WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Система права - Курсова робота

Система права - Курсова робота


Курсова робота на тему:
Система права
ПЛАН
Вступ................................................................................................................5
1. Система права як внутрішня організація права......................................6
А) Поняття системи права. Система права і правова система;.....................................................................................................................6
Б) Структурні елементи системи права.....................................................10
2. Система законодавства:..........................................................................16
А) Поняття системи законодавства її співвідношення з системою права;........................................................................................................................16
Б) Фактори побудови та розвитку системи законодавства в Україні;....................................................................................................................18
В) Галузева структура законодавства;.......................................................22
Г) Систематизація законодавства...............................................................24
Висновок.......................................................................................................26
Список використаної літератури................................................................28
ВСТУП
У даній курсовій роботі розглядається питання систематизація права і систематизація законодавства. Різноманітні види норм права і нормативних актів в національних системах права дуже тісно взаємопов"язані, обумовлені вони системою політичних і економічних відносин які існують в суспільстві.
Право і законодавство будь-якої держави являє собою не просто сукупність правил поведінки, але і певну систему.
Система, як філософське поняття, - це певне цілісне явище, яке складається із частин (елементів), взаємопов"язаних і взаємодіючих між собою. Як ціле не може бути без його складових, так і окремі складники не можуть виконувати самостійні функції поза системою.
В останні роки виділяють такі поняття як "система права", "система законодавства" і "правова система". Поняття "правова система" включає в себе всі правові явища: систему права і законодавства, правовідносини, правосвідомість і правову культуру, законність і правопорядок тощо. Тобто система права і система законодавства разом входять в правову систему. Система права і система законодавства взаємообумовлюють і взаємодоповнюють одна одну, оскільки виражають (хоч і в різних формах) єдиний феномен - прово, та мають єдину мету - регулювання відносин між людьми.
1. Система права як внутрішня організація права Поняття системи права. Система права і правова система.
Відносини, в які вступають люди, об'єднання громадян, держава і суспільство знаходяться між собою в тісному взаємозв'язку, утворюючи єдине ціле. Відповідно і право, відображаючи суспільні відносини, їх стійкі ознаки, властивості, являє собою складну , цілісну систему.
Правова система як філософське поняття це певне цілісне явище, що складається з взаємопов'язаних частин (елементів), які взаємодіють між собою. Як ціле неможливе без його складових, так і окремі складові не можуть виконувати самостійні функції поза системою.
Відразу ж потрібно звернути увагу на те, що, незважаючи на подібність висловів, потрібно чітко розрізняти два поняття - "правова система" і "система права". Перше поняття , тобто "правова система" - це система всіх юридичних явищ , які існують у певній державі або групі однотипних держав, сюди входять - і власне саме право, і правова ідеологія, і судова (юридична) практика держави. Поняття "правова система" має істотне значення для характеристики права тієї або іншої країни. Звичайно, в цьому випадку говориться про "національну правову систему", наприклад, Росії, Великобританії, Китаю.
І ось стосовно тієї або іншої країни використання поняття "національна правова система" дуже важливо тому, що в ній поряд з власне правом можуть грати визначальну роль або судова (юридична) практика, або правова ідеологія, від чого в свою чергу залежить весь лад, "весь світ" правових явищ.
Саме тому у зв"язку із цією ознакою виділяють такі сім'ї правових систем:- сім'я нормативно-законодавчих систем континентальної Європи - романо - германське право (в цих системах на першому місці стоїть закон);
- сім'я нормативно-судових , англосаксонських правових систем -
прецидентне право Великобританії, США (в цих системах домінуюче
значення має судова, юридична практика, прецедент);
- сім'я релігійно-традиційних, заідеологізованих систем-мусульманське право, радянське право (в цих системах домінуючу роль відіграє релігія, партійна ідеологія).
До складу правої системи входять:
- різноманітні правові акти(юридичні норми з їх зовнішніми джерелами, об'єктивовані акти тлумачення і застосування цих норм); діяльність відповідних суб'єктів по створенню таких актів.
- різноманітні види і прояви правосвідомості;
- стан законності та його деформації(акти правомірної, а також неправомірної поведінки).
Друге ж поняття, система права, торкається тільки самого права, його будови. тобто система права - це внутрішня форма права, яка має об'єктивний характер своєї по6удови. що відображається в єдності та узгодженості всіх її норм , диференційованих за правовими комплексами. галузями , підгалузями, інститутами й нормами права.
Право складається з численних правових норм. Аби правильно вибрати ту чи іншу правову норму для їх реалізації , треба знати, що вони об'єднуються не за випадковими ознаками; між ними існує конкретна схожість і відмінність. Завдяки цій об'єктивній зумовленості й характерним ознакам схожості, відмінностей правових норм усе право можна подати як визначену систем .Тому праву притаманні такі
об'єктивні властивості - воно розвивається через правовідносини, породжувані економічними відносинами, а вже потім установлювані чи санкціоновані
державою;
- під впливом правовідносин і правосвідомості розвивається не
тільки норма права, право, а й правова система і правова надбудова;
- право не слід зводити тільки до правових норм, його належить розглядати у взаємодії з іншими елементами правової системи (наприклад, правове регулювання та його механізм, правовідносини, правосвідомість та ін.);
- система норм права є елементом системи правового регулювання, взаємодії об'єктивного та суб'єктивного права, правовідносин і

 
 

Цікаве

Загрузка...