WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль правоохоронних органів в укріпленні законності - Реферат

Роль правоохоронних органів в укріпленні законності - Реферат

арбітражним правом, тобто шляхом застосування від імені держави норм права до встановлених у судовому засіданні фактів і відносин, а в необхідних випадках - і мір примусу до правопорушників.
Отже, необхідними для здійснення норм законності до функціонування судочинства є передбачений законом України порядок здійснення (процесуальна форма), порядок застосування мір державного примусу та спеціальні цілі.
2.2. Роль прокуратури України в укріпленні законності
Прокуратура України становить єдину систему державних органів, на яку покладаються функції підтримання державного обвинувачення в суді та представництво інтересів громадян або держави в суді. Важливою частиною діяльності прокуратури є догляд за дотриманням законів усіма гілками влади.
Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р., який регулює загальні положення діяльності прокуратури, визначає також і принципи її організації, до яких належить і законність.
Прокурор може опротестувати незаконні накази, інструкції, розпорядження керівників підприємств, установ, організацій, а також вироки, рішення та інші судові акти. Прокурорський нагляд поширюється на акти Кабінету Міністрів України (такий прецедент важко знайти в інших країнах).
Також на прокуратуру покладається
- нагляд за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
- нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при інших заходах примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Конституція не покладає на прокуратуру здійснення так званого загального нагляду за дотриманням законів всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами, а також прямо не передбачається функція розслідувань діянь, що містять ознаки злочину.
Одночасно у Перехідних положеннях Конституції України передбачено, що прокуратура продовжує виконувати відповідно дочинних законів та функцію нагляду за дотриманням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за дотриманням законів та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.
2.3. Забезпечення законності органами внутрішніх справ
До органів внутрішніх справ належать міліція, пожежні органи, виправно-трудові установи, слідчі апарати, система навчальних закладів МВС України, війська конвойної служби і служби охорони.
Згідно з законом, міліція, яка забезпечує безпеку громадян та захист їхніх прав і свобод, організовує свою діяльність за принципами законності, справедливості, гласності, гуманності, рівноправності тощо.
Нагляд за дотриманням законності в органах міліції здійснює прокурор згідно із законодавством.
Також важливу роль в забезпеченні законності має Державна податкова адміністрація, яка зобов'язана контролювати дотримання податкового законодавства з боку державних та недержавних підприємств, установ, організацій і громадян; правильне обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів, інших обов'язкових платежів, установлених законодавством.
Скарги на дії службових осіб податкових служб вирішуються у порядку підлеглості або в судовому порядку.
У системі податкової адміністрації створена податкова поліція, яка наділяється правом проведення оперативно-розшукової діяльності та розслідування злочинів у галузі податкового законодавства.
Відповідно до Конституції України для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органів в Україні діє адвокатура. Згідно с Законом України "Про адвокатуру" від 19.12.1992 р., вона здійснює свою діяльність за принципами верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму та конфіденційності.
Адвокати, займаючись правозахисною та правороз'яснювальною роботою, виконуючи роль захисника під час попереднього розслідування злочину та в суді, допомагають встановленню законності у державі. Вони покликані сприяти захистові прав, свобод і представляти законні інтереси громадян, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.
Загальні висновки
Законність - це режим (стан) відповідності суспільних відносин законам і підзаконним нормативно-правовим актам держави, який утворюється в результаті їх неухильного здійснення всіма суб'єктами права.
В забезпеченні законності дуже важливу роль відіграють правоохоронні ограни. Норми законності зобов'язують правоохоронні органи (особливо судові) неухильно і точно виконувати всі норми Конституції, цивільного, цивільно-процесуального, кримінального, кримінально-процесуального і арбітражного законодавства.
Правосуддя, як одна з форм державного управління, забезпечує виконання державою внутрішньої функції здійснення законності і охорони правопорядку, власності, прав і свобод громадян. Необхідними для здійснення норм законності до функціонування судочинства є передбачений законом України порядок здійснення (процесуальна форма), порядок застосування мір державного примусу та спеціальні цілі.
Правоохоронні органи є важливим гарантом здійснення вимог законності у державі, саме тому що реальний характер законності має місце тоді, коли вимоги закону не тільки проголошуються, а й впроваджуються в життя.
Якісна і ефективна робота правоохоронних органів - необхідний засіб і умова, за допомогою яких держава забезпечує повне і послідовне здійснення законності.
Література
1. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. К., 1994.
2. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. К., 1996.
3. Правоохранительные органы СССР. Под. ред. К.Ф. Гуценко. М., 1991.
4. Основи держави і права. Навчальний посібник. К., 1997.
5. Правоохоронні органи і іх система. // Основи правосуддя. К., 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...