоджень предметом безпосередньої злочинної діяльності є фізичне тіло людини, тим часом як предметом злочину - життя, здоров'я і честь громадянина.
Предмет злочинної діяльності і взаємодіючі з ним об'єкти утворюють багатокомплексну систему. Якщо змінити властивості одного елемента системи, то в ній порушиться весь характер відносин. У зв'язку з цим законодавець у ряді випадків прямо вказує на предмет злочину, наприклад, контрабанди. Це - товари, історичні і культурні цінності, отруйні, сильнодіючі, радіоактивні, вибухові речовини і таке інше.
Предмет злочинної діяльності і предмет злочинного посягання відрізняють від предмета злочину і засобів учинення злочину. Якщо предмет злочинної діяльності може бути предметом злочину, то знаряддя і засоби вчинення злочину знаходяться поза сферою суспільних відносин і такими не являються. Разом з тим застосування деяких з них під час вчинення злочину, приміром, вогнепальної і холодної зброї, становить собою кваліфікуючу ознаку, а виготовлення, зберігання, збування деяких засобів учинення злочину складають самостійний склад злочину.
Таким чином, предмет злочинної діяльності у криміналістичній інтерпретації це фізичне тіло органічного або неорганічного походження, яке перебуває у твердому, сипучому, рідкому і газоподібному стані, і зазнає на собі безпосередній вплив суб'єкта злочину та відображає його механізм.
Сліди злочинної діяльності, або сліди, розглядаються в трьох планах: глобальному, загальному і частковому. В глобальному - це зміни у природній сфері і суспільстві, внесені суб'єктом злочинної діяльності. Вони становлять собою матеріальні та ідеальні відбитки, наприклад, сліди екологічного злочину. Характер глобальних слідів залежить від багатьох факторів, соціальних умов і обставин. Щодо загального аспекту, то глобальні сліди потрібно розглядати як продукт соціальної діяльності взагалі і злочинної зокрема. У частковому аспекті, особливо в трасологічному, сліди злочинної діяльності є результатом контактної взаємодії слідоутворюючого предмета з матеріальним середовищем.
Сліди злочинної діяльності - це явні і неявні зміни, які призводять до порушень функцій людини, речей і відношень між ними. Більшість явних слідів одержується під час проведенняогляду місця події, на підставі яких слідчим приймаються процесуальні рішення. Сліди злочинної діяльності одночасно можуть бути предметом злочину і безпосередньо предметом посягання, але переважно вони знаходяться поза сферою суспільних відносин. Це предмети матеріального середовища, в якому відбувається злочинна діяльність.
Ось така структура злочинної діяльності і криміналістична сутність її елементів у першому випадку.
Щодо вивчення злочинної діяльності, то я притримуюсь думки за необ-хідне розглянути такі змістовні елементи діяльності: мета, об'єкт, суб'єкт, засоби і процес діяльності. Тому, що саме мета злочинної діяльності є основною причиною її здійснення. У загальному плані метою злочинної діяльності є забезпечення умов існування осіб, що її здійснюють.
Мета злочинної діяльності і вчинення злочинів можуть бути найрізноманітніші - збагачення, помста, бажання прославитися, соціальний протест

 
 

Цікаве

Загрузка...