WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Система права - Курсова робота

Система права - Курсова робота

предметом різних галузей права.
Отож, правовий інститут можна визначити як відокремлену групу взаємопов'язаних правових норм(приписів), що регулюють певний вид чи рід суспільних відносин і утворюють самостійний елемент системи права. Наприклад, в сфері трудових відносин виділяються, зокрема, відносини, пов'язані з укладенням трудового договору, встановленням і виплатою заробітної плати, притягнення порушників трудової і виробничої дисципліни до відповідальності. Відповідно в трудовому праві утворяться інститути трудового договору, заробітної плати, трудової дисципліни.
Подібним чином виділяються і інші правові інститути. Саме деяка специфічність однієї групи суспільних відносин впорівнянні з іншими служить причиною виникнення відповідних нормативно-правових інститутів. Разом з тим є і такі інститути, які регулюють лише яке-небудь одне специфічне суспільне відношення або навіть один з його елементів. Так, в кримінально-процесуальному праві відомі інститути потерпілого, обвинуваченого, підозрюваного, цивільного позивача, цивільного відповідача, що визначають правовий статус одного з суб'єктів кримінально-процесуальних відносин. У цивільному праві є ряд інститутів, якими регламентується яка-небудь загальна для всіх цивільно-правових ВІДНОСРІН окрема сторона. Це, зокрема, інститути представництва, позовної давності, захисту честі і гідності громадянина.
Отже, залежно від підстав розрізняють групи правових інститутів :за галузями права(державні, кримінальні, сімейні, житлові)за роллю, яку вони виконують(предметні й функціональні), залежно від відносин, що ними регулюються(матеріальні, процесуальні), залежно від закріплення загальних понять, принципів, завдань, функцій чи спеціальних складів, угод чи зобов"язань(загальні та спеціальні).
Важливим є також питання об'єднання правових інститутів, розгляд комплексних інститутів. Загальновизнано, що між галузями права не існує закритих кордонів, які роз'єднували б галузі на винятково ізольовані .Правові інститути як і нормативно-правові приписи, об'єднуються між собою. Такі об'єднання також називають правовими інститутами.
У теорії права розглядають загальні та предметні об'єднання інститутів права. Об'єднання в загальні інститути має місце тоді , коли кожен простий інститут, як комплекс правових інститутів, визначає предмет, завдання, принципи, межі дії, функції галузі (підгалузі) права. Предметне об'єднання - це об'єднання двох чи більше правових інститутів, що характеризують окремі збільшення різних інститутів за родовим критерієм у межах конкретного предмета правового регулювання.
Найбільш розвиненою формою об'єднання правових інститутів є під галузь права-об" єднання інститутів права в межах конкретної галузі права, яке містить загальний і предметний інститути чи їхні асоціації.
Звичайно правовий інститут це порівняно невелика спільність норм, специфіка і автономність якої не вийдуть за рамки однієї галузі права. У
той же час окремі так звані змішані інститути можуть містити норми,
характерні для різних галузей права. Наприклад, інститут, що встановлює
відповідальність за здійснення дисциплінарних проступків, відноситься до
сфери трудового права. У основі інституту лежать владні повноваження
адміністрації підприємства, її право накладати дисциплінарні стягнення на
винних працівників. Однак трудові спори з приводу накладення подібних
стягнень можуть розглядатися в судовому органі за правилами цивільно -
процесуального законодавства, тобто іншої галузі права. Наявність
змішаних інститутів пояснюється тим, що однорідність регульованих
галуззю права відносин г аж ніяк не стерильною. У ній завжди (в одних
випадках більше, в інших менше) присутня певна кількість інших
відносин, відмінних за формою, але тісно пов'язаних з іншими за своїм
призначенням. Так, в цивільному праві неминуче присутні норми
конституційного, адміністративного, фінансового і інших галузей
законодавства. У трудовому праві норми конституційного,
адміністративного, цивільного і цивільно-процесуального законодавства.
Таким чином інститути, знаходячись в тісному взаємозв'язку утворять нові компонент системи права - галузь права.
Галузь права є наступним структурним елементом системи права. Галузь права має такі ознаки:
- сукупність юридичних норм (приписав) і правових інститутів;
- регульована такою сукупністю певна сфера суспільних відносин;
- критерієм відмежування однієї галузі від іншої є предмет і метод правового регулювання;
- урахування принципів, завдань, мети правового регулювання.
Отже, галузь права-це сукупність правових норм(приписів) інститутів права, що регулюють певну сферу суспільних відносин у межах конкретного предмету і методу правового регулювання з урахуванням принципів і завдань такого регулювання.
Галузі права можна класифікувати за різними підставами. Залежно від предмета і методу правового регулювання розрізняють право: державне, адміністративне, фінансове, земельне, цивільне та ін.
Галузь права - це головний підрозділ системи права, який виділяється специфічним режимом юридичного регулювання і охоплює цілі комплекси однорідних суспільних відносин. Галузь права не являє собою механічне об'єднання норм з кількох інститутів. Це цілісне утворення, що характеризується рядом властивостей, ознак, не властивих правовим інститутам. Зокрема, галузь права регулює суспільні відносини, пов'язані із здійсненням якої-небудь широкої сфери предметної діяльності суспільства, держави, громадян і інших суб'єктів права. Наприклад, цивільне право регулює всі майнові і пов'язані з ними особисті немайнові відносини, сімейне право регулює відносини, пов'язані з шлюбом і відносини пов"язані з належністю людини до сім'ї. Трудове право регулює відносини, в які вступають робітники і службовці в процесі здійснення трудової діяльності в сфері виробництва. Здатність здійснювати правове регулювання широкої сфери суспільних відносин відрізняє галузь права від будь-якого правового інституту, регулятивні функції якого обмежуються якою-небудь порівняно вузькою сукупністю відносин. Крім того, на відміну від інституту галузь права містить вичерпний перелік юридичних засобів, методів правового впливу, відносин відповідної сфери, що встановлюються державою в процесі регулювання.
Галузь права містить повний набір юридичних засобів, покликаних забезпечити ефективну дію як галузі загалом, так і кожного її компонента на рівні правових інститутів і конкретних норм права. При цьому для кожної галузі характерний специфічний, тільки їй властивий

 
 

Цікаве

Загрузка...