WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Структура злочинної діяльності. Криміналістична характеристика - Курсова робота

Структура злочинної діяльності. Криміналістична характеристика - Курсова робота

використовуються схеми ухилення від сплати податків спеціально для цього розроблені "фахівцями своєї справи".Деякі з них я зазначаю в додатках.
ВИСНОВОК
Отже слід вказати на прорахунки (й дуже істотні) в стратегії та тактиці боротьби зі злочинною діяльністю. По-перше, недооцінювався і практично не враховувався стан цієї діяльності, незадовільно аналізувалися результати боротьби з нею та не визначалися пріоритетні напрями протидії їй, не здійснювалося програмно-цільове планування та його належне ресурсне забезпечення. По-друге, оперативні підрозділи та слідчі апарати органів, що ведуть боротьбу зі злочинною діяльністю, використовували застарілі методи викриття й розслідування злочинів організованих угруповань, обліку та звітності щодо результатів своєї роботи. По-третє, на сьогоднішній день немає досконалої правової бази боротьби з цією діяльністю, у той час як кримінальна ситуація змінюється стрімкими темпами. По-четверте, повільно вживаються запобіжні заходи, спрямовані на усунення причин злочинної діяльності. По-п'яте, професійна підготовка співробітників правоохоронних органів не повною мірою відповідає вимогам часу, серед них збільшується кількість молодих фахівців, які не мають відповідного досвіду. Разом з тим, ватажки злочинної діяльності проводять цілеспрямовану роботу щодо дискредитації правоохоронців, окремих з яких прагнуть залучити до своїх махінацій.
Нині в державі відсутня надійна система захисту працівників правоохоронних органів і свідків. Тому вирішення цієї проблеми є актуальною справою в боротьбі з злочинною діяльнісьтю. До більш конкретних недоліків у правоохоронній діяльності, що сприяють існуванню злочинної діяльності, належать:
- неготовність деяких підрозділів і служб діяти в умовах суттєвої зміни кримінологічної ситуації, що відображає процеси консолідації, кооперування і професіоналізації кримінального світу;
-недостатньо цілеспрямований пошук осіб - можливих учасників організованого злочинного угруповання, в тому числі у місцях виконання покарань;
-слабка оперативна робота з контролю за діяльністю лідерів злочинних угруповань, недосконалі тактичні прийоми документування їх діяльності;
-недостатнє технічне забезпечення правоохоронних органів, а також випадки зради з боку окремих правоохоронців.
Звичайно, це далеко не вичерпний перелік детермінант злочинної діяльності у нашому суспільстві, їх повне виявлення - завдання теорії та практики боротьби зі злочинною діяльністю.
Удосконалення економічних, політичних, соціальних, ідеологічних, духовних та інших відносин, що відбуваються у процесі побудови правової держави, є тим чинником, який підриває корені злочинної діяльності. У боротьбі з цим явищем першочергового значення набувають загально-соціальні заходи удосконалення правоохоронної діяльності, для чого потрібно:
1). Завершити радикальну реформу економічної, соціальної, політичної та інших сфер суспільства на засадах чесної конкуренції та демократії, подолати глибоку кризу, в якій опинилась Україна при переході від адміністративно-командної системи господарювання до цивілізованої ринкової економіки.
2).Удосконалити управління державним майном і економічними процесами, зміцнити контроль за мірою праці та споживання, виключити відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.
3).Створити ефективну податкову систему, сприятливі умови для підприємницької діяльності, щоб громадяни мали реальну можливість працювати в межах закону.
4). Запровадити попереднє вивчення банками фінансового стану фізичних та юридичних осіб, які звертаються з проханням про надання кредитів, а також мети, з якою ці кредити отримуються, та можливостей їх повернення.
5). Оскільки злочинна діяльність тісно пов'язана з корупцією запровадити обов'язкове декларування доходів усіма державними службовцями.
Окрім загально-профілактичних, треба посилювати спеціальні заходи протидії злочинній діяльності. Так, суттєвого удосконалення вимагає чинне законодавство, що значною мірою заганяє економіку в "тінь".
Вимагають перебудови організаційна структура та діяльність спеціальних підрозділів правоохоронних органів з боротьби з злочинною діяльністю, професійна підготовка співробітників, їх правовий і соціальний захист, поліпшення матеріально-технічного забезпечення цих підрозділів. Належить удосконалити стратегію і тактику оперативно-розшукової та розвідувально-аналітичної роботи, всебічно вивчати криміногенні ситуації, пов'язані з функціонуванням кредитно-банківської системи. Назріла потреба централізованого обліку ватажків кримінального середовища, встановлення за ними постійного контролю, у тому числі в місцях виконання покарань.
Питання боротьби з злочинною діяльністю мають широко висвітлюватись у засобах масової інформації. Хоч і кажуть, що "мафія безсмертна", але активна протидія їй на загально-соціальному і спеціально-кримінологічному рівнях профілактики за чіткої взаємодії усіх її суб'єктів, тісному міжнародному співробітництві у цій сфері дасть змогу значно скоротити всілякі прояви злочинної діяльності та мінімізувати її небезпеку для суспільства.
Список використаної літератури
1.Конституція України від 28 червня 1996 року.
2.Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001року.
3.Криміналь-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року (із змінами і доповненнями).
4.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року.
5.Закон України "Про систему оподаткування" від 2 лютого 1994 року. 6.Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30червня 1993 року.
7.Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика- Москва, 1999.
8.Андреев И. С., Грамович Г. И., Порубов Н. И. Криминалистика.- Минск, 1997.
9.Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів / За ред. В. Ю. Шепітька.- Харків, 1998.
10.Радянська криміналістика / За ред. В. П. Колмакова.- Київ, 1973.
11.Салтевський М. В. Криміналістика. Підручник.-Харків, 1999.
12.Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. В. К. Лисиченко.- Киев, 1988.
13.Бахин В. П., Карпов Н. С. Преступная деятельность как объект криминалистического изучения,- Киев, 1999.
14.Бахин В. П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования.-Киев, 1991.
15.Біленчук П. Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинуваченого.-Київ, 1999.
16.Гончаренко В. И., Бергер В. Е. Криминалистика и криминалисты.- Киев, 1989.
17.Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики.-СПб, 1908.
18.ІщенкоА. В. Методологічні проблеми криміналістики.- Київ, 1997.
19.Клименко Н. И. Криминалистика как наука.- Киев, 1997.
20.Лисиченко В. К. Использование данных естественных и технических наук в следственной и судебной практике.- Киев, 1979.
21.Шепітько В. Ю. Російсько-український словник з криміналістики,- Київ, 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...