WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Процедура реалізації права - Курсова робота

Процедура реалізації права - Курсова робота

права - коли суб'єкти за своїм розсудом, бажанням використовують надані їм права. У відмінності від дотримання і виконання, зв'язаних з реалізацією заборон і юридичних обов'язків, використання являє собою здійснення дій, що дозволяються правом. Шляхом використання реалізуються правомірні норми.
Ці три форми реалізації, у ході яких юридичні норми перетворюються в життя безпосередньо діями самих суб'єктів суспільних відносин, прийнято називати формами безпосередньої реалізації права. У таких формах реалізується багато норм права, але не всі.
Є не мало випадків, коли дотримання, виконання і використання виявляється недостатніми для забезпечення повної реалізації юридичних норм і вимагається втручання в цей процес компетентних органів.
ГЛАВА III.
Застосування права як особлива форма його реалізації.
Застосування права - одна форма з форм державної діяльності, спрямована на реалізацію правових розпоряджень у життя.
Шляхом застосування права держава у своїй діяльності здійснює дві основні функції: а) організацію виконання правових норм, позитивне регулювання за допомогою індивідуальних актів; б) охорону і захист права від порушення.
На цій підставі в літературі виділяються дві форми застосування права: оперативно-виконавчу і правоохоронну.
Оперативно-виконавча форма застосування права - це владна оперативна діяльність державних органів по реалізації розпоряджень норм права шляхом створення, чи зміни припинення конкретних правовідносин на основі норм права. Зазначена форма діяльності є основний спосіб організації виконання позитивних велінь права.
Застосування права як особлива форма реалізації відрізняється від дотримання, виконання і використання кількістю характерних рис.
По-перше, по своїй сутності застосування права виступає як організуюча владна діяльність держави, за допомогою якої упорядковується громадське життя шляхом встановлення чітких організаційних початків взаємовідношень між різними суб'єктами суспільних відносин, зосередження рішення визначених питань у руках компетентних органів.
Ця діяльність зв'язана з особливими прикладами дозволу життєвих ситуацій, шляхом професійних знань, навичок. З огляду на це, держава визначає спеціальних суб'єктів, наділяючи їх владними повноваженнями для здійснення подібної діяльності. До них відносяться: державні органи (суд, прокуратура і т.д.); посадові особи (Президент , голова адміністрації і т.д.); деякі громадські організації (товариські суди, профспілки).
Громадяни не є суб'єктами правозастосування, оскільки держава не уповноважила їх на цю діяльність. Однак це не зменшує ролі громадян у правовикористовувальної діяльності. Нерідко з їх ініціативи здійснюється застосування права.
Отже, застосувати норму права - це не просто здійснити, реалізувати її. Це владна діяльність компетентного органа, якому держава надала повноваження на самостійну, творчу реалізацію права.
По-друге, застосування права здійснюється завжди в рамках конкретних правових відносин, що одержали в спеціальній літературі назву правозастосовуючих відносин. Правове положення учасників у подібних відносинах по-різному. Активна і визначальна роль належить суб'єкту, що володіє в даному конкретному відношенні владними повноваженнями, він зобов'язаний використовувати їх на задоволення не своїх власних інтересів, а інтересів інших учасників правового відношення в напрямку конкретної життєвої ситуації.
"Посприяти, примусити до реалізації правових норм, покласти відповідальність у випадку порушення правових норм і т.п. - така задача суб'єктів правозастосування".
Суб'єкт правозастосування - це наділений державою відповідною компетенцією активний учасник правовикористовуючих відносин, якому належить ведуча роль у розвитку і русі цих відносин у напрямку дозволу конкретної життєвої ситуації за допомогою акта застосування.
По-четверте, правовикористовування здійснюється в особливому, встановленим процесуальним законом формам. Це сприяє зміцненню законності і правопорядку в суспільстві, забезпеченню захисту інтересів особистості. По-четверте, правовикористання права, як самостійна форма реалізації - складна, оскільки її здійснення виявляється в сполученні з іншими формами реалізації (виконанням, дотриманням, використанням) і у взаємному проникненні друг у друга.
По-п'яте, застосування права - це не одноактна дія, а визначений процес, що має початок і закінчення і, що складається з ряду послідовних стадій реалізації права (установлення фактичних обставин справи, юридичної основи справи і т.д.).
В-шостих застосування права сполучене завжди винесенням індивідуального правового акта (акта застосування права) вихідного від суб'єкта правозастосування.
Необхідність застосування у визначених сферах суспільних відносин диктується природою і характером цих відносин. Зокрема: а) коли правовідношення не може з'явитися без владного наказу державного органа чи посадової особи (заклик громадян на дійсну службу і т.д.).
Тільки в судовому порядку, можна признати громадянина померлим чи безвісно відсутньому і т.д.
ГЛАВА IV.
Реалізація права і способи його тлумачення.
Тлумачення "обслуговуюче" різні фірми реалізації права, прийнято оперативним на відміну від доктринального чи офіційно-нормативних.
Як визначений вид юридичної діяльності тлумачення припускає наявність суб'єкта (діяча), результат діяльності і сукупність раціональних прийомів діяльності, покликаних забезпечити належний результат. Діяльність тлумачення, щоб бути раціональним, недбало орієнтується на деяку сукупність відповідних правил, ціль яких - раціоналізувати.
Однорідні правила тлумачення групуються в способи тлумачення. Загальновизнаними є такі способи, як мовний, систематичний й історичний. Перший спосіб іменується в різних джерелах по різному: граматичний, філологічний і навіть текстовий.
Відповідно те, що третю назву не можна вважативдалою, тому що в ній відображається об'єкт тлумачення, а не його засоби і способи. Термін "граматичний" вузький по своєму змісті, тому що тлумачення спирається не тільки на правила граматики, але і на правила морфології, і на правила змісту, тобто на всю сукупність мовних правил. Термін же "філологічний", навпроти, дуже широкий, тому що філологія включає у свій склад не тільки значення про актуальну мову, але і значення порівняльного, історичного і т.п. мовознавства, а також літературознавство. На думку П.Е. Недбайло відрізняє, що без з'ясувань мети закону не можна правильно витлумачити і застосувати норму права, що у ньому міститься. Темологічне тлумачення, "правомірно в якості одного зі способів юридичного тлумачення лише тоді, коли буде встановлено, що дана мета дійсно відбилася на змісті тлумаченої норми, і що ця норма дійсно є юридичним засобом для досягнення даної мети. При з'ясуванні змісту норми по її меті необхідно установити мету, що додана їй законодавцем і міститься у відповідних його актах". Точка зору С.С. Алексєєва як самостійний спосіб розглядає спеціально-юридичне тлумачення, під яким він розуміє дослідження техніко-юридичних засобів і способів викладу волі законодавця, що базуються на знаннях і насамперед юридичної техніки. Але дослідження техніко-юридичних засобів і способів вираження волі законодавця - ще не дослідження змісту норм права. Засоби юридичної техніки -інструментарій законодавця, а не інтерпретатор. Використання законодавцем при створенні нормативних актів різних техніко-юридичних засобів

 
 

Цікаве

Загрузка...