WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Система і види покарань - Реферат

Система і види покарань - Реферат

розвивався під впливом філософії Канта і Гегеля.
3. Кант - видатний німецький філософ, що вперше сформулював ідеї правової держави, створив свою теорію кримінального права.
Погляди на кримінальний закон. Розум диктує волі людини певні правила належної поведінки. Ці правила Кант називає імперативами. Оскільки розум диктує ці правила безумовно, вони є не просто імперативами, а категоричними імперативами. Ті з них, що стосуються етики, моральності, дають поняття морального закону, ті ж, що стосуються права, стають юридичним законом. Таким чином, кримінальний закон - це категоричний імператив. Він є апріорним синтетичним судженням, що вимагає від людини керуватися у своїй діяльності таким правилом: "роби так, щоб твоя свобода могла співіснувати із свободою всіх людей".
Погляди на злочин. Злочин - це дії, що порушують кримінальний закон, тобто категоричний імператив. При цьому джерелом злочину є свобода волі. Воля, за Кантом, не залежить від зовнішніх причин, вона є вільною, автономною, індетермінованою. Вільна воля - це така причина, що не має ніякої причини, це першопричина всіх вчинків, що не підпорядковується необхідності. Це положення, на думку Канта, не потребує доказування - це річ у собі, їй можна тільки вірити, але її не можна пізнати.
Погляди на покарання. Кант -творець теорії матеріальної відплати. Категоричний імператив вимагає належної поведінки і містить у собі ідею покарання за неналежну поведінку. Покарання - це здійснення справедливості. Воно не ставить перед собою ніякої утилітарної мети. Покарання - це справедлива відплата, самоціль. Воно призначається лише тому, що вчинений злочин. Кант доводив своє вчення про покарання до абсурду. Він писав, що, якби громадянське суспільство мало припинити своє існування, то повинен був би бути покараний останній вбивця, який знаходився у в'язниці і був засуджений до смерті (Fiat justitia pereat mundus- І здійсниться правосуддя, хоча б загинув світ).
Покарання є відплатою злом за зло, заподіяне злочином. Відповідність покарання Кант розуміє як jus talionis. Наведу лише одну його думку з "Метафізики моралі". Кант запитує: "Яким є рід і розмір покарання, яке б відповідало принципам справедливості? " І відповідає: "Ніякий інший, як тільки принцип рівності (у положенні стрілки на терезах справедливості) - не схилятися ні на один, ні на другий бік. Таким чином, зло, яке ти заподіюєш іншій людині без її вини, ти заподіяв самому собі. Якщо ти її ображаєш, то ти ображаєш самого себе; якщо ти її обкрадаєш, то ти обкрадаєш самого себе;
б'єш ти її, ти б'єш себе; вбиваєш її, ти вбиваєш самого себе. Тільки право відплати (jus talionis), але неодмінно перед судом (а не у твоєму приватному судженні) може точно визначити і якість і кількість (розмір) покарання". Відповідно до цього пропонується і система покарань: за вбивство - страта; за зґвалтування і мужолозтво - кастрація; за аморальні злочини - вигнання з суспільства; за образу - принизливе вибачення перед потерпілим, за майнові злочини - кримінальне рабство (каторга) на різні строки.
4. Гегель - видатний німецький філософ, творець діалектичного методу, розвивав свої ідеї й в галузі кримінального права.
Погляди на кримінальний закон. Право - це певна абстрактна загальна воля у своєму прояві. Кримінальний закон - це теж загальна воля (теза), яку не можна порушувати. Гегель виступав за видання кримінального кодексу, який він вважав більш розвиненою формою права, ніж збірники звичайного права або права прецедентів. Він вважав, що кодекс повинен бути написаний у доступній формі і доведений до відома населення.
Погляди на злочин. Гегель виступав проти караності злочинних намірів і думок, доводячи, що кримінальній відповідальності може підлягати лише вчинене особою злочинне діяння.
Гегель був проти об'єктивного ставлення, вважаючи, що кримінальна відповідальність можлива лише при наявності умисної вини. Злочин, з точки зору філософа, це порушення права, загальної, абстрактної волі, відпадіння від цієї волі, тобто щось нерозумне. Він являє собою заперечення загальної волі, заперечення права (антитеза). Оскільки злочин нерозумний, то він не повинен існувати, тому що розумне тільки і є дійсним.
Погляди на покарання. Покарання є відновленням права. Якщо злочин - це заперечення права, то покарання - це заперечення заперечення права (синтеза). Покарання виключає злочин, робить його таким, якого взагалі не було, ніби ніколи не існувало. Тому покарання не переслідує ніякої утилітарної мети, воно - самоціль. Воно є результатом свободної волі злочинця, який сам собі вимагає покарання. Самим фактом вчинення злочину злочинець дає згоду на застосування покарання. Проте покарання, як правило, не таліон (крім вбивства), а повинно відповідати за своєю суворістю тяжкості вчиненого злочину.
5. Ансельм Фейєрбах (батько відомого філософа-матеріаліста Людвіга Фейєрбаха) переклав філософські концепції німецької класичної філософії на ясну і чітку мову юриспруденції. Він дав латинські формулювання основних принципів кримінального права, що, за його словами, не підлягають будь-якому винятку. Це -nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali. Ці формулювання, що є відображенням в кримінальному праві сутності правової держави, прихильником якої слідом за Кантом був Фейєрбах, є і в наш час найважливішими критеріями оцінки кримінального права як цивілізованого. Фейєрбах був упорядником одного з перших кодексів XIX ст., у якому втілилися його ідеї, - Баварського кримінального укладення 1813р., що діяло майже до часу об'єднання Німеччини в 1870 р. Ідеї Фейєрбаха вплинули на розвиток науки кримінального права не лише в Німеччині, але й за її межами.
Погляди на кримінальний закон. Закон, за Фейєрбахом, загальний і необхідний, він загрожує кожному, винному у злочині. Він слідом за Кантом вважав кримінальний закон категоричним імперативом, що підлягає обов'язковому виконанню. Цей категоричний імператив за Фейєрбахом виражається у формулі nullum crimen, nullum роеnа sіnе 1еgе. Він виступав за різке звуження суддівського розсуду, за встановлення абсолютно визначених санкцій, зумівши це втілити в Кримінальному укладенні Баварії 1813р.
Погляд на злочин. Злочин - це дія, небезпечна для суспільства. І хоча вона викликається свободною волею, але підпорядкована закону причинності, детермінована. Причиною злочину є прагнення людини отримати задоволення або уникнути незадоволення, тобто почуттєва природа людини. Фейєрбах створив наукову підставу для розробки найважливіших інститутів кримінального права - складу злочину, вини, замаху, співучасті тощо. Він розрізняв об'єктивні і суб'єктивні підстави кримінальної відповідальності (злочинне діяння, заборонене законом, і вину особи - умисел або необережність, їх види і ступені).
Погляди на покарання втілилися у так званій фейєрбахівській теорії - теорії психологічного примусу. Злочин

 
 

Цікаве

Загрузка...