WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Процесуальні основи та методика участі захисника у дослідженні доказів в процесі судового розгляд - Реферат

Процесуальні основи та методика участі захисника у дослідженні доказів в процесі судового розгляд - Реферат


Реферат на тему:
Процесуальні основи та методика участі захисника у
дослідженні доказів в процесі судового розгляду.
Конституція України проголошує:
У статті 59. "Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних
органах в Україні діє адвокатура".
У статті 62 "…Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом…".
У статті 63."…Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист. Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду."
У статті 129."…Основними засадами судочинства є:
1) законність;…
3) забезпечення доведеності вини;
4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду
своїх доказів і у доведенні перед судом їх
переконливості;…
6) забезпечення обвинуваченому права на захист;
7) гласність судового процесу та його повне фіксування
технічними засобами;…"
Далі, стаття 44 КпКУ встановлює що: "Захисником є особа, яка в порядку, встановленому законом, уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого,
виправданого та надання їм необхідної юридичної допомоги…", "Захисник допускається до участі в справі в будь-якій стадії процесу."
Що ж до доказів - згідно статті 65 КпКУ: "Доказами в кримінальній справі є всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються: показаннями свідка, показаннями потерпілого, показаннями підозрюваного, показаннями обвинуваченого, висновком експерта, речовими доказами, протоколами слідчих і судових дій, протоколами з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, та іншими документами."
У статті 48 КпКУ зазначено що: "Захисник зобов'язаний використовувати передбачені в цьому Кодексі та в інших законодавчих актах засоби захисту з метою з'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого та надавати їм необхідну юридичну допомогу. З моменту допуску до участі у справі захисник має право:
…3) ознайомлюватися…, після закінчення досудового слідства з усіма матеріалами справи;
4) бути присутнім на допитах підозрюваного, обвинуваченого та при виконанні інших слідчих дій, виконуваних з їх участю або за їх клопотанням чи клопотанням самого захисника…;
6) брати участь в судових засіданнях;
7) ставити в судовому засіданні питання підсудним, потерпілому, свідкам, експерту, спеціалісту, позивачу і відповідачу, брати участь у дослідженні інших доказів;
8) подавати докази, заявляти клопотання і відводи, висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового розгляду, оскаржувати дії і рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду;
9) виступати в судових дебатах;
10) знайомитися з протоколом судового засідання та подавати на нього зауваження;
11) знати про принесені в справі подання прокурора, апеляції, подавати на них заперечення;
12) брати участь в засіданнях суду при апеляційному розгляді справи;
13) збирати відомості про факти, що можуть використовуватися як докази в справі, в тому числі запитувати і одержувати документи чи їх копії від громадян та юридичних осіб, знайомитися на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян з необхідними документами, крім тих, таємниця яких охороняється законом, одержувати письмові висновки фахівців з питань, що вимагають спеціальних знань, опитувати громадян.
Документи, пов'язані з виконанням захисником його обов'язків при участі в справі не підлягають огляду, розголошенню чи вилученню дізнавачем, слідчим, прокурором чи судом без його згоди."
Стаття ж 266 прямо вказує, що: "Захисник бере участь у дослідженні доказів, порушує перед судом клопотання про витребування і приєднання до справи нових доказів, що виправдують підсудного або пом'якшують його відповідальність"
Таким чином захисник, виходячи з процесуальних основ та методики його участі у судовому процесі, має право вивчати докази, та повинний використовувати їх на користь підзахисного у суді, намагаючись за їх допомогою пом'якшити покарання, або спростувати обвинувачення, з іншого боку, якщо захиснику стали відомі будь яки відомості (докази), що свідчать не на користь підзахисного він не забов'язаний їх розголошувати.
2). Методика складання, форма і зміст касаційної скарги,
що подається захисником.
Згідно п.19 ст. 32 КпКУ "" касаційна скарга" - скарга учасника процесу про скасування або зміну судового рішення в касаційному порядку." Тобто, у порядку перевірки (нагляду); оскарження у вищестоящому суді.
Згідно статті 383 КпКУ, "у касаційному порядку можуть бути перевірені:
1) вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як судом першої інстанції;
2) вироки і постанови апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку.
У касаційному порядку також можуть бути перевірені вироки та постанови районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів, ухвали апеляційного суду, постановлені щодо цих вироків та постанов."
Згідно статті 395, Касаційний суд перевіряє законність та обгрунтованість судового рішення за наявними в справі і додатково поданими матеріалами в тій частині, в якій воно було оскаржене. Суд касаційної інстанції вправі вийти за межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується становище засудженого чи виправданого.
Згідно статті 384 КпКУ, "Касаційні скарги на судові рішення, зазначені у частині першій статті 383 мають право подати особи, коло яких визначено у статті 348. Касаційні скарги на судові рішення, зазначені у частині
другій статті 383, мають право подати:
1)засуджений, його законний представник і захисник - у частині, що стосується інтересів засудженого;
2)виправданий, його законний представник і захисник - у частині мотивів і підстав виправдання;
…Особам, які вправі подати касаційну скаргу, надається можливість ознайомитися в суді з матеріалами справи для вирішення питання про внесення касаційної скарги"
Згідно статті 386 КпКУ, касаційні скарги на судові рішення, зазначені у частині першій статті 383, можуть бути подані захисником протягом одного місяця з моменту проголошення вироку чи оголошення ухвали або постанови, які оскаржуються. Касаційніскарги і подання на судові рішення, зазначені у частині другій статті 383, можуть бути подані захисником протягом шести місяців з моменту набрання ними законної сили.
Протягом строку, встановленого на касаційне оскарження, справа ніким не може бути витребувана із суду, який виконує судове рішення, за винятком суду касаційної інстанції.
У разі

 
 

Цікаве

Загрузка...