WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Процедура реалізації права - Курсова робота

Процедура реалізації права - Курсова робота

Курсова робота на тему:
Процедура реалізації права
План
Вступ
Глава I Процедура реалізації права........................................... ....... 8
" Поняття
" Підходи до дослідження
" Основні різновиди.
Глава II Форми реалізації права................................................. ........ 12
" Три форми реалізації права.
Глава III Застосування права, як особлива форма його реалізації... 14
" Визначення форми застосування права.
" Форми застосування права.
Глава IV Реалізація права і способи його тлумачення...................... 17
" Правила тлумачення
" Юридичні конституції їхня роль у тлумаченні
" Тлумачення права по обсязі.
" Акти тлумачення.
Глава V Класифікація норм права........................... 20
Висновок
Використана література
Вступ
Проблеми реалізації права завжди були в центрі уваги юридичної науки, але це не робило їх простіше. Навпаки, проникнення в даний процес, усебічний його аналіз ставили перед вченими усе більш важкі задачі.
Ще в період перебудови, одна з центральних проблем з якою зштовхнулося радянське суспільство, - розвиток демократії в сполученні з дотриманням законності і дисципліни. Це значить, що скільки б ні були радикальні приклади в економічній, політичній, соціальній і іншій сферах, вони повинні здійснюватися, лише отримавши схвалення обраної демократичним шляхом законодавчої влади в особі З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. Разом з тим у правовій практиці були присущі правовий нігілізм, декларативність багатьох законодавчих установлень. Без подолання зазначених недоліків побудовати правову соціалістичну державу неможливо.
Формування правової держави припускає повагу до закону, права, суворе дотримання юридичних норм. У даному зв'язку теоретичні проблеми реалізації права здобували особливу практичну значимість. Необхідний аналіз правореалізуючої діяльності в самих різних аспектах, тому що шлях від створення закону до втілення його розпоряджень у фактичне поводження людей дуже складний, залежить від безлічі факторів. Ці різні умови і фактори і стали предметом дійсного колективного дослідження. При вивченні теми варто зрозуміти, що являють собою різні форми реалізації права.
Важливо вміти розкрити зміст таких форм реалізації юридичних норм, як застосування, дотримання і виконання. Особливу увагу варто звернути на таку форму, як застосування права.
Необхідно знати, які основні вимоги забезпечують правильне застосування норм права, у чому виражається законність і обґрунтованість цього процесу, які його основні стадії.
Варто розібратися в проблемі тлумачення законів і інших нормативних актів, враховуючи що вона має велике практичне значення. Необхідно також добре знати способи заповнення проміжків у праві, розбиратися в питаннях аналогії закону й аналогії права.
Що таке реалізація норм права і які її форми? Реалізація норм права - це процес втілення правових розпоряджень у поводженні суб'єктів права.
До форм реалізації права відносяться: 1) дотримання норм права; 2) виконання норм права; 3) використання норм права 4) застосування норм права.
Розглянемо стадії застосування права. До них відносяться:
1) Встановлення і аналіз фактичних обставин юридичної справи; 2) вибір правових норм, що підлягають застосуванню; 3) тлумачення норм; 4) застосування рішення; 5) контроль за реалізацією прийнятого рішення. Розглянемо одну зі стадій, стадію тлумачення норми, з'ясуємо, що вона із себе являє. Тлумачення норми права - це діяльність державних органів, різних організацій і окремих громадян, спрямована на з'ясування і роз'яснення змісту і змісту обов'язкової волі суспільства, вираженої в нормах права.
Які є види тлумачення і який їхній зміст? Види тлумачення можна класифікувати по різних галузях.
По юридичній чинності тлумачення підрозділяється на офіційне і неофіційне. Різновидами офіційного тлумачення є: 1) автентичне; 2) нормативне; 3) казуальне. До неофіційного тлумачення відноситься: 1) доктринальне і 2) поточне.
По обсягу тлумачення можна класифікувати на: 1) буквальне; 2) обмежувальне і 3) поширювальне.
Розкриємо види прийому тлумачення норм права - це тлумачення граматичне, логічне, систематичне й історичне.
У зв'язку з всім вищевикладеним можна виділити акти норм права, які відіграють не маловажну роль у реалізації права. Акт застосування норм права - це документ утримуючий владне рішення, що містить розпорядження, яке виконується в результаті конкретної юридичної справи. Виділимо акти норм права по суб'єктах.
а) акти представницьких органів державної влади;
б) акти виконавчих органів державної влади;
в) акти правоохоронних органів;
г) акти державного контролю.
У зв'язку з усім викладеним, тепер можна перейти до більш великого розгляду теми: "Реалізація норм права: поняття і форми".
ГЛАВА I.
Процедура реалізації права.
1. Розвинуте, юридично зроблене правове регулювання суспільних відносин виражається не тільки у визначенні для їхніх учасників суб'єктивних прав юридичних обов'язків, але й в встановленні порядку перетворити їх у життя.
Зокрема, діяльність судів і інших юридичних органів здійснюються в процесуальних формах тобто матеріальне право має свої необхідні, властиві йому процесуальні форми, правові процедури, хоча і відмінні від тих, які називаються "юридичним процесом", використовуються й в інших областях юридично значимої діяльності. Інакше кажучи, в умовах режиму законності будь-яка діяльність по реалізації правових розпоряджень має потребу в юридичній регламентації відповідної цієї діяльності, процедурно-процесуальному оформленні.
Правова процедура є законодавчо встановлені способи реалізації норм права, що забезпечують досягнення цілей правового регулювання в якій-небудь сфері суспільних відносин. Процедурно-процесуальні форми є правовими коштами перекладу моделей, установлених юридичними розпорядженнями, з фактичною упорядкованістю суспільних відносин і визначає оптимальний порядок досягнення результатів "запрограмованих" у нормах матеріального права. Їхні правові розпорядження, що встановлюють, (процедурно-процесуальні норми) регламентують способи реалізації громадянами й організаціями прав, обов'язків, здійснення державними органами закріплених за ними повноважень, розгляду юридичних справ, виконання прийнятих по них рішень і тим самим забезпечують перетворення в життя норм матеріального права.
Правові норми, порядок реалізації яких юридично не регламентований, найчастіше виявляються мало ефективними не вирішують покладених на них задач. Тому цілком закономірно, що в сучасних умовах, коли в нашій суспільній свідомості значно підвищується оцінка ролі права, важливість забезпечення норм права такими діючими юридичним механізмами, які гарантували б їхнє належне здійснення, незмірно зросла. Велика роль у виді даних засобів приділяється самепроцедурно процесуальним формам. У першу чергу вимагають розробки і прийняття нормативні акти, що встановлюють порядок реалізації конституційних норм про політичні права і свободи громадян, досить гостро коштують проблеми і "процедурного забезпечення" законодавчого процесу, і взагалі всієї діяльності нових представницьких органів.
У той час юридичну процедуру здійснюючи норми права не можна зводити до забезпечення його результативності.
Треба бачити, що процедурно-процесуальна форма, будучи гарантією ефективної

 
 

Цікаве

Загрузка...